Search for license


ค้นหาลิขสิทธิ์ได้โดยใส่ชื่อเพลง/คำขึ้นต้น/ชื่อหรือฉายาผู้แต่ง
ลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ลิขสิทธิ์เพลง บริษัท ลิขสิทธิ์เพลง จำกัด (9314 เพลง)

ชื่อ คำขึ้นต้นเพลง ผู้แต่งเนื้อร้อง ผู้แต่งทำนอง เจ้าของงานลิขสิทธิ์ อัลบั้ม / ชุด วันสิ้นสุดสัญญา ประเภทงานที่ได้รับมอบอำนาจจัดเก็บ หมายเหตุ
ชื่อจริง นามแฝง ชื่อจริง นามแฝง งานดนตรีกรรม งานสิ่งบันทึกเสียง ดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียง
I love Youฮู้บ่ เพราะว่างานหลักก็คือรักเธฮ พิสิฐพงศ์ กิ่งแก้ว ไม้ พิสิฐพงศ์ พิสิฐพงศ์ กิ่งแก้ว ไม้ พิสิฐพงศ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บัดดี้อีสาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
I love Youฮู้บ่ เพราะว่างานหลักก็คือรักเธฮ พิสิฐพงศ์ กิ่งแก้ว ไม้ พิสิฐพงศ์ พิสิฐพงศ์ กิ่งแก้ว ไม้ พิสิฐพงศ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ผู้ชายคนนี้..ไม่ได้มีไว้ให้เธอทิ้ง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก่ง + เฮง เก่ง บวก เฮง เก่ง บวก เฮง เจ๋งจิง อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เพลงเด็ด..เพลงดี สาลี่ ขนิษฐา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เก็บเศษแก้ว สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงเอก ดำรง วงศ์ทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เก็บเศษแก้ว ดวงตาซื่อ ซื่อ นี่หรือคือคนอกหัก จิตภิชัย อัศวกฤษ์นันท์ จิตภิชัย อัศวกฤษ์นันท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดัง 5 ดาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บเศษแก้ว ดวงตาซื่อ ซื่อ นี่หรือคือคนอกหัก ชลธี ธารทอง ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุดคุ้มชัวร์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บเศษแก้ว ดวงตาซื่อ ซื่อ นี่หรือคือคนอกหัก สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตสะกิดใจ(รวมศิลปินmp3) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บเศษแก้ว ดวงตาซื่อๆ นี้หรือคนอกหัก สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เสน่ห์ลูกทุ่ง(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บเศษแก้ว ดวงตาซื่อซื่อ นี่หรือคนอกหัก จิตภิชัย อัศวกฤษ์นันท์ จิตภิชัย อัศวกฤษ์นันท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงใช่ของหลายคน(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บเศษแก้ว ดวงตาซื่อๆ นี้หรือคนอกหัก จิตภิชัย อัศวกฤษ์นันท์ จิตภิชัย อัศวกฤษ์นันท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด สุดคุ้ม2(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บเศษแก้ว ดวงตาซื่อ ซื่อ นี่หรือคือคนอกหัก จิตภิชัย อัศวกฤษ์นันท์ จิตภิชัย อัศวกฤษ์นันท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ขออภัยแผ่นนี้เจ็บ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บเศษแก้ว ดวงตาซื่อ ซื่อ นี่หรือคือคนอกหัก จิตภิชัย อัศวกฤษ์นันท์ จิตภิชัย อัศวกฤษ์นันท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ย้อนรอยเพลงดัง2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บแผลใจมาบ้านนา จิตรกร บัวเนียม จิตรกร บัวเนียม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 20 เพลงประทับใจ ชุด3 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เก็บแผลใจมาบ้านนา อยู่บ้านนาแหละดีไม่มีสีดวง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บแผลใจมาบ้านนา อยู่บ้านนาแหละดีไม่มีสีดวงตา จิตรกร บัวเนียม จิตรกร บัวเนียม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บแผลใจมาบ้านนา อยู่บ้านนาแหละดีไม่มีสีลวงตา นายจิตรกร บัวเนียม นายจิตรกร บัวเนียม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หวานนิด กุ๊กกิ๊กหน่อย (รวมศิลปิน) โอนตลอดการคุ้มครอง
เก็บแผลมาบ้านนา จิตรกร บัวเนียม จิตรกร บัวเนียม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บใจไว้เจอกัน เก็บใจมั่นคงไว้เด้ออ้ายจ๋า.... เอกชน สุขสำราญ เอกชน สุขสำราญ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เปลี่ยนพ.ศ.บ่เปลี่ยนใจ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เก็บไถขึ้นลาน มนตรี หลักหาญ มนตรี หลักหาญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต 3 หนุ่ม อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เก็บไถขึ้นลาน มนตรี หลักหาญ มนตรี หลักหาญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต 14 เพลงหวาน เกษม คมสันต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เก็บไถขึ้นลาน ความรู้พ่อเพียงแค่ชั้นป.4 ทำนามานานหลายปี ส่งลูกนี้เรียน มนตรี หลักหาญ มนตรี หลักหาญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต มิวสิควีดีโอ เวอร์ชั่น 1 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เก็บไถขึ้นลาน มนตรี หลักหาญ มนตรี หลักหาญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิต ชัวร์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เก็บไถขึ้นลาน ความรู้ก็เพียงแค่ชั้น ป.สี่ ทำนามานานหลายปี มนตรี หลักหาญ มนตรี หลักหาญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ซูเปอร์ฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บไถขึ้นลาน ความรู้ก็เพียงแค่ชั้น ป.สี่ ทำนามานานหลายปี มนตรี หลักหาญ มนตรี หลักหาญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บไถขึ้นลาน ความรู้เพียงแค่ชั้น ป.4 ทำนามานานหลายปี มนตรี หลักหาญ มนตรี หลักหาญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุดคุ้มชัวร์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บไถขึ้นลาน ความรู้แค่เพียงแค่ชั้น ป.4 ทำนามานานหลายปี มนตรี หลักหาญ มนตรี หลักหาญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตสะกิดใจ(รวมศิลปินmp3) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บไถขึ้นลาน ความรู้ก็เพียงแค่ชั้น ป.4 มนตรี หลักหาญ มนตรี หลักหาญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด สุดคุ้ม2(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บไถขึ้นลาน ความรู้ก็เพียงแค่ชั้น ป.4 มนตรี หลักหาญ มนตรี หลักหาญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด รางวัลแห่งดาวชุดที่1(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บไถขึ้นลาน ความรู้พ่อเพียงแค่ชั้น ป.4 มนตรี หลักหาญ มนตรี หลักหาญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต14 เพลงหวานๆ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บไถ่ขึ้นลาน ความรู้เพียงแค่ชั้น ป.4 ทำนามานานหลายปี มนตรี หลักหาญ มนตรี หลักหาญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ต้นฉบับเพลงเด็ด 11 นักร้อง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บคำว่าท้อไว้ใช้พรุงนี้ เก็บคำว่าท้อไว้ใช้พรุ่งนี้ ฉัตรกนก สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตรกนก สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผมไม่ใช่ชู้ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บตังค์โต๊ะนี้ วันคืนมันเปลี่ยนไป อะไร ๆ มันไม่แน่นอน สิทธิพร อมรพันธุ สิทธิพร อมรพันธุ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ไม่เจตนามีเมียน้อย ยิ่งยง ยอดบัวงาม โอนตลอดการคุ้มครอง
เก็บน้ำตามาหาอ้าย ลมคำว่าเหงาพัดจากปากเจ้า สัจจา ศูนย์สูงเนิน ตฤณ แสงเรืองนาค สัจจา ศูนย์สูงเนิน ตฤณ แสงเรืองนาค บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ราชสีห์มาเพชรดาราพันธ์2007 ต้มอึ่ง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บฝัน หากความฝันฉันเป็นความจริง ทุกสิ่งหวังสมดังฝันใฝ่ สถาพร แก้วสุโพธิ์ ต่างประเทศ สถาพร แก้วสุโพธิ์ ต่างประเทศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ส่งรักส่งยิ้ม เอกพจน์ วงศ์นาค โอนตลอดการคุ้มครอง
เก็บฝัน สถาพร แก้วสุโพธิ์ ต่างประเทศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 20 เพลงประทับใจเอกพจน์ วงศ์นาค โอนตลอดการคุ้มครอง
เก็บฝัน สถาพร แก้วสุโพธิ์ สถาพร แก้วสุโพธิ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บฝัน หาดความฝันฉันเป็นความจริง สถาพร แก้วสุโพธื์ สถาพร แก้วสุโพธื์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บรัก เก็บรักเอาไว้ในอกดีกว่าหยิบยกรักไปให้ใคร สุรพล โทณวณิก สุรพล โทณวณิก บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 18 เพลงประทับใจ ยุคคุณแม่ยังสาว ชุด3 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เก็บรัก เก็บรักเอาไว้ในอกดีกว่าหยิบยกรักไปให้ใคร สุรพล โทณวณิก สุรพล โทณวณิก บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คุณแม่ยังสาว ชุด 7 สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เก็บรัก เก็ยรักเอาไว้ในอก ดีกว่าหยิบยกรักไปให้ใคร ประกิต อภิสารธนรักษ์ ประกิต อภิสารธนรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี คุณแม่ยังสาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เก็บรัก เก็บรักเอาไว้ในอก ประกาศิต อภิสารธนรักษ์ ประกาศิต อภิสารธนรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารีชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เกมส์รักเกมส์กีฬา ก็ลงกีฤาอย่ามาท้าผมดีไปหมด บัญญัติ สุนทรชัย บุญนำ ลำตะคอง บัญญัติ สุนทรชัย บุญนำ ลำตะคอง บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด รวมเพลงฮิตติดอันดับ โอนตลอดการคุ้มครอง
เกรด 4 วิชาอกหัก วิชาอกหักน้องได้คะแนน สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอแฟนผมคืน ร็อคแสลง โอนตลอดการคุ้มครอง
เกรด 4 วิชาอกหัก วิชาอกหักน้องได้คะแนน สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต 16 เพลงดังตลับเพชร ร็อคแสลง โอนตลอดการคุ้มครอง
