คอร์ดเพลง พันธุ์เดียวกัน-แช่ม-แช่มรัมย์ แช่ม แช่มรัมย์ (ใส่คอร์ดเอง โดย Thanakorn Kanthacha)

เนื้อเพลง พันธุ์เดียวกัน-แช่ม-แช่มรัมย์

    ไม่จำเป็นหรอกคำสัญญา มองที่ตาก็เห็นหัวใจ
    เกิดมาเป็น พวกพันธุ์เดียวกัน
    กอดคอกัน ไปไหนก็ไป
    สุขหรือทุกข์ ก็ไม่สำคัญ
    ข้อสำคัญ มันอยู่ที่ใจ
    ไม่มีเงินเราก็แบ่งกันจน เกิดเป็นคนไม่จมน้ำใจ
    วันนี้ วันไหน ดีร้ายเราจะไม่ทิ้งกัน
    เมื่อไหน เมื่อนั้น ถึงไหนถึงกันถึงใจ
    
    เคยเป็นไง เราก็เป็นอย่างนั้น
    เรารักกัน ไม่มีวันเปลี่ยนไป
    เพื่อนเอยเพื่อนรัก เพื่อนเอยเพื่อนตาย
    อีกนานแค่ไหน เราก็ยังเหมือนเดิม
    
    ไม่จำเป็นหรอกคำสัญญา มองที่ตาก็เห็นหัวใจ
    เกิดมาเป็น พวกพันธุ์เดียวกัน
    กอดคอกัน ไปไหนก็ไป
    โน่นภูเขา จะลุยก็ลุย
    นั่นทะเล จะไปก็ไป
    เหนื่อยไม่กลัว แต่กลัวไม่มัน
    อยากจะมัน มันก็ต้องวัดใจ
    
    วันนี้ วันไหน ดีร้ายเราจะไม่ทิ้งกัน
    เมื่อไหน เมื่อนั้น ถึงไหนถึงกันถึงใจ
    
    เคยเป็นไง เราก็เป็นอย่างนั้น
    เรารักกัน ไม่มีวันเปลี่ยนไป
    เพื่อนเอยเพื่อนรัก เพื่อนเอยเพื่อนตาย
    อีกนานแค่ไหน เราก็ยังเหมือนเดิม
    
    เคยเป็นไง เราก็เป็นอย่างนั้น
    เรารักกัน ไม่มีวันเปลี่ยนไป
    เพื่อนเอยเพื่อนรัก เพื่อนเอยเพื่อนตาย
    อีกนานแค่ไหน เราก็ยังเหมือนเดิม
    อีกนานแค่ไหน เราก็ยังเหมือนเดิม
    
http://plengarai.com/s/