คอร์ดเพลง สาวขุ๊ดปู๋ แก้ว ลอดฟ้า

เนื้อเพลง สาวขุ๊ดปู๋

	ก็เมื่อตะวา สาวจวนแก้วไปขุ๊ดปู๋
	หลังฮิมห้วยผีหยู้ ขุ๊ดได้สามฮู จั๊กแก้วไปกอด
	บ่มีไผหัน แล่งฮ่ามแล่งวัน แล่งอ้อนออด
	เข แก้วผื้อแก้วกอด หอมแก้วฟอดๆอยู่แจ่งคันนา
	ปากสาวก็อู้ ว่าไผบ่ฮู้บ่หัน แจ้งแซะและเมื่อวัน
	ตั๋วสาวกอดหวัน เป๋นการฮื้อท่า ตั๋วแก้วต๊กใจ๋
	ซั๊วขอบกไปโดดหนีหลายวา สาวนั้นยัง ตวยมา
	จั๊กแข้งจั๊กขา ฮือแก้วนอนอิง โต๊ก แลง แบกขอบกบ่ตันถึงบ้าน
	ตั๋วป้อกำนัน ฮ้องบ่าแก้วนั้นมานี่ก่อนคิง
	มีคนฮู้หันว่าแก้วมันเต๊กเม๊กแม่หญิง สอบสวนเอาความจริง
	ผ่อเลาะแม่หญิงเปิ้นมานั่งไห้ ตอบป้อกำนัน
	ว่าแก้วนั้นบ่เกยขี้จุ๊ ถึงเมาเพอะเมาลุ
	แต่เป๋นกำอู้นั้นเจื้อถือได้ สาวมันมาหวัน
	ล่นหนีบ่ตัน หื้อยะอย่างใด เอาขอบกเก๊าะไว้
	หวันแก้วล้ำไปแก้วเลยลืมคิง
	โต๊ก แลง แบกขอบกบ่ตันถึงบ้าน ตั๋วป้อกำนัน
	ฮ้องบ่าแก้วนั้นมานี่ก่อนคิง มีคนฮู้หันว่าแก้วมันเต๊กเม๊กแม่หญิง
	สอบสวนเอาความจริง ผ่อเลาะแม่หญิงเปิ้นมานั่งไห้
	ตอบป้อกำนัน ว่าแก้วนั้นบ่เกยขี้จุ๊
	ถึงเมาเพอะเมาลุ แต่เป๋นกำอู้นั้นเจื้อถือได้
	สาวมันมาหวัน ล่นหนีบ่ตัน หื้อยะอย่างใด
	เอาขอบกเก๊าะไว้ หวันแก้วล้ำไปแก้วเลยลืมคิง
	
http://plengarai.com/s/DDEBEE8F26
thumb
สาวขุ๊ดปู๋2 แก้ว ลอดฟ้า ชุด2
มีของกี๋นแหมหยั่งหนึ่งตี้แป๋งมาจากปู๋ ฮ้องว่า มอกปู๋ เอาวิธี เยี๊ยะก่อ เอาหน้อ ขุ๊ดปู๋มานักเหลือเก่าหน้อย สัก 80ถึง100ตั๋วล้างหมดๆเน้อ บ่อั้นจะมีหัด ใส่ครกต๋...
128,693 views
thumb
ลักเมาน้องหล้า แก้ว ลอดฟ้า
สุขใดไหนเต้าลักเมาบ่าดาย.
232,132 views
thumb
สาวขุดปู แก้ว ลอดฟ้า
เพลง สาวขุ๊ดปู๋ แก้ว ลอดฟ้า ชุด บวมเหล้า เพลงคำเมืองสนุกๆ.
98,012 views
thumb
พระล่างง่าง แก้ว ลอดฟ้า
ผมกึ๊ดว่า เป๋นเครื่องลางนะครับ คนเมืองหันทรงเหมือนพระรูปก็เลยฮ้องว่าพระ อ้ายบ่าวคนหนึ่งเปิ้นเกยมี เปิ้นเล่าฮื้อฟังว่า ลางคนก็ฮ้องว่า ไอ่ง่าง มาจากเขมร ตังอีส...
16,732 views
thumb
สาวขุ๊ดปู๋ แก้ว ลอดฟ้า เพลงคำเมือง.flv
766 views