เกลียดคนหลายใจ ใครนะใคร รู้ตัวว่าตนคนหลายใจ คิดดูเสียใหม่ ตรองหัวใจ พลาดี จันทราภรณ์ พลาดี จันทราภรณ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สาวอีสานเหงาใจ ดวงพร เทพศิริ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกลียดผู้ชายหลอกลวง น่าไม่อายพวกผู้ชายนี่ชอบตามราวีหลอกสาว สมคิด สิทธิธรรม สมคิด สิทธิธรรม บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เรารักอ่างทอง อร อรดี โอนตลอดการคุ้มครอง
เกลียดห้องเบอร์ 4 โอ้ย โอยละน้ำเอ๋ยน้ำไหลลง เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ลำล่อง เฉลิมพล เฉลิมพล มาลาคำ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เก้าสิบเก้าทับเจ็ดสิบ แหม่บ่เพิน.... ธีระพันธ์ ชูพินิจ ธีระพันธ์ ชูพินิจ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อบไลน์ มิวสิค จำกัด แฟมมิลี่หมีแพนด้า อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เก้าอี้เมียหลวง ฉันสำคัญตัวเองผิดไปนึกว่ายังไงตำแหน่งที่ได้ ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เมษาน้องเศร้า พรพรรณ วนา โอนตลอดการคุ้มครอง
เกาะน้อยคืนเพ็ญ เกาะเขียวขจีคืนเพ็ญช่างชวนฝัน สุคนธ์ จุลการ พรพิรุณ ต่างประเทศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลง 2 ภาษา จีน-ไทย รวมฮิตชุด3 สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกาะน้อยคืนเพ็ญ เจอลวี่เตาเสี่ยงอีจือฉวน จ้ายเยว่เย่หลี่เยาย่าเย่า ฉิงหลัง สุคนธ์ จุลการ สุพร สุคนธ์ จุลการ สุพร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เห็นใจฉันบ้าง สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกิดมาหล่อ ผิว..คิ้ว..ขนตา..มาทางแม่..แต่หุ่นหล่อคืน บิดา ส.อ.คำกอง ทรงศิลป์ อ.อ๋อ หนองใส ส.อ.คำกอง ทรงศิลป์ อ.อ๋อ หนองใส บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เกี้ยวสาวฟังลำ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกิดมาหล่อ อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผู้บ่าวยาเส้น ชุดพิเศษ14 เพลง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เกิบเสีย หนูเป็นนักเรียนอยู่ภาคอีสาน... ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อบไลน์ มิวสิค จำกัด แฟมมิลี่หมีแพนด้า อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกิบแตะแพ้ส้นหย่อง ฟังโฆษณาเรื่องผ้าป่า.... ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ครึ่งใจเผื่อไว้เจ็บ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เกิบขาด เดินหางาน สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด น้ำตาขาร็อค ปอยฝ้าย มาลัยพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกิบขึ้นรา ฉัก้ายมันเก่า.... ยุทธศักดิ์ อุปัญ พิณศักดิ์ อุปัญ ยุทธศักดิ์ อุปัญ พิณศักดิ์ อุปัญ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด จตุคามคนจน (ปอยฝ้าย มาลัยพร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เกิบคนละกิ่ง ประตู่ห้องเช่า มีรองเท้า สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด โคตรงก เสียงอิสาน โอนตลอดการคุ้มครอง
เกี่ยน้องเล่นสาว อย่ารำคาญเด้อหล่า ที่พาน้องมา บุญล้อม คู่กะสังข์ บุญล้อม คู่กะสังข์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมแก๊งสุดหล่อ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เกี่ยวไม่เป็น สรวง สันติ สรวง สันติ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ปัดฝุ่นรุ่นพิเศษทีเด็ดแสนสุข แดนดำเนิน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกี่ยวข้าวคอยนาง เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เกี่ยวข้าวคอยนาง สมจิตร บ่อทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกี่ยวข้าวคอยนาง เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 14 กลอนรวมฮิต ชุด 1 สมจิตร บ่อทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกี่ยวข้าวคอยนาง มาบัดนี้เกี่ยวข้าวคอยนางน้อง นายดาว บ้านดอน นายดาว บ้านดอน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต สมจิตร บ่อทอง โอนตลอดการคุ้มครอง
เกี่ยวข้าวดอรอแฟน ใจจดใจจ่อน้องเกี่ยวข้าวรอคอยแฟน บุดดี อินอุ่นโชติ ร้อยเอ็ด เพชรสยาม บุดดี อินอุ่นโชติ ร้อยเอ็ด เพชรสยาม บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด สาวร้อยเกินเอิ้นแฟน แอนนา อริสา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกี่ยวข้าวดอรอแฟน ความรักเราเมื่อตอนลมหนาว สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิตชุดพิเศษ นกน้อย อุไรพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกี่ยวข้าวดอรอแฟน ความรักเราเมื่อตอนลมหนาว สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เพลงฮิตโดนใจ ชุด 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เกี่ยวข้าวดอรอแฟน ความรักเราเมื่อตอนลมหนาว สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ลูกทุ่งบันเทิง 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เกี่ยวรวงเกี่ยวรัก เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดินคู่กา วันชนะ เกิดดี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกี้ยวสาวแม่ฮ้าง ตัวผมเป็นอิสาน... สมาน หงษา สมาน หงษา บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด มาจาก..ไต้หวัน สมาน หงษา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกี้ยวสาวฟังลำ โอน้อ เห็นแฟนเพลงล่ะมาอยู่หน้าฮ่าน ชัยยนต์ ลือเลื่อง อ.สุริยนต์ สนธยา ชัยยนต์ ลือเลื่อง อ.สุริยนต์ สนธยา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เกี้ยวสาวฟังลำ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกี๊ยะลอยน้ำ สุชาติ เทียนทอง สุชาติ เทียนทอง บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ปัดฝุ่นรุ่นพิเศษ9 ยอดรัก สลักใจ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกือบเจอแล๊ะ เกือบเจอแล๊ะ แน่เกือบเจอแล๊ะ สมคิด สิทธิธรรม สมคิด สิทธิธรรม บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด แดนเซอร์กระปุ๊กลุก อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เกือบเสียท่า ช้ำมา แล้วก็ช้ำไป เธอมีแต่ได้ เรามีแต่เสีย เพราะโดนหลอก ชิน ชอบธรรม สุชิน ชอบธรรม ชิน ชอบธรรม สุชิน ชอบธรรม บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด น้าห่วงหนู อัศวิน สีทอง โอนตลอดการคุ้มครอง
เกือบไปแล้ว เกือบไปแล้วมั้ยละๆ เกือบที่จะ ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เมษาน้องเศร้า พรพรรณ วนา โอนตลอดการคุ้มครอง
เกือบจะซึ้ง เกือบจะซึ้งอยู่แล้ว พี่ก็รีบแจวจรลีหนี้อาว ฉัตร สินสืบผล ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตร สินสืบผล ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด รักแท้แพ้ เคเอฟซี พิมพ์ ญาดา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกือบฮักแฟนเขา ละเพิ่นมีแฟนแล้วซั่นบ้อ คนรูปหล่อนิสัยดี วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ผ้าเช็ดแผลใจ (พร อภิรดี) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เกือบฮักแฟนเขา ละเพิ่นมีแฟนแล้วซั่นบ้อ คนรูปหล่อนิสัยดี วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดาวจรัสฟ้า 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เกือบฮักแฟนเขา ละเพิ่นมีแฟนแล้วซั่นบ้อ คนรูปหล่อนิสัยดี วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ปิดเครื่องเคลียร์ใจ (พร อภิรดี) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เกือบฮักแฟนเขา ละเพิ่นมีแฟนแล้วซั่นบ้อ คนรูปหล่อนิสัยดี วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังช่อง5 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เกือบฮักแฟนเขา ละเพิ่นมีแฟนแล้วซั่นบ้อ คนรูปหล่อนิสัยดี วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ม่วนคักๆมักหลายๆ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เข็ดจนตาย หลงรักคนผิดคิดจนตัวตาย ต้องมาช้ำใจร้องไห้โศกตรม เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด แผลเป็นวันวาเลนไทน์ ฝน ธนสุนทร โอนตลอดการคุ้มครอง
เข็ดจนตาย หลงรักคนผิดคิดจนตัวตาย ต้องมาช้ำใจร้องไห้โศกตรม เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เขตอภัยทานใจ ข้อความเตือนใจเขียนไว้ให้คน สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอแฟนผมคืน ร็อคแสลง โอนตลอดการคุ้มครอง
เขยคนยาก เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อย่าซาผู้เฒ่า ไกรศร เรืองศรี โอนตลอดการคุ้มครอง
เขาเป็นใคร เมื่อวันวานใครมาที่บ้านมาลัย ระพี เรือนเพ็ชร์ ระพี เรือนเพ็ชร์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด รวมฮิต 12 เพลงดังทัตพล อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เขาเป็นใคร เมื่อวันวานใครมาที่บ้านมาลัย ระพี เรือนเพ็ชร์ ระพี เรือนเพ็ชร์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เพลงดัง เพลงเด็ด ๑ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เข้าเวรรอ วิเชียร คำเจริญ วิเชียร คำเจริญ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อยากมีมือถือ ร็อคแสลง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เข้าเวรรอ วิเชียร คำเจริญ วิเชียร คำเจริญ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ร็อคปอนปอน ร็อคแสลง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เขาเหยียบชานดัง สะโหลสะเหลโซเซมาหาผู้สาว สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อดีตรักไหปลาแดก ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เขาแต่งเราตรม เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด กาละแม บุญตา เมืองใหม่ - อั้ม นันทิยา โอนตลอดการคุ้มครอง
