คอร์ดเพลง De more Door ป้อมจอห์นนี่

เนื้อเพลง De more Door

	จะถาม ทำไม ยังไง เธอก็ไม่รัก
	จะไม่รัก ไม่ต้องทัก จะไม่รัก ไม่ต้องถาม
	เธอก็รู้ รู้ทุกอย่าง เธอจะมาถามฉันทำไม
	เธอก็รู้ รู้ทุกสิ่ง เธอคงได้ยินทั้งหัวใจ
	จะไม่รัก ไม่ต้องทัก จะไม่รัก ไม่ต้องถาม
	เธอก็รู้ รู้ทุกอย่าง เธอจะมาถามฉันทำไม
	เธอก็รู้ รู้ทุกสิ่ง เธอคงได้ยินทั้งหัวใจ
	แต่ถึงอย่างไร ยังยืนยันจะรักต่อไป เป็นอย่างเดิม
	จะไม่รัก ไม่ต้องทัก จะไม่รัก ไม่ต้องถาม
	
http://plengarai.com/s/DCD67C1700