เนื้อเพลง รางวัลของครู

	ทุกคำบ่นว่า....คือ ความปราถนาดี
	ใช้ความเมตตาปราณี
	คอยชี้หนทางเดินให้
	ร้อยเหนื่อยพันหนัก กลั่นเป็นรัก และ ห่วงใย
	เพื่อนทำหน้าที่ยิ่งใหญ่
	เป็นคนผู้ใ้ห้วิชา
	ทุ่มเทเพื่อศิษย์ จากจิตวิญญาณของครู
	แสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ ยังสู้ยังส่องเรื่อยมา
	ให้ศิษย์ถึงฝั่ง ด้วยแรงหวังแรงศรัทธา
	เหนื่อยกายและใจ ทว่า เป็นสุขอยู่ทุกนาที
	*ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู
	แต่อยู่ในวันที่รู้ ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี
	เรือจ้างลำแกร่ง ยังพายสุดแรงที่มี
	พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ
	ทุกคนคือศิษย์ ตลอดชีวิตของครู
	ถ้อยคำชื่อชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้
	รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส
	สิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่ เพื่อเป็นแรงใจให้ครู
	*ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู
	แต่อยู่ในวันที่รู้ ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี
	เรือจ้างลำแกร่ง ยังพายสุดแรงที่มี
	พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ
	ทุกคนคือศิษย์ ตลอดชีวิตของครู
	ถ้อยคำชื่อชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้
	รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส
	สิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่ เพื่อเป็นแรงใจให้ครู
	รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่ก้าวไกล
	เป็นคนดีให้ได้ เพื่อเป็นรางวัลให้ครู
	
http://plengarai.com/s/01425F7D5E
thumb
MV เพลงรางวัลของครู
MV เพลงรางวัลของครู.
4,929,055 views
thumb
New MV เพลงรางวัลของครู
MV ใหม่ เพลงรางวัลของครู เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2556 ---------------------------------------------------------------------------------------- 16 มกรา วั...
442,244 views
thumb
รางวัลของครู - ปาน ธนพร
MV เพลง รางวัลของครู ร้องโดย ปาน ธนพร คลิปนี้เป็นงานวิชา ความเป็นครู ให้เวลาถ่ายทำ 3 วัน วันละ เรื่อยๆ ชั่วโมง ไม่รีบ ตัดต่อ กี่วันจำไม่ได้ ไม่นานมาก.
56,182 views
thumb
รางวัลของครู - ปาน ธนพร
ทำเพื่อให้เคุณครูทุกท่าน ทำโดย ด.ช.อัศนันท์ อภิสิทธิ์วรโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มอบให้แก่ คุณครู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา และ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา.
52,606 views
thumb
MV รางวัลของครู - ปาน ธนพร (New Version) โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
รางวัลของครู - ปาน ธนพร โดย คุรุสภา มิวสิควีดิโอ โดย SWW / 2557 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนศ...
3,032 views