เขาแต่งเราตรม เขาแต่งเรานั้นตรมขมขื่น เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ม่วนคักๆมักหลายๆ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เข้าใกล้าเข้าไปอีกนิด-ชิดเข้ามาอีกหน่อย พิพัฒน์ บริบูรณ์ ดัดแปลงแต่งเติมจากพื้นเมือง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ชะ ชะ ช่า ชุดที่ 5 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เข้าใจแดงหน่อย หากมีคนที่เข้าใจนับแต่นี้ไปจะได้ไม่เมา เอกประชา บุญประคม สุดโก้ เจียระไน เอกประชา บุญประคม สุดโก้ เจียระไน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด งามข้ามปี (แดง จิตกร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เข้าใจจั๊กหน่อย โปรดอย่าทำเฉยเมย แสนคม พลโยธา สุมทุม ไผ่ริมบึง แสนคม พลโยธา สุมทุม ไผ่ริมบึง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รอรักจาก กทม. เย็นจิตร พรเทวี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เขาไปเราคอย พลาดี จันทรภรณ์ พลาดี จันทรภรณ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สมจิตรลำเตย สมจิตร บ่อทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เขาไม่ใช่คู่แข่ง ไม่ต้องเป็นกังวลเมื่อเราสองคนห่างไกล สุรภัทร ภู่จำเริญ สุรภัทร ภู่จำเริญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ปล่อยให้น้องคิดถึง(เดียร์ ดารินทร์) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เขาชื่นเราช้ำ โอ๊ยเจ็บ ดั่งใจโดนเหน็บด้วยหลาว สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เขาชื่นเราช้ำ อัมพร แหวนเพชร โอนตลอดการคุ้มครอง
เขาชื่นเราช้ำ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ยอดนิยม ชุดที่1 รวมศิลปิน โอนตลอดการคุ้มครอง
เขาชื่นเราช้ำ อ็ยเจ็บ ด่งใจโดนเหน็บด้วยหลาว สมบรูณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เขาชื่นเราช้ำ โอ๊ย เจ็บ ดั่งใจโดนเหน็บด้วยหลาว สมบูรณ์ สมพันธ์ สมบูรณ์ สมพันธ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุดคุ้มชัวร์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เขาชื่นเราช้ำ โอ๊ยเจ็บดั่งใจ โดนเหน็บด้วยหลาว สมบรูณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบรูณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด สุดคุ้ม2(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เขาชื่นเราช้ำ โอ๊ยเจ็บ ดั่งใจโดนเหน็บด้วยหลาว สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ขออภัยแผ่นนี้เจ็บ โอนตลอดการคุ้มครอง
เขาชื่อเราช้ำ โอ๊ย เจ็บ ดั่งใจโดนเหน็บด้วยหลาว ปวดร้าวเหลือเกิน สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ซูเปอร์ฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เข้ามาถะแมะ คั่นว่าเจ้าฮักผู้สาวอีหลี เอาแต่เบิ่งจั้งซี้บ่เข้าท่า ฉัตร สินสืบผล ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตร สินสืบผล ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หล่อโดนใจ แอนนา อริสา โอนตลอดการคุ้มครอง
เขามีอะไรกันแล้ว เขามีอะไรกันแล้ว สิ้นแววเสียแล้วหัวใจของเรา สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ชะ ชะ ช่า ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เขามีอะไรกันแล้ว เขามีอะไรกันแล้ว สิ้นแววเสียแล้วหัวใจของเรา สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต มิวสิควีดีโอ เวอร์ชั่น 2 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เขามีอะไรกันแล้ว เขามีอะไรกันแล้ว สิ้นแววเสียแล้วหัวใจของเรา สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เขามีอะไรกันแล้ว สำราญ บุญลาภ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เขามีอะไรกันแล้ว เขามีอะไรกันแล้ว ส้นแววสียแล้วหัวใจของเรา สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ซูเปอร์ฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เขามีอะไรกันแล้ว เขามีอะไรกันแล้ว สิ้นแววเสียแล้วหัวใจ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เขามีอะไรกันแล้ว เขามีอะไรกันแล้ว สิ้นแววเสียแล้วหัวใจ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เขามีอะไรกันแล้ว เขามีอะไรกันแล้ว สิ้นแววเสียแล้วหัวใจ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดัง 5 ดาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เขามีอะไรกันแล้ว เขามีอะไรกันแล้ว สิ้นแววเสียแล้วหัวใจ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เมดเล่ย์ 3 ช่า นันสต็อป รวมศิลปิน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เขามีอะไรกันแล้ว เขามีอะไรกันแล้ว สิ้นแววเสียแล้วหัวใจของเรา สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ม่วนคักๆมักหลายๆ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เขามีอะไรกันแล้ว เขามีอะไรกันแล้ว สิ้นแววเสียแล้วหัวใจของเรา นายสลา คุณวุฒิ นายสลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สามช่าชัวร์..ชัวร์ (รวมศิลปิน) โอนตลอดการคุ้มครอง
เขาลวงก็ควรลืม เห็นเพื่อนนั่งฮ้องไห้ถืกทำลายหัวใจ ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ดาวน้อยเสียงอิสาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เขาลืมเราแน่ แน่แล้วแน่แล้วเขาลืมเราแน่ ว่น่ายรักแพ้รู้แน่ไม่นาน เสียงคนเขา สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ทำเป็นเขิน สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เขาลืมเราแน่ แน่แล้วแน่แล้วเขาลืมเราแน่ ว่น่ายรักแพ้รู้แน่ไม่นาน เสียงคนเขา สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารี 4 สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เขาลืมเราแน่ แน่แล้วแน่แล้วเขาลืมเราแน่ ว่น่ายรักแพ้รู้แน่ไม่นาน เสียงคนเขา สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 14 เพลงหวาน ๆ ชุด 3 สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เขาลืมเราแน่ แน่แล้วแน่แล้วเขาลืมเราแน่ วันพ่ายแพ้รักแพ้ ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เข้าวัดตัดมลทิน หลวงยาครูเอ็นดูด้วย แสนคม พลโยธา สุมทุม ไผ่ริมบึง แสนคม พลโยธา สุมทุม ไผ่ริมบึง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รอรักจาก กทม. เย็นจิตร พรเทวี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เขาส่า...น้องผัวป๋า ฮู้ข่าวน้องหล่า เจ้าถือผัวป๋าแหม่มบ่ ปัญญา คุณวุฒิ ปัญญา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อดีตเคยหล่อ ไกรศร เรืองศรี โอนตลอดการคุ้มครอง
เขาสิเว้านินทา (จ๊อบ)น้องเจ็บปวด เฮ็ดจังใด๋ มันกะบ่หาย ราชันชัย บุตรสาร อ.ราชันชัย พัฒนเมโทร ราชันชัย บุตรสาร อ.ราชันชัย พัมนเมโทร บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หมอลำพันลาย 8 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เขิน เป็นอะไร ในเอยใจ วีรวัฒน์ อ่อนโชติ กิมเฮง เขียวอ่อนโชติ วีรวัฒน์ อ่อนโชติ กิมเฮง เขียวอ่อนโชติ บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด ฝันของพ่อคำขอของแม่ (บัว บัณชิตา) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เขิน เป็นอะไร ในเอยใจ วีรวัฒน์ อ่อนโชติ กิมเฮง วีรชาติ อ่อนโชติ กิมเฮง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คาราโอเกะพันล้าน ชุด 16 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เขิน เป็นอะไร ในเอยใจ วีรวัฒน์ อ่อนโชติ กิมเฮง วีรชาติ อ่อนโชติ กิมเฮง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เพลงฮิตโดนใจ ชุด 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เขิน เป็นอะไร ในเอยใจ วีรวัฒน์ อ่อนโชติ กิมเฮง วีรชาติ อ่อนโชติ กิมเฮง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ลูกทุ่งบันเทิง 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เขินอยู่ได้ อยากหยิกเหลือเกินทำเขินอยู่ได้ ทำมั๊ย ทำไม สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผู้ชายป้ายแดง ณิชา ดารินทร์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เคาะตาจะแก อภิชัย ซ่อมทอง อภิชัย ซ่อมทอง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด จ็องเปี๊ยะ กันตรึม มอความ ร็อคตำเป้ก อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เคียดให้แต่ใจฮัก เมื่อวานอ้ายเฝ้าโทรหาอยู่บ่วาง วีรวัฒน์ อ่อนโชติ กิมเฮง เขียวอ่อนโชติ วีรวัฒน์ อ่อนโชติ กิมเฮง เขียวอ่อนโชติ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อกหักป้ายแดง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เคียดให้ใจ ห้ามใจบ่ฟังกะเลยมานั่งฮ้องไห้ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ผู้บ่าวย่างชุม ลูกแพร อุไรพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เงามืดในดวงใจ เอาเทียนพันเล่มมาจุดส่งใจ คงไม่ทำให้ใจ เธอนั้น สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารี ฮิต ตลอดกาล ชุด1 โอนตลอดการคุ้มครอง
เงามืดในดวงใจ เอาเทียนพันเล่มมาจุดส่งใจ คงไม่ทำให้ใจ เธอนั้น สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด จีบต่อ สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เงามืดในดวงใจ เอาเทียนพันเล่มมาจุดส่งใจ คงไม่ทำให้ใจ เธอนั้น สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารี 4 สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เงามืดในดวงใจ เอาเทียนพันเล่มมาจุดส่งใจ คงไม่ทำให้ใจ เธอนั้น สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 14 เพลงหวาน ๆ ชุด 3 สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เงามืดในดวงใจ เอาเทียนพันเล่มมาจุดส่องใจ ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ถึงเวลา..บอกรัก (ฝน ธนสุนทร) อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เงามืดในดวงใจ เอาเทียนพันเล่ม มาจุดส่องใจ ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เงามืดในดวงใจ เอาเทียนพันเล่ม มาจุดส่องใจ ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารี ซูเปอร์ฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เงามืดในดวงใจ เอาเทียนพันเล่ม มาจุดสอ่งใจ ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารีชัวร์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เงามืดในดวงใจ เอาเทียนพันเล่ม มาจุดส่องใจ ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดัง 5 ดาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เงามืดในดวงใจ เอาเทียนพันเล่มมาจุดส่องใจ ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงใช่ของหลายคน(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เงินเกลี้องเตียงหัก คนเคยร่วมเตียง นอนเคียง สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอโทษแน่เด้อ คำมอด พรขุนเดช โอนตลอดการคุ้มครอง
