คอร์ดเพลง Gangnam Style PSY (ใส่คอร์ดเอง โดย อาหารเสริม และเป็นสินค้าของแท้ทุกตัว)

ใส่คอร์ดของคุณเอง กลับไปเพลงต้นฉบับ ( เพลงจากทางบ้าน โดย อาหารเสริม และเป็นสินค้าของแท้ทุกตัว )

เนื้อเพลง Gangnam Style

    Bm                 Em F#m
    โอปัน กังนัมสไตล์ กังนัมสไตล์
    Bm    
    นาเจนึน ตาซาโรอุน อินกัน ชอกิน ยอจา คอฟฟี่ ฮันจันเน ยอยูรึล อานึน พุมคยอก อิสนึน ยอจา
    Bm                                            Em F#m
    บัมมี โอมยอน ชิมจังงี ตือกอวอจีนึน ยอจา คือรอน บันจอน อิสนึน ยอจา
         Bm
    นานึน ซานาเอ นาเจนึน นอมันคึม ตาซาโรอุน คืรอน ซานาเอ คอฟฟี่ ชิกกีโด ชอนเน วันช็อต แตรีนึน 
    Bm                                            Em F#m
    ซานาเอ บัมมี โอมยอน ชิมจังงี ตอ ชยอ บอรีนึน ซานาเอ คือรอน ซานาเอ
    
         G         A       B
     * อารึมดาวอ ซารังซือรอวอ คือแร นอ hey คือแร บาโร นอ
        G         A       F#
     อารึมดาวอ ซารังซือรอวอ คือแร นอ hey คือแร บาโร นอ ชีกึมบูท่อ คัล เดกาจี คาบลกา
    
                  Bm
     ** โอปัน กังนัมสไตล์ กังนัมสไตล์ โอ โอ โอ โอ โอปัน กังนัมสไตล์ 
    Bm               Em F#m
     กังนัมสไตล์ โอ โอ โอ โอ   โอปัน กังนัมสไตล์
    Bm                                                  Em     F#m
     Eh Sexy Lady โอ โอ โอ โอ โอปัน กังนัมสไตล์ Eh Sexy Lady โอ โอ โอ โอ Eh Eh Eh Eh Eh Eh
    
    Bm
    จองซกเค โบอีจีมัน นล แตน โนนึน ยอจา อีแตดา ชิบพือมยอน มุกก็อตตอน มอรี พูนึน ยอจา
    Bm                                                Em F#m
    กา รยอส จีมัน เวนมันฮัน โนชุลโพดา ยาฮัน ยอจา คือรอน คัมคักขอกกิน ยอจา
         Bm   
    นานึน ซานาเอ ชอมชานา โบอีจีมัน นล แตน โนนึน ซานาเอ แตกา ทเวมยอน วานช่อน มีชยอบอรีนึน 
    Bm                                          Em F#m
    ซานาเอ คึนยูกโบดา ซาซังงี อุลตุงบุลตุงฮัน ซานาเอ คือรอน ซานาเอ
    
    ( * , ** )
    Bm    
    ตวีนึน นม คือ วีเอ นานึน นม baby baby นานึน มวอล ชม อานึน นม     
    ตวีนึน นม คือ วีเอ นานึน นม baby baby นานึน มวอล ชม อานึน นม You know what I'm saying
    
                 Em     F#m     Bm
     โอปัน กังนัมสไตล์ Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh Sexy Lady โอ โอ โอ โอ โอปัน กังนัมสไตล์
    Bm                  Em     F#m              Bm
     Eh Sexy Lady โอ โอ โอ โอ Eh Eh Eh Eh Eh Eh โอปัน กังนัมสไตล์ 
    
http://plengarai.com/s/