คอร์ดเพลง คำถาม Toffy (ใส่คอร์ดเอง โดย Notzpigpig Notz)

เนื้อเพลง คำถาม

    คำถามที่ใครต่างคนหาความหมายที่แท้ของคำว่า ความรัก
    
    และฉันก็เป็นหนึ่งคนนั้น อยากถามและคอยจะได้เจอกับคนรัก
    
    * และในวันนี้เมื่อฉันนั้นได้พบเธอ ก็รู้สึกว่ารัก แต่ให้ความหมายไม่ได้ ก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะนิยามอย่างไร 
    
    ** ก็ความรัก มันเป็นข้อความลึกๆ ของใจ แต่ถามว่าหน้าตา เป็นแบบไหน
    
    ฉันคิดว่าคงหน้าตาเหมือน เธอ
    
    โอ้ความรัก เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มได้ ช่วยฉันให้มีความสุข ไม่ว่าอยู่ไหน
    
    เธอรู้ไหม ทุกครั้งที่ใกล้เธอเป็นแบบนี้ 
    
    ( * , ** , ** )
http://plengarai.com/s/