เงินจางนางจร รถไถ่ยันม่า...เมื่อก่อนน้องว่านั่งโก้ อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หนุ่มปาดตาล วัฒนา อนันต์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เงินจางนางจร ป้อม พนาวัลย์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด อ้อนพี่ วัฒนา อนันต์ ชุด 4 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เงินจางนางจร รถไถยันม่า...เมื่อก่อนน้องว่านั่งโก้ นายอนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล นายอนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ที่รักขอโทษ (วัฒนา อนันต์) โอนตลอดการคุ้มครอง
เงินซื้อฉันไม่ได้ อย่าเอาเงินแสน ซื้อแฟนแถวบ้านนา คุณจงรู้เถิดว่าสาวบ้านนา พรชัย ธัญญเจริญ พรชัย ธัญญเจริญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ทำเป็นเขิน สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เงินซื้อฉันไม่ได้ อย่าอาเงินแสน ซื้อแฟนแถวบ้านนา พรชัย ธัญญเจริญ พรชัย ธัญญเจริญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เงินนะมีไหม ฉันรักเธอชอบเธอด้วยใจ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รำพึงถึงดวงจันทร์ ชุด 1 พุ่มพวง ดวงจันทร์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เงินนะมีไหม ฉันรักเธอชอบเธอด้วยใจ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ซูปเปอร์ลูกทุ่ง 1 พุ่มพวง ดวงจันทร์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เงินนะมีไหม ฉันรักเธอชอบเธอด้วยใจ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ดวงจันทร์ในดวงใจ 2 พุ่มพวง ดวงจันทร์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เงินน่ะมีไหม วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ชะชะซ่า 4 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เงินน่ะมีไหม เรารักกันชอบกันด้วยใจ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เมดเล่ย์พุ่มพวง อ้อยใจ แดนอีสาน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เงินน่ะมีไหม วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ร่ำรวย พุ่มพวง ดวงจันทร์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เงินน่ะมีไหม เรารักกันชอบกันด้วยใจ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ตำนานเพลงลูกทุ่ง 2 พุ่มพวง ดวงจันทร์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เงินน่ะมีไหม เรารักกันชอบกันด้วยใจ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เงินน่ะมีไหม เรารักกันชอบกันด้วยใจ ของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝาก นายวิเชียร คำเจริญ นายวิเชียร คำเจริญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สามช่าชัวร์..ชัวร์ (รวมศิลปิน) โอนตลอดการคุ้มครอง
เงินบาทลอยตัว วันนี้ฟ้าแจ่มเสิงส่าง... สมาน หงษา สมาน หงษา บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด มาจาก..ไต้หวัน สมาน หงษา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เงินมาน้ำตาร่วง กัดก้อนเกลือกิน จนลิ้นด้านชา เราสองคน เนาว์ อนุรักษ์ เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เงินล้านประหารใจ ให้แม่ไปขอ ปกาศิต กุดขุนทด ดาบหอย พิมาย ปกาศิต กุดขุนทด ดาบหอย พิมาย บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ถงซ่งขาด หมีงามดี โอนตลอดการคุ้มครอง
เงินล้านประหารใจ อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผู้บ่าวยาเส้น ชุดพิเศษ14 เพลง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ๊ใหญ่ ตอนเป็นเด็กน้อย ณัฐนันท์ รุ่งเรืองลาภ ณัฐนันท์ รุ่งเรืองลาภ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผัวเขาผู้บ่าวน้อย (น้องใหม่ เมืองชุมแพ) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ็ดวันพันเดียว มาอยู่กับหนูตั้งนาน เกียรติ เฉลิมชัย เกียรติ เฉลิมชัย บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด - อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจนจิรา จำ ๆ กันได้บ่ สุภมาศ สิมมี สุภมาศ สิมมี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คุณอีปึก สาวมาด โตเมกะแด็นซ์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจ็บเกินเสียใจ ยามเมื่อสายฝนพร่ำ เจ็บก็ตำกลางใจ วีรวัฒน์ อ่อนโชติ กิมเฮง เขียวอ่อนโชติ วีรวัฒน์ อ่อนโชติ กิมเฮง เขียวอ่อนโชติ บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด ฝันของพ่อคำขอของแม่ (บัว บัณชิตา) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ็บแค้นแทนน้อง รับโทรศัพท์ ฮัลโหลเสียงโทรจากน้อง สกุล สีถาพล สกุล สีถาพล บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หมอลำพันลาย5 จ๊อบแอนด์จอย โอนตลอดการคุ้มครอง
เจ็บแค่มดกัด แสบๆคันๆมันดีจะตาย สุรดา สิมมี สุรดา สิมมี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ดาวทองเสียงอีสานชุด 2 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจ็บแล้วจำ จะกลับไปรักเขาอีกทำไม สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิตชุดพิเศษ นกน้อย อุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เจ็บแล้วจำ จะกลับไปรักเขาอีกทำไม... สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สาวหางเครื่อง นกน้อย อุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เจ็บแล้วต้องจำ โอยหนอละบ่าวพี่ชายเอย สิงห์คาน นันกวน เตี้ย ลำน้ำพอง สิงห์คาน นันกวน เตี้ย ลำน้ำพอง บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หมอลำพันลาย ๗ คึดฮอดอ้ายแจ็ค จ๊อบ & จอย โอนตลอดการคุ้มครอง
เจ็บใจให้มือถือ พี่มีมือถือ แต่เขานะรึ แบบว่ามือถึง สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ผู้บ่าวย่างชุม ลูกแพร อุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เจ็บไปฮักไป ฮักอ้ายไปแล้วยังเห็นแววอ้ายบ่จริงใจ บัญชา ผาลี บัญชา ผาลี บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ปิดเครื่องเคลียร์ใจ (พร อภิรดี) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ็บกว่าตายจาก ปานค้อนทุบเล็บมันเจ็บ.... ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด หัวใจสะแหมฮัก (แดง จิตกร) อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจ็บกี่ครั้งก็ยังไหว จะเจ็บกี่ครั้งก็ยังพอทน ถ้าเจ็บเพราะคน ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ดาวทองหมอลำซิ่ง ดาวทองเสียงอิสาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ็บคัก ๆ เจ็บคัก พอปานถูกฆ้อน ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด มดแดงตาบอด แบงก์ บุญชัย อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจ็บจังๆที่กลางใจ มันเจ็บจังๆอยู่กลางใจโหดร้าย ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ดาวทองหมอลำซิ่ง ดาวทองเสียงอิสาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ็บทั้งปี ปีก่อนนี้ข้าวไม่ดีมากนัก แต่คนรักยังสมัครอยู่ใกล้ ข้าวไม่ดีรักยัง วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มีแฟนหรือยัง เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจ็บทั้งปี ปีก่อนนี้ ทั้งไม่ดีมากนัก วิเชียร คำเจริญ วิเชียร คำเจริญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ็บนะพี่ พรบุญ อนุนิวัฒน์ อาจินต์ นิลเพชร บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ใจน้องกับรองเท้า สายัณห์ นิรันดร-มุก เมทินี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจ็บนิดหนึ่ง แต่คิดถึงเหลือเกิน ตั้งใจจบตั้งแต่พบความเจ็บ นายวิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ นายวิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หวานใจกับนายลูกทุ่ง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจ็บนี้เพื่อเธอ ความหมายจากสายตาเหม่อ... สมชาย ตรุพิมาย สมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฝนเลือกเอง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ็บนี้เพื่อเธอ ความหมายจากสายตาเหม่อ... สมชาย ตรุพิมาย สมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังมือถือ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ็บนี้เพื่อเธอ ความหมายจากสายตาเหม่อ... สมชาย ตรุพิมาย สมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังมือถือ ชุด1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ็บนี้เพื่อเธอ ความหมายจากสายตาเหม่อ... สมชาย ตรุพิมาย สมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ท้องทุ่งฉ่ำเย็น อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ็บนี้เพื่อเธอ ความหมายของสายตาเหม่อ สมชาย ตรุพิมาย สมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด สุดคุ้ม2(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ็บนี้เพื่อเธอ ความหมายจากสายตาเหม่อ... สมชาย ตรุพิมาย สมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ขออภัยแผ่นนี้เจ็บ โอนตลอดการคุ้มครอง
