คอร์ดเพลง the-only-one-part-time-musicians Part Time Musicians (ใส่คอร์ดเอง โดย Popeye Kunaroob)


คอร์ดเพลง the-only-one-part-time-musicians สามารถเปลี่ยนคีย์โดยการกดปุ่ม + - นะ
กดจนเจอคอร์ดที่เล่น/ร้องสะดวกสุดได้เลยจ้ะ เวลาพิมพ์ก็จะเป็นคีย์ที่เลือกด้วยนะ loading the-only-one-part-time-musicians

เนื้อเพลง the-only-one-part-time-musicians

    Since you've stepped into my life
    Like someone brought the vision to the blind

    Every time that you smile
    Like the sun that shines in the midnight sky
             
    you are the only one
    you are the only one

    When you stand by my side
    I want to hold you tight and stop the time

    Anything that makes you cry
    I'm going to find the way to make your tears run dry

    you are the only one
    you are the only one

    You are the only one who can rewrite my story
    the only one who can rearrange my heart beat.... is you
    you are the only one who can remake the world I've seen
    the only one who can replace my empty dream.... is you

    SOLO: 
    
    If one day we have to say good bye
    My love will belong to you until the day I die
    
    You are the only one who can rewrite my story
    the only one who can rearrange my heart beat.... is you

    you are the only one who can remake the world I've seen
    the only one who can replace my empty dream.... is you
    
http://plengarai.com/s/