คอร์ดเพลง สมน้ำหน้า..ซ่าส์..นัก Micro

เนื้อเพลง สมน้ำหน้า..ซ่าส์..นัก

	ทุกทุกครั้งเวลามีใครมาเตือนเราไม่เคยฟัง
	แม้กระทั่งใจเราคอยเตือนตัวเองเราก็ยังรั้น
	
	รู้ทั้งรู้ก็ยังดันทุรัง ยังกล้าจะทำอวดเก่ง
	รู้ทั้งรู้เธอเองมีคนจองอยู่ก่อนแล้ว
	
	ไม่มีวี่แววแล้วยังคอยจะมอง
	ยังมาทำเรียกร้องแต่ก็ต้องร้องอกหัก
	
	อะสมน้ำหน้า อะสมน้ำหน้าซ่าส์นัก
	
	สมน้ำหน้า สมน้ำหน้าซ่าส์นัก
	โอย..โอย..โอ้ย..โอ๊ย..
	
	สมน้ำหน้า อะสมน้ำหน้าซ่าส์นัก
	สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าซ่าส์นัก
	
	(ซ่า)
	
	รู้ทั้งรู้ตัวเธอมีแฟน ทำไมเราไม่ตัดใจ
	อะคิดจะรักเธอ มันคงไกลเกินไปเราก็ยังหวัง
	
	รู้ทั้งรู้ก็ยังดันทุรังยังกล้าจะทำอวดเก่ง
	รู้ทั้งรู้เธอเองมีคนจองอยู่ก่อนแล้ว
	
	ไม่มีวี่แววแล้วยังคอยจะมอง
	ยังมาทำเรียกร้องแต่ก็ต้องร้องอกหัก
	
	อะสมน้ำหน้า อะสมน้ำหน้าซ่าส์นัก
	
	สมน้ำหน้า สมน้ำหน้าซ่าส์นัก
	โอย..โอย..โอ้ย..โอ๊ย..
	
	อะสมไหมล่ะ อะสมน้ำหน้าซ่าส์นัก
	สมน้ำหน้า อะสมไหมล่ะซ่าส์นัก
	
	สมไหมละ อะสมน้ำหน้าซ่าส์นัก
	สมน้ำหน้าซ่าส์นัก อะสมน้ำหน้าซ่าส์นัก
	
	สมน้ำหน้า
	
http://plengarai.com/s/06012754C4