เจ็บนี้พลีให้เธอ ความหมายจากสายตาเหม่อ... สมชาย ตรุพิมาย สมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เรียกที่รักได้มั้ย (ฝน ธนสุนทร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ็บส่ำใด๋อ้ายสิทน มันเจ็บข้างใน ไชยพร สุมาลี ศรศิลป์ ราศี ไชยพร สุมาลี ศรศิลป์ ราศี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด กันตรึม...อินเตอร์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ็บหลายอ้ายลืม อยู่ลำพังกับความเหงาใจ วีรวัฒน์ อ่อนโชติ กิมเฮง เขียวอ่อนโชติ วีรวัฒน์ อ่อนโชติ กิมเฮง เขียวอ่อนโชติ บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด ฝันของพ่อคำขอของแม่ (บัว บัณชิตา) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจอก็เจ็บ เจอคนใจดำ..ทำฉันช้ำยับเยิน เดินเป็นบ้า เป็นเป้าให้เขาซ้อม สยาม ดาวไพร สยาม ดาวไพร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ใจใหม่ สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจอก็เจ็บ เจอคนใจดำทำฉันช้ำยับเยินเดินเป็นเป้าเป็นเป้า สยาม ดาวไพร สยาม ดาวไพร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารีกับ14เพลงหวาน 6 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจอก็เจ็บ เจอคนใจดำ..ทำฉันช้ำยับเยิน เดินเป็นเป้า.. สยาม ดาวไพร สยาม ดาวไพร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจอกันงานแต่ง มางานกินดอง เป็นหยังร้องไห้... ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด หัวใจสะแหมฮัก (แดง จิตกร) อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจอปุ๊บรักปั๊บ มันเป็นอะไรที่แปลก สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ตอนจบพระเอก ลูกแพร-ไหมไทย อุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เจ้าแม่สี่ไห ละก่อนสิเปิดผ้าม่านกั้น สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ลายคราม1999 เย็นจิตร พรเทวี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจ้าของเบอร์นี้ตายไปแล้ว ไม่เงียบไม่เหงาไม่ซึมไม่เศร้าไม่โทรหา หนื่งฤทัย ชิงชัย หนึ่งฤทัย ชิงชัย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คิดถึงใจจะขาด อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจ้าของเป็นไข้ สาวหนึ่งหน้าตาไม่ถึงกับสวย เรื่องความรวยไม่เคย วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด พี่ชายชั่วคราว ฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจ้าของเป็นไข้ สาวหนึ่งหน้าตาไม่ถึงกับสวย วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ้าชู้ก็รัก รู้ดีว่าอ้ายเป็นคนเจ้าชู้ ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ดาวทองลองร็อค อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ้าบ่าวอาสา ฟังเสียงซ่าตึ้ง ตึ้ง สนชัย สมบูรณ์ สนชัย ไพบูลย์ สนชัย สมบูรณ์ สนชัย ไพบูลย์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ถงซ่งขาด หมีงามดี โอนตลอดการคุ้มครอง
เจ้าบ่าวอาสา อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผู้บ่าวยาเส้น ชุดพิเศษ14 เพลง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ้าพระยาครวญ ลุ่มลำน้ำเจ้าพระยา เฝ้าแผ่เมตา สมาน เกียติวิไล สมาน เกียติวิไล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 4 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ้าภาพจงเจริญ โก๋ ลำลูกกา โก๋ ลำลูกกา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ชะชะซ่า 3 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจ้าภาพจงเจริญ ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ คิดทองให้ได้ทอง คิดเงินให้ได้เงิน นายประภาส ชลศรานนท์ นายประภาส ชลศรานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สามช่าชัวร์..ชัวร์ (รวมศิลปิน) โอนตลอดการคุ้มครอง
เจ้าภาพจิ๊กโก๋ อย่าซิพากันอู้.... สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด วัยชราขาร็อค อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ้าสาวแฟนหาย เสียแรงแต่งงานจัดการกันเสียยิ่งใหญ่ เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด จ๊อบจอยมาแล้ว จ๊อบแอนด์จอย อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เจ้าสาวในใจ เจ้าสาวในใจเล็งไว้ก็คือเธอ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คิดถึงจัง บอส นวพล อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เจ้าหนี้ชีวิต หนึ่งเดียวนี่หรือ... สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สาวหางเครื่อง นกน้อย อุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เจิญแอ่วเมืองเหนือ เจิญไปแอวเมืองเหนือ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตแอ่วเมืองเหนือ ( รวมศิลปิน ) โอนตลอดการคุ้มครอง
เจิดจ้านในงานแต่ง ละใจเฮฮนปานคนบ้า วิชัย สารบรรณ พรชัย สารบรรณ วิชัย สารบรรณ พรชัย สารบรรณ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คาราโอเกะ พันล้าน ชุด 13 โอนตลอดการคุ้มครอง
เจี๊ยวจ๊าว กินเข้าไปกั๊กเดียวหนอยแน่กั๊กเดียว เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ชุด ผัวพี่เด้อน้อง อ้อยใจ แดนอีสาน โอนตลอดการคุ้มครอง
เช้งวั๊ป สวยเช้งประเหน่งปู๊ด ทรวงทรงชะลูด สวยเกินระดับ ชิน เรืองอุไร ชิน เรืองอุไร บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด น้าห่วงหนู อัศวิน สีทอง โอนตลอดการคุ้มครอง
เช็ดน้ำตาให้น้อง ร้องไห้ทำไมละน้อง สิทธิพงศ์ วราพิศิษฐ์ สิทธิพงศ์ วราพิศิษฐ์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด นอนคอนโดอยู่คนเดียว (ตี๋ ติวเตอร์) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เช่นกัน เฮียจ๊ะ เอียจ๊ะ เฮียจ๋า จรินทร์ เกตุแดง จรินทร์ เกตุแดง บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด - อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เช้ววับ เช้งวับ ๆ ไส่คัพอะไร สมบัติ ทิพวัฒน์ ดวงใจ สุริยา สมบัติ ทิพวัฒน์ ดวงใจ สุริยา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ฟ้าผ่าบางแสน วัฒนา อนันต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เชิงยังอ่อน ชั้นเชิงยังอ่อน ชั้นเชิงยังอ่อนถอยไปก่อน ภุมเรศ สายวิจิตร ภุมเรศ สายวิจิตร บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด สาวระยอง พิมพ์ ญาดา โอนตลอดการคุ้มครอง
เชิญเที่ยวอุบล เชิญครับเชิญขอเรียนเชิญ สุรการ แสงคำ สุรการ แสงคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ลูกไก่ชน หนุ่มกะโอ้ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เชิญแอ่วเมืองเหนือ เจินไปแอ่วเมืองเหนือจะม่วนใจ สำราญ ชัยปัน สำราญ ชัยปัน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด แอ่วเมืองเหนือ ชุด 4 อบเชย เวียงพิงค์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เชิญแอ่วเมืองเหนือ เจินไปแอ่วเมืองเหนือจะม่วนใจเหลือ สำราญ ชัยปัน สำราญ ชัยปัน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์5 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เชิญมาจอง มาเชิญมา เชิญมาจอง เป็นเจ้าของหัวใจ สถาพร แก้วสุโพธิ์ สถาพร แก้วสุโพธิ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด กระดังงาลนไฟ น้อย โพธิ์งาม โอนตลอดการคุ้มครอง
เชิญมารำวง ใครชอบรำวงเชิญโค้งเข้ามา สนุกเฮฮาต้องมารำวง รับรอง จิ๋ว พิจิตร จิ๋ว พิจิตร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารี 7 สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เชิญมารำวง ใครๆ ชอบรำวงเชิญโค้งเข้ามา สนุกเฮฮาต้องมารำวง จิ๋ว พิจิตร จิ๋ว พิจิตร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เบ - เบา - ซิ เชิญรำวง สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เชิญรำวง ใครชอบรำวงเชิญโค้งเข้ามา สนุกเฮฮา จิ๋ว พิจิตร จิ๋ว พิจิตร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เชียงรายรำลึก ณ ราตรีหนึ่ง ซึ่งยังฝังใจ เชียงรายฟ้าแจ่ม โกวิทย์ เกิดศิริ โกวิทย์ เกิดศิริ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดาวประดับใจ ฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เชียงรายรำลึก ณ ราตรีหนึ่ง ซึ่งยังฝังใจ เชียงรายฟ้าแจ่ม โกวิทย์ เกิดศิริ โกวิทย์ เกิดศิริ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เชียงรายรำลึก ณ ราตรีหนึ่ง ซึ่งยังฝังใจ เชียงรายฟ้าแจ่ม โกวิทย์ เกิดศิริ โกวิทย์ เกิดศิริ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฝน คลาสสิกฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เชียงรายรำลึก ณ ราตรีหนึ่ง ซึ่งยังฝังใจ เชียงรายฟ้าแจ่ม โกวิทย์ เกิดศิริ โกวิทย์ เกิดศิริ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี คุณแม่ยังสาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เชียงรายรำลึก ณ ราตรีหนึ่ง ซึ่งยังฝังใจ เชียงรายฟ้าแจ่ม โกวิทย์ เกิดศิริ โกวิทย์ เกิดศิริ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด พระจันทร์ฝันหวาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เชียงรายรำลึก ณ ราตรีหนึ่ง ซึ่งยังฝังใจ เชียงรายฟ้าแจ่ม โกวิทย์ เกิดศิริ โกวิทย์ เกิดศิริ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ย้อนรอยเพลงดัง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เชียงรายรำลึก ณ ราตรีหนึ่ง ซึ่งยังฝังใจ เชียงรายฟ้าแจ่ม โกวิทย์ เกิดศิริ โกวิทย์ เกิดศิริ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ย้อนรอยเพลงดัง2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เชียงรายลำลึก ณ ราตรีหนึ่ง ซึ่งยังฝังใจ เชียงรายฟ้าแจ่ม โกวิทย์ เกิดศิริ โกวิทย์ เกิดศิริ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารีชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เชื่อได้แค่ไหน ขอโทษที โทษที โทษที ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ใจหาย(เอก รังสิโรจน์) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เชื่อคำช้ำแน่ นึกว่าจะเชื่อคำลวง เชื่อคำช้ำทรวงกลัวเธอลวงหลอก สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ละครบทช้ำ สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เชื่อคำช้ำแน่ นึกหรือว่าจะเชื่อคำลวง เชื่อคำช้ำทรวง ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เชื่อผมเถอะน่า สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 20 เพลงประทับใจเอกพจน์ วงศ์นาค โอนตลอดการคุ้มครอง
