คอร์ดเพลง อยากบอกว่าเสียใจ Loso


คอร์ดเพลง อยากบอกว่าเสียใจ สามารถเปลี่ยนคีย์โดยการกดปุ่ม + - นะ
กดจนเจอคอร์ดที่เล่น/ร้องสะดวกสุดได้เลยจ้ะ เวลาพิมพ์ก็จะเป็นคีย์ที่เลือกด้วยนะ loading อยากบอกว่าเสียใจ

เนื้อเพลง อยากบอกว่าเสียใจ

	หากแค่ได้พบได้เจออีกที หากวันนี้ได้มีสิทธิ์พูดไป อยากให้เธอรู้ความจริงข้างใน ใจที่ยังรัก 
	ก็ที่วันนั้นฉันได้ลาจาก ที่วันนั้นไม่ได้บอกลา แค่เพียงหันหลังลุกเดินจากมา ไม่ได้พูดซักคำ
	
           
	 * อาจเป็นเพราะฉันเอง ที่ทำให้เธอเสียใจ  ทิ้งเธอไป ไปมีใครอีกคน คนนั้น
	 คงเป็นเพราะฉันเอง  ที่ทำเธอมีน้ำตา  ทิ้งเธอมา  อย่างไม่มีเยื่อใย
	
	แค่อยากได้รู้ว่าเธออยู่ไหน จดจำไว้ฉันยังห่วงเธอ จะยังคงรัก รักเธอเสมอ เธอคือหัวใจ
	

	( * , ** )
	
	หากแค่ได้พบได้เจออีกที  หากวันนี้ได้มีสิทธิ์พูดไป อยากให้เธอรู้ความจริงในใจ ฉันรักเธอ
	อยากบอกให้รู้ว่าฉันเสียใจ ฉันรักเธอ
http://plengarai.com/s/0C2710950C
thumb
Loso - Yahk Bok Wa Sia Jai (อยากบอกว่าเสียใจ)
Loso - Yahk Bok Wa Sia Jai (อยากบอกว่าเสียใจ)
378,585 views
thumb
อยากบอกว่าเสียใจ - โลโซ
เพลง อยากบอกว่าเสียใจ ศิลปิน โลโซ.
82,749 views
thumb
สอน SOLO อยากบอกว่าเสียใจ LOSO By ปุ๋ย
สอน SOLO อยากบอกว่าเสียใจ LOSO By ปุ๋ย.
15,764 views
thumb
อยากบอกว่าเสียใจ - เสก โลโซ
4,078 views
thumb
อยากบอกว่าเสียใจ-โลโซ
แ ค่ อ ย า ก ไ ด้ รู้ ว่ า เ ธ อ อ ยู่ ไ ห น... จ ด จำ ไ ว้ ฉั น ยั ง ห่ ว ง เ ธ อ ! จ ะ ยั ง ค ง รั ก รั ก เ ธ อ เ ส ม อ เ ธ อ คื อ "หัวใจ"(。→‿←。)..♥ By...เ...
599 views