คอร์ดเพลง ความทรงจำ Black Head

เนื้อเพลง ความทรงจำ

	หากไม่ได้พบไม่เคยมีเธออยู่ คงไม่รู้คงไม่ฝังใจ
	
	หากไม่ได้รักที่เธอเคยให้ไว้ คงไม่รักรักคนที่ทิ้งไป
	
	ความทรงจำเก็บและย้ำเตือนอยู่ นานเพียงใดก็ยังคงนึกถึง
	
	ใช่ว่าจะหมายให้เธอนั้นคืนกลับ แค่เพียงได้รักแม้เธออยู่หนใด
	
	ความทรงจำเก็บและย้ำเตือนอยู่ นานเพียงใดก็ยังคงนึกถึง..เธอ
	
	 กับรักที่เราเคยร่วมทาง (กับรักที่เราเคยร่วมทาง)
	
	 ถึงรักนั้นมันได้พ้นผ่าน (ถึงรักนั้นมันได้พ้นผ่าน)
	
	 จะเก็บแต่สิ่งที่ดี ในวันนั้น จะอยู่กับสิ่งที่มี ในวันนี้
	
	 ขอเพียงเท่านี้ (และวันที่ยังหายใจ)
	
	 แม้ยังคิดไกลจะมี ก็แค่หวัง
	
	 และท้ายสุดนี้ (กลั่นกรองจากในหัวใจ)
	
	 ก็ขอให้ความสุขนี้ แด่เธอ
	
	หากไม่ได้พบไม่เคยมีเธออยู่ อยากให้รู้แม้ไม่มีเธอ
	
	ความทรงจำครานั้นไม่เคยจางหาย
http://plengarai.com/s/A3C56D6DAF
thumb
ความทรงจำ blackhead
ความทรงจำ.
8,919 views
thumb
ความทรงจำ (Acoustic) Blackhead
กับรักที่เราเคยร่วมทางถึงรักนั้นมันได้พ้นผ่านจะเก็บแต่สิ่งที่ดีในวันนั้นและจะอยู่กับสิ่งที่มีในวันนี้.
7,918 views
thumb
ความทรงจำ - BlackHead
หากไม่ได้พบไม่เคยมีเธออยู่ คงไม่รู้คงไม่ฝังใจ หากไม่ได้รักที่เธอเคยให้ไว้ คงไม่รัก รักคนที่ทิ้งไป ความทรงจำเก็บและย้ำเตือนอยู่ นานเพียงใดก็ยังคงนึกถึง ใช่ว่า...
425 views
thumb
Blackhead - 07 ความทรงจำ
Blackhead-The Album Blackhead (ปี 2538)
388 views
thumb
Blackhead Cover - ความทรงจำ
จะเก็บแต่สิ่งที่ดี......ในวันนั้น และจะอยู่กับสิ่งที่มี........ในวันนี้.
101 views