เชื่อผมเถอะน่า ชลธี ธารทอง ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เชื่อผมเถอะน่า เชื่อผมเถอะน่าว่าไม่มีแฟน สมนึก ทองมา สมนึก ทองมา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เชื่อผมเถอะน่า เชื่อผมเถอะน่าว่าไม่มีแฟน สมนึก ทองมา สมนึก ทองมา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เชื่อผมเถอะน่า เชื่อผมเถอะน่าว่าไม่มีแฟน นายสมนึก ทองมา นายสมนึก ทองมา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ใกล้กันนิด ชิดกันหน่อย ( รวมศิลปิน ) โอนตลอดการคุ้มครอง
เชื่อพี่หิดตะน้อง ฝันแรกคืน พี่ชื่นใจจังเล่าให้ฟังปิดบังทำไม สมบัติ เมืองบรรจง ไข่ ทองคำ สมบัติ เมืองบรรจง ไข่ ทองคำ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด น้าห่วงหนู อัศวิน สีทอง โอนตลอดการคุ้มครอง
เซ็งลี้ฮ้อ ต่อไปนี้ เซ็งลี้ ฮอฮ้อ อย่าหน้างอ เลี้ยวจะ ไม่รวย ยิ้ม สุชาติ เทียนทอง สุชาติ เทียนทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด กระดังงาลนไฟ น้อย โพธิ์งาม อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เซ็นเบิ๊ดปี กินยามใด๋ละ เซ็นไว้ๆ เอาไปยามใด๋ละ เซ็นไว้ๆบ่ฮู้ ยามใด๋ๆ วลวุฒิ กะมุตตะเสน วลวุฒิ กะมุตตะเสน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด แขกขายมุ้ง ร๊อคอนซอน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เซ็นเบิ๊ดปี วลวุฒิ กะมุตตะเสน วลวุฒิ กะมุตตะเสน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดังสิบชุด 2 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เซ็นเบิ๊ดปี อภิสิทธิ์ รักสุทธี อภิสิทธิ์ รักสุทธี บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิต ชัวร์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เซ็นเบิ๊ดปี กินยามใด๋ละเซ็นไว้เซ็นไว้ วลวุฒิ กะมุตตะเสน วลวุฒิ กะมุตตะเสน บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เฮฮาปาร์ตี้2(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เซ่อเจอใบ้ โตว์นาไปไหนเสาะเวง เอกภาพ ผาดโผน เอกภาพ ผาดโผน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด น้ำตาผู้ชาย ดาร์กี้กันตรึมร็อค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เซ่อเจอใบ้ โตว์นาไปไหนเสาะเวง เอกภาพ ผาดโผน เอกภาพ ผาดโผน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด แก้วรอริน ดาร์กี้กันตรึมร็อค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เซาเหล้าสาเนาะ คนเมายามใด กะโทษ นายสมาน สามารถ นายสมาน สามารถ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมเพลงดังเสียงอิสาน ชุด ระเบิดเถิดเทิง 3 โอนตลอดการคุ้มครอง
เซาเหล้าสาเนาะ ค้นเมายามใด๋ กะโทษ สมาน สามารถ สมาน สามารถ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ดาวทอง เสียงอิสาน ชุด1 โอนตลอดการคุ้มครอง
เซาเหล้าสาอ้าย สมัย สีดา สมัย สีดา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด นางเอกหมอลำช้ำรัก น้องใหม่ เมืองชุมแพ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เซาจุ้ดปุ๊ด เซา เซา เซา จุ้ดปุ๊ด ประจวบ ด้วงมาลา อ.จเด็ด ดวงมาลา ประจวบ ด้วงมาลา อ.จเด็ด ดวงมาลา บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ฮักสาวไหซอง (ภมร พงศ์พันธ์) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เซาสาอย่าไห้ ลองเงยหน้า เบิ่งดู ฮู้บ่ว่าไผ.... เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อิสานแตกปอก (บิ๊กวัน กันทรลักษณ์) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เซิ้งแข่งเรือ ตุ้มเปิ้ดเปิงละตุ้มเปิ๊ดตุ้มเปิง เทพพร บุญสุข เทพพร บุญสุข บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ม่วนคักๆมักหลายๆ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เซียงซือเหอพั่น ต่างประเทศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลง 2 ภาษา จีน-ไทย รวมฮิตชุด1 สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เซียงบัวล่องกรุง วู๊ดรถไฟดังมาวอนๆ แก้มอ่อน สุรินทร์ ภาคศิริ ชานนท์ ภาคศิริ สุรินทร์ ภาคศิริ ชานนท์ ภาคศิริ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เซียงบัวลา เซียงบัวลา อ้ายหนีบ้านนา สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอดูใจก่อน บานเย็น รากแก่น โอนตลอดการคุ้มครอง
เซียงฝงซีหยังเซี่ย เชียงฝงจ้ายซีหยังจง ต่างประเทศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลง 2 ภาษา จีน-ไทย รวมฮิตชุด2 สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เซียมซีเสี่ยงรัก เซียมซีเสี่ยงรักทักทำนายว่า ใบที่เก้านั้นหนาชีวิตเกิดมาเหมือน สมยศ ทัศนพันธ์ สมยศ ทัศนพันธ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คุณแม่ยังสาว ชุด 3 สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เซียมซีเสี่ยงรัก เซียมซี่เสี่ยงรักทักทำนายว่า พรชัย ทัศนพันธุ์ พรชัย ทัศนพันธุ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เซียมซีเสี่ยงรัก เซียมซีเสี่ยงรักทักทำนายว่า ใบที่เก้านั้นหนา พรชัย ทัศนพันธุ์ พรชัย ทัศนพันธุ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงฮอตซองฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เซียมซีเสี่ยงรัก เซียมซีเสี่ยงรักทักทำนายว่า ใบที่เก้านั้นหนา พรชัย ทัศนพันธุ์ พรชัย ทัศนพันธุ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารีชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เซียมซีเสี่ยงรัก เซียมซีเสี่ยงรักทักทำนายว่า ใบที่เก้านั้นหนา สมยศ ทัศนพันธุ์ สมยศ ทัศนพันธุ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ย้อนรอยเพลงดัง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เซียมซี่เสี่ยงรัก พรชัย ทัศนพันธุ์ พรชัย ทัศนพันธุ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด กล่อมเมือง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เซียมซี่เสี่ยงรัก เซียมซีเสี่ยงรักทักทำนายว่า ใบที่เก้านั้นหนา พรชัย ทัศนพันธุ์ พรชัย ทัศนพันธุ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี คุณแม่ยังสาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เซียมซีใบที่สิบสาม ฉันนั่งเซียมซีใบที่สิบสาม เนื้อในใจความบอกรักจะ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ที่พึ่งทางใจ สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เซียมซีใบที่สิบสาม ฉันเสี่ยงเซียมซีใบที่สิบสาม เนื้อในใจความ เนาว์ อนุรักษ์ เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เฒ่าโลโซ คิดเบิ่งงคักแล้วบ๊อพ่อใหญ่.... ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมดาวสาวเสียงอีสานชุด 4 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เฒ่าไฟแรง เห็นสาวส่ำน้อยบ่ได้ต้อย... ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด วัยชราขาร็อค อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เฒ่าทารก ไม่บอกก็คงไม่รู้หรอกนา สิทธิพร อมรพันธุ สิทธิพร อมรพันธุ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บะดะโฟ้ว มณ กับ ก้อย โอนตลอดการคุ้มครอง
เฒ่าทูอินวัน บักเฒ่าบ่หล่อบ่แม่นสเปค สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อย่าซาผู้เฒ่า ไกรศร เรืองศรี โอนตลอดการคุ้มครอง
เฒ่าบ่แม่นแนว เฒ่าจนหัวหงอกยังหาเลาะเว้าหยอก ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รถไฟสายน้ำตา อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เฒ่าบ่อยู่ส่วนเฒ่า โอมเอง โอมเอม... สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สาวลาดพร้าว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เฒ่าย้อนลูกผัว กลุ้มใจจริงเรา สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คุณอีปึก สาวมาด โตเมกะแด็นซ์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เฒ่าสาเฝ้าสวน ฟังเถิดฟังเรื่องขำขัน สมาน หงษา สมาน หงษา บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เมียต้มผ้ว 4 ปี
เฒ่าสำน้อย โอหนอนางเอย โอหนอนางเอ้ย เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ชุด มุ้นอุ้ยปุ้ย เฉลิมพล มาลาคำ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เฒ่าหัวงู ไทบ้านเขาละให้ฉายา สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เฒ่าหัวงู ร็อคแสลง โอนตลอดการคุ้มครอง
เฒ่าหัวงู ไทบ้านเขาละให้ฉายา สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต 16 เพลงดังตลับเพชร ร็อคแสลง โอนตลอดการคุ้มครอง
เด็กเครื่องไฟใจลอย อยากไปลงนะหน้า....ทอง อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หนุ่มปาดตาล วัฒนา อนันต์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เด็กเสริฟ์คนเศร้า เด็กเสริฟ์อย่างเรา ใครเขาจะเอาไปเป็นแฟน อัฐพล ต้นคำ อัฐพล ต้นคำ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุดคุ้มชัวร์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เด็กเสริร์ฟคนเศร้า อัฐพล ต้นคำ อัฐพล ต้นคำ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ยาสีฟันกับขันตักน้ำ บอยเขมราฐ โอนตลอดการคุ้มครอง
เด็กเสิรฟ ม.3 เป็นเด็กเสิร์ฟเพราะจบแค่ ม.3 สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมดาวสาวเสียงอิสาน ชุด 3 โอนตลอดการคุ้มครอง
เด็กเสิร์ฟคนเศร้า เด็กเสิร์ฟอย่าง มครเขาจะเอาไปเป็นแฟน อัฐพล ต้นคำ อัฐพล ต้นคำ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เด็กแนว เด็กแนวๆๆ เด็กแนวๆๆ มาหรอยแฟนข้อยไปแล้ว ฉัตร สินสืบผล ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตร สินสืบผล ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด อายหมาหน้าบ้าน แบงก์ บุญชัย โอนตลอดการคุ้มครอง
