เนื้อเพลง Wake Alone

	Nothing ventured, nothing gained so the soothsayers all say I don't think I believe the word
	Gonna let this chance roll by, even though I hate to see you cry
	You're doin' fine or so I've heard
	    * I'm wondering why did you go and where you're at
	    Reflections in the window sayin' I told you so won't bring you back
	    I can't stand the days I wake alone, I can't stand the days I wake alone
	Gonna fortify my walls, won't let nothin' in at all Till the memory of you fades
	If you only know how much, I obsess over your touch I guess I'm old school in my ways
	( * )
	And even though my future's fallen through 
	And maybe I will never find another one like you
	I'd gradly let the world just pass me by Spinning out, stopping time
	( * )
http://plengarai.com/s/9F5B57DAE2
thumb
Hugo "Wake Alone" Acoustic (High Quality)
Hugo "Wake Alone" acoustic and live inside the X103.9 Phoenix Sanderson Ford Studio X.
626,532 views
thumb
Hugo Wake alone.wmv
Hugo "Wake alone" Album Old tyme religion.
238,699 views
thumb
Hugo - Wake Alone
Title : Wake Alone / Artist : Hugo / Album : Old Tyme Religion.
60,348 views
thumb
Hugo - Wake alone Lyrics HD
40,393 views
thumb
Hugo - Wake Alone Unofficial MV
วีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา LIGHTING AND STAGE DESIGN ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Crew : Pongsakorn Chomwong Patimok Kongdaeng Rachanon S...
403 views