ค้นหาลิขสิทธิ์


ค้นหาลิขสิทธิ์ได้โดยใส่ชื่อเพลง/คำขึ้นต้น/ชื่อหรือฉายาผู้แต่ง
บริษัท จำนวนเพลง
บริษัท ลิขสิทธิ์เซ็นเตอร์ จำกัด 5027 เพลง
บริษัท ซีเอ็มซี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 595 เพลง
บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จำกัด 5913 เพลง
บริษัท ลิขสิทธิ์เพลง จำกัด 9314 เพลง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่น 14269 เพลง
บริษัท อินเตอร์ มิวสิค ก๊อปปี้ไรท์ จำกัด 14625 เพลง
บริษัท เค.ที.พับลิชชิ่ง จำกัด 10859 เพลง
หจก.จัดเก็บลิขสิทธิ์สุรพล 1340 เพลง
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด 6690 เพลง
บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด 4873 เพลง
บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด 17360 เพลง
บ.จัดเก็บลิขสิทธิ์ เอส พี ซี จำกัด 48 เพลง
บริษัท วี.พี.พี. เซนเตอร์ มิวสิค จำกัด 80 เพลง