เนื้อเพลง ลา

	เพราะรู้ว่าเราทุกคนนั้นมีหนทาง
	ต้องเดินทาง ต้องค้นหาไปตามหัวใจ
	
	เพราะรู้ว่าความสัมพันธ์ไม่เหือดหายไป
	จากกันไกล คำว่าเพื่อนยังคงอยู่
	
	อยู่ในความทรงจำทุกเวลา
	และในวันหนึ่งจะย้อนมา
	ไม่ใช่การลากัน ลาลับไปตลอดกาล
	
	คงมีสักวัน จะพบเจอกันอีกในไม่ช้า
	คงมีสักวัน ถึงแม้จะนานเพียงใด
	คำที่ลา คำสัญญาจะมาจะเจอกัน
	
	ถึงแม้หนทางที่เจอมันอาจวกวน
	ต้องกัดฟันทนทนเข้าไว้ให้นานที่สุด
	ให้คิดว่าความยากเย็นเป็นเครื่องพิสูจน์
	ต้องผ่านมันไปให้รู้รสความเป็นคน
	
	แต่อย่าลืมในวันที่ท้อใจ
	อย่าได้ลืมเมื่อมองหาใคร
	อยากให้มองมองมาตรงนี้ที่จะกลับมา
	
	คงมีสักวัน จะพบเจอกันอีกในไม่ช้า
	คงมีสักวัน ถึงแม้จะนานเพียงใด
	คำที่ลา คำสัญญาจะมาจะเจอกัน
	
	(คงมีสักวัน จะพบเจอกันอีกในไม่ช้า
	คงมีสักวัน ถึงแม้จะนานเพียงใด
	คำที่ลา คำสัญญาจะมาจะเจอกัน)
	
	(คงมีสักวัน จะพบเจอกันอีกในไม่ช้า
	คงมีสักวัน ถึงแม้จะนานเพียงใด
	คำที่ลา คำสัญญาจะมาจะเจอกัน)
	
	ถึงแม้หนทางที่เจอมันอาจวกวน
	กัดฟันทนทนเข้าไว้ให้นานที่สุด
	
http://plengarai.com/s/10FF0A1ED0
thumb
ลา - ไมโคร
เพราะรู้ว่าเราทุกคนนั้นมีหนทาง ต้องเดินทางต้องค้นหาไปตามหัวใจ เพราะรู้ว่าความสัมพันธ์ไม่เหือดหายไป จากกันไกล คำว่าเพื่อนยังคงอยู่ อยู่ในความทรงจำทุกเวลา และใ...
2,687 views
thumb
ตายเปล่า กบ ไมโคร
74,307 views
thumb
Micro : Solar Eclipse (Suriyacras) Thailand Heavy Metal Hairband (Full)
The 5th Album Of Thailand Heavy Hairband !!! Micro : Suriyacras (1995) สุริยคราส (พ.ศ. 2538) รายชื่อเพลง สุริยคราส ตายเปล่า ตายทั้งเป็น อย่าเสียเวลา คิดผิด-ค...
13,823 views
thumb
ทดลองสอน Micro Teaching รูปแบบ TGT
วิดีโอทดลองสอน การจัดการเรียนรู้รูปแบบ TGT รายวิชา 241431 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (TEACHING PROFESSION EXPERIENCE II) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและว...
268 views
thumb
Micro ฮูล่าฮูป
85 views