เด็กแนว ผู้สาวยุคใหม่วัยจ๊าบวัยซิ่ง ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด รวมดาวผู้บ่าวเสียงอิสาน ชุด 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เด็กน้อยเซ็ง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ทำความดีถวายในหลวง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เด็กปั้ม ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อกลาง ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อกลาง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ชะชะซ่า 4 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เด็กปั้ม ข้อยจากอีสานหลายปี เข้ามาอยู่กรุงศรีวิไลเลิศฟ้า ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อกลาง ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อกลาง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ซูเปอร์ฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เด็กปั้ม ข้อยจากอีสานหลายปี เข้ามาอยู่กรุงศรีวิไลเลิศฟ้า ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อกลาง ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อกลาง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เด็กปั๊ม ข้อยจากอีสานหลายปี เข้ามาอยู่กรุงศรี วิไลเลิศฟ้า นายศักดิ์สิทธิ์ เชื้อกลาง นายศักดิ์สิทธิ์ เชื้อกลาง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สามช่าชัวร์..ชัวร์ (รวมศิลปิน) โอนตลอดการคุ้มครอง
เด็กรถ ทวีทรัพย์ จีบสุวรรณ ทวีทรัพย์ จีบสุวรรณ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คันไถซุปเปอร์ฮิต!! อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เดอะเดี่ยงด่าง เดอะเดี่ยงด่าง เดี่ยงเดอะ สุริยันต์ ปากศรี สุริยันต์ ปากศรี บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หมีแพนด้า วงไฮโร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เดอะสตาร์ของแม่ เออ ลูกหล่าลูกเดอะสตาร์ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สาวมาดเมกะแดนซ์เดอะสตาร์ของแม่ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดี๋ยวแจ้งกำนัน ชัยวุฒิ บุษบง วุฒิ วรกานต์ ชัยวุฒิ บุษบง วุฒิ วรกานต์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ปอน ๆ ในดวงใจ ดวงพร เทพศิริ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เดี๋ยวโดน ว่าแล้วยังมาทำ บุญชัย ชูพิจิจ ธีระพันธ์ ชูพินิจ บุญชัย ชูพิจิจ ธีระพันธ์ ชูพินิจ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด น้ำตาหล่นบนมือถือ รุ่ง สุริยา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เดี๋ยวไฟดูด เดี๋ยวไฟดูดๆ... แสงเพ็ชร สีเทา แสงเพ็ชร สีเทา บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ทำความดีถวายในหลวง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เดี๋ยวกั๊ก เดี๋ยวกั๊ก ศุกร์เมาเสาร์นอน อาทิตย์ถอนจันทร์ลา ชิน ชาลาวัน ชิน ชาลาวัน บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด จอนห์นี่ที่รัก อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดี๋ยวจัดให้ เดี๋ยวจัดให้เด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวจัดให้ ฉัตร สินสืบผล ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตร สินสืบผล ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด อดมีแฟนคนร้อยเอ็ด แอนนา อริสา โอนตลอดการคุ้มครอง
เดี๋ยวน็อกแน่ จะหลอกกันไปทำไม สมคิด สิทธิธรรม สมคิด สิทธิธรรม บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด 5+1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดี๋ยวปั่งหงาย มาเจอะผู้ชายจอมกวน สมคิด สิทธิธรรม สมคิด สิทธิธรรม บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด แซบจี๊ด แซบจ๊าด อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดี๋ยวปั๋งหงาย มาเจอะผู้ชายจอมกวน สมคิด สิทธิธรรม สมคิด สิทธิธรรม บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เปรี้ยวปากจริงๆ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เดี๋ยวพุงย้วย อย่ากินมากนะ เดี๋ยวพุงย้วย อย่ากินมากนะ อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด สาวบางกรวย อร อรดี โอนตลอดการคุ้มครอง
เดี๊ยะไม่เท่หรอก เดี๊ยะไม่เท่หรอก ไม่เท่หร็อก บอกว่าไม่เท่ สมคิด สิทธิธรรม สมคิด สิทธิธรรม บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด จะเอายังไงกับหนู อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดือนเพ็ญ เดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอร่ามแจ่มนวลดูงาม อัคนี พลจันทร์ อัคนี พลจันทร์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมเพลงยอดนิยม ธานินทร์ อินทรเทพ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เดือนเพ็ญ เดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอร่าม นภาแจ่มนวลดูงามเย็นชื่น อัศนี พลจันทร์ อัศนี พลจันทร์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 18 เพลงประทับใจ ยุคคุณแม่ยังสาว ชุด3 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เดือนเพ็ญ เดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอร่าม นภาแจ่มนวลดูงามเย็นชื่น อัศนี พลจันทร์ อัศนี พลจันทร์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คุณแม่ยังสาว ชุด 1 สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เดือนเพ็ญ เดือนเพ็ญ สวยเย็นเห็นอร่าม สุรชัย จันทิมาทร สุรชัย จันทิมาทร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี คุณแม่ยังสาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดือนแจ้งที่ฝั่งของ วิสา คัญทัพ วิสา คัญทัพ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต 14 เพลงหวาน เกษม คมสันต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เดือนแจ้งที่ฝั่งของ คืนนี้เดือนแจ้งประกายส่องใส วิสา คัญทัพ วิสา คัญทัพ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดือนแจ้งที่ฝั่งของ คืนนี้เดือนแจ้งประกายส่องใส วิสา คัญทัพ วิสา คัญทัพ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตสะกิดใจ(รวมศิลปินmp3) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดือนแจ้งที่ฝั่งของ คืนนี้เดือนแจ้งประกายส่องใส วิสา คัญทัพ วิสา คัญทัพ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต14 เพลงหวานๆ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดือนกว่าไม่มาแฟลต ไหนคุณว่าจะมาที่แฟลต เดือนหนึ่งสักเจ็ดแปดวัน สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ทำเป็นเขิน สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เดือนกว่าไม่มาแฟลต ไหนคุณว่าจะมาที่แฟลต เดือนหนึ่งสักเจ็ดแปดวัน สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 14 เพลงหวาน ๆ ชุด 4 สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เดือนกว่าไม่มาแฟลต ไหนคุณว่าจะมาที่แฟลต เดือนหนึ่งสักเจ็ด เนาว์ อนุรักษ์ เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดือนกว่าไม่มาแฟลต ไหนคุณว่าจะมาที่แฟลต เดือนหนึ่งสักเจ็ด เนาว์ อนุรักษ์ เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารี ซูเปอร์ฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดือนครึ่งดวง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต 14 เพลงหวาน ดำรง วงศ์ทอง โอนตลอดการคุ้มครอง
เดือนครึ่งดวง โอ้ดงเดือนคืนนี้เห็นมีเพียงครึ่งดวง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ต้นฉบับเพลงเด็ด 11 นักร้อง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดือนครึ่งดวง โอ้ดวงเดือนคืนนี้ เห็นมีเพียงครึ่งดวง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตสะกิดใจ(รวมศิลปินmp3) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดือนครึ่งดาว โอ้ดวงเดือนคืนนี้ เห็นมีเพียงครึ่งดวง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ห่มฟางต่างผ้า (มนต์สิทธิ์ คำสร้อย) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดือนดับที่เจ้าพระยา เคยส่องสว่างกลางทุ่งกุลา ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอแค่คำหวาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดือนดารา พิพัฒน์ บริบูรณ์ พิพัฒน์ บริบูรณ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ชะ ชะ ช่า ชุดที่ 6 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เดือนดารา เดือนดาราเด่นบนฟ้านภาขาวผ่อง พิพัฒน์ บริบูรณ์ สมบัติ เพชรลานนา พิพัฒน์ บริบูรณ์ สมบัติ เพชรลานนา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดือนต่ำที่วังตะเพิน เดือนต่ำที่วังตะเพิน ทั่วแนวเนินเขินเขาเศร้าไป เหมือนจะรู้ว่า สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ของฝากจากบ้านนอก สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เดือนต่ำที่วังตะเพิน เดือนต่ำที่วังตะเพิน ทั่วแนวเนินเขินเขาเศร้าไป ชลธี ธารทอง ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดือนปราณี เดือนดาราเด่นบนฟ้านภาขาวผ่อง พิพัฒน์ บริบูรณ์ สมบัติ เพชรลานนา พิพัฒน์ บริบูรณ์ สมบัติ เพชรลานนา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เดือนปรานี พิพัฒน์ บริบูรณ์ พิพัฒน์ บริบูรณ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ชะ ชะ ช่า ชุดที่ 6 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เดือนหงายที่เมืองหลวง มองผ่ายเลยยอดตึก สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ใจน้องกับรองเท้า สายัณห์ นิรันดร-มุก เมทินี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เดือนหงายอ้ายเศร้า คืนนี้เดือนหงายอ้ายนอนกอดหมอน เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอแค่อ่านกิน ชัยณรงค์,เฉลิมพล มาลาคำ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เต้นบ่ได้ เฮาคนไทยให้อภัย... เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อิสานแตกปอก (บิ๊กวัน กันทรลักษณ์) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เต้นบ่ได้ เฮาคนไทยให้อภัย... เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ลูกทุ่งบันเทิง 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เต้นบ่ได้ เฮาคนไทยให้อภัย... เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บัดดี้อีสาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เต็มใจช้ำ คนขายแรง กินข้าวแกงตามซอย สมจิตร เกตุภูเขียว สมจิตร เกตุภูเขียว บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ผ่าเหล้าผ่ารัก แดง จิตกร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เต็มใจรอ อ้ายมาทีหลัง แถมยังเป็น สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รักสลายข้างไหเหล้า แดง จิตกร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เต้ยเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเดหนอ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คาราโอเกะพันล้าน ชุด 16 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เต้ยโศก เต้ยโศก เต้ยโศกให้แน่ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คาราโอเกะ พันล้าน ชุด 11 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เต้ยโศก เต้ยโศก เต้ยโศกให้แน่ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิตสามหนุ่มสามมุม เฉลิมพล-วิเชียร-ซำเหมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เต้ยโศก เต้ยโศก เต้ยโศกให้แน่ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ชุด เต้ยโศก วิเชียร - ซำเหมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เต้ยโศก เต้ยโศก เต้ยโศกให้แน่ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คาราโอเกะ พันล้าน ชุด 13 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เต้ยโศก เต้ยโศก เต้ยโศกให้แน่ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต ลูกทุ่งบันเทิง รวมศิลปิน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เต้ยโศก เต้ยโศก เต้ยโศกให้แน่.... เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิตสะแหมฮัก อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เต้ยโศก เต้ยโศก เต้ยโศกให้แน่.... เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด คาราโอเกะพันล้าน ชุด 15 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เต้ยโศก เต้ยโศก เต้ยโศกใหแน่ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เพลงฮิตโดนใจ ชุด 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เต้ยโศก เต้ยโศก เต้ยโศกให้แน่ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สุดยอดหมอลำซิ่งชุด3 4 ปี
เต้ยโศก เต้ยโศก เต้ยโศกให้แน่ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ท็อปแดนซ์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เต้ยกันตรึม วันนี้ สนุกสุขสันต์ สมาน หงษา สมาน หงษา บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด หนุ่มหมอลำซิ่ง หงษ์ทอง หงษา
เต้ยขอมีเมียน้อย เมียเอ๋ยฟังก่อนเถิดหนา เจษฎา เรืองนาม เจษฎา เรืองนาม บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บะดะโฟ้ว มณ กับ ก้อย โอนตลอดการคุ้มครอง
เต้ยลา สมควร สมควร แล้วหนา เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เต้ยอย่างเดียว 4ปี นับตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 61
เต้ยลำเพลิน เอ้ามามามามา มาเถิดพี่ยามาเต้นลำเพลิน กัลยรัตน์ ขนทอง บัวผัน ทังโส กัลยรัตน์ ขนทอง บัวผัน ทังโส บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สุดยอดหมอลำซิ่งชุด 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เต้ยอย่างเดียว เต้ย เต้ย เต้ย เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เต้ยอย่างเดียว 4ปี นับตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 52
เต้ยอย่างเดียว เต้ย เต้ย เต้ย เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ท็อปแดนซ์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เตรียมใจไว้บ่พอ พี่เตรียมเอาไว้รอ คนรูปไม่หล่อ.... ประจิตร อุ่นสรวง ประจิตร อุ่นสรวง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ลำเพลินสามช่า รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เต่างอยคอยน้อง ลมแล้งเดือนห้า พัดมาผ่านพ้น นี้มันสิเข้าหน้าฝน มิตร ปัญญาสวัสดิ์ชัย มิตร ปัญญาสวัสดิ์ชัย บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด อกหักพักงาน บอส บวร โอนตลอดการคุ้มครอง
เต่าหาย เต่าหาย เต่าหาย วลวุฒิ กะมุตตะเสน วลวุฒิ กะมุตตะเสน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หมีแพนด้า วงไฮโร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เติมเงินด้วยค่ะ เติมเงิน ๆ ๆ อย่ามัวคุยเพลิน ฝรั่ง สุขเดช คารม ศิลป์รักษา ฝรั่ง สุขเดช คารม ศิลป์รักษา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ สาธิกา สุพรรษา โอนตลอดการคุ้มครอง
เติมแฮงที่บ้านเฮา นั่งมองรอยยิ้มของพ่อ ฟังเสียงหัวเราะของแม่ บัญชา ผาลี บัญชา ผาลี บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หมั้นแฟนด้วยแหวนแม่ ศักดา คำพิมูล โอนตลอดการคุ้มครอง
เติมฟ้าเขียนรัก ฟ้ามันแคบนัก เขียนคำว่ารักไม่พอ ไพโรจน์ แก้วมุงคุณ ไพโรจน์ แก้วมุงคุณ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ลูกทุ่งนิรันดร อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เตียงว่าง แก้วร้าวเพราะมีรอยแยก รอวันแตกแยกชิ้นสิ้นดี สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ขอใช้สิทธิ์ ฝน ธนสุนทร โอนตลอดการคุ้มครอง
เตียงว่าง เตียงฉันว่างกอดหมอนข้างแทนคน คนใจซนฉันเลยต้องทนเป็นโสด สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด อีกนิดซิ สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เตียงว่าง แก้วร้าวเพราะมีรอยแยก รอวันแตกแยกชิ้นสิ้นดี สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เตียงว่าง เตียงฉันว่างกอดหมอนข้างแทนคุณ คนใจซน สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เตือนใจ ทวีทรัพย์ จีบสุวรรณ ทวีทรัพย์ จีบสุวรรณ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คันไถซุปเปอร์ฮิต!! อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เตือนใจสาววัยรุ่น เด็กซิ่งเด็กแซว สุระชัย วงษ์คำพระ สุระชัย วงษ์คำพระ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด นางเอกสาวดอกกระเจียว ดวงเดือน ยืนยงชุด2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เตือนน้อง น้องเอ๋ย... วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด จากใจ..สลักจิตร ดวงใจ ดวงจันทร์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เถียนมี่มี่ เถียนมี่มี่ หนี่เชียวเตอเถียนมี่มี่ ต่างประเทศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลง 2 ภาษา จีน-ไทย รวมฮิตชุด2 สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เทใจไว้ภูธร โอ้แม่ดอกลำดวน... สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ตัวเป็นชายใจเป็นหญิง ปอยฝ้าย มาลัยพร คมศร พรมาลา โอนตลอดการคุ้มครอง
เท่กระแทกตา เท่กระแทกตา เฉี่ยวมากระชากใจ สมบัติ ทิพวัฒน์ อ.ดวงใจ สุริยา สมบัติ ทิพวัฒน์ อ.ดวงใจ สุริยา บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด จะเอายังไงกับหนู อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เทพธิดาดอย มวลเถาวัลย์ป่าใบเขียว นายแพทย์วราห์วุธ สุมาวงศ์ วราห์ วรเวช นายแพทย์วราห์วุธ สุมาวงศ์ วราห์ วรเวช บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด แก้วตาดวงใจ ชุดที่2(ฝน ธนสุนทร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เทพธิดาดอย มวลเถาวัลย์ป่าใบเขียว นายแพทย์วราห์วุธ สุมาวงศ์ วราห์ วรเวช นายแพทย์วราห์วุธ สุมาวงศ์ วราห์ วรเวช บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังช่อง5 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เทพธิดาวงเหล้า เทพธิดาวงเหล้า ค่ำลงตั้งวงก็มา สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด จักรยานแก่นหล่อน ร็อคแสลง โอนตลอดการคุ้มครอง
เทพธิดาหลงฟ้า มงคล อมาตยกุล มงคล อมาตยกุล บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ปัดฝุ่นรุ่นพิเศษ15+1 เทิด ทูลทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เทพบุตรในดวงใจ เธอคือดวงใจของฉัน มอบใจรักมั่นให้เธอผู้เดียว เทอดศักดิ์ สุยะใหญ่ เทอดศักดิ์ สุยะใหญ่ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ขอใช้สิทธิ์ ฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เทพบุตรในดวงใจ เธอคือดวงใจของฉัน มอบใจรักมั่นให้เธอผู้เดียว เทอดศักดิ์ สุยะใหญ่ เทอดศักดิ์ สุยะใหญ่ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เทพีเชียงใหม่ มงคล อมาตยกุล มงคล อมาตยกุล บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ปัดฝุ่นรุ่นพิเศษ15+1 เทิด ทูลทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เทพีในดวงใจ เทพีศรีอีสาน นางงามจักรวาลนั้นก็บาดใจแต่ยังไม่ซึ้งทรวงใจ รุ่งเรือง ดาวสุรินทร์ รุ่งเรือง ดาวสุรินทร์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ขายควายช่วยแม่ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เทพีในดวงใจ รุ่งเรือง ดาวสุรินทร์ รุ่งเรือง ดาวสุรินทร์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสะท้านจิต มนต์สิทธิ์ คำสร้อย อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เทพีในดวงใจ เทพีศรีอีสาน นางงามจักรวาลนั้นก็บาดใจ เรือน รุ่งเรือง รุ่งเรือง ดาวสุรินทร์ เรือน รุ่งเรือง รุ่งเรือง ดาวสุรินทร์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต มนต์สิทธิ์ คำสร้อย อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เทพีรามัญ เป็นบุญตาที่ได้มาพบแดง พบสาวมอญแก้ม สมเกียรติ ภานุมาศ สมเกียรติ ภานุมาศ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หนุ่มปาดตาล วัฒนา อนันต์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เท่าไหร่ถึงจะพอ เท่าไหร่เธอถึงจะพอ บารมี ก การุณวงษ์ อ.กานท์ การุรวงษ์ บารมี ก การุณวงษ์ อ.กานท์ การุรวงษ์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เท่าไหร่ถึงจะพอ(ศิรินทรา นิยากร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เท่านี้ก็ตรม ชาลี อินทรวิจิตร ชาลี อินทรวิจิตร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด กล่อมเมือง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เท่านี้ก็ตรม เท่านี้ก็ตรมหนักหนา ชาลี อินทรวิจิตร ชาลี อินทรวิจิตร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เท่านี้ก็ตรม เท่านี้ก็ตรมหนักหนา ชาลี อินทรวิจิตร ชาลี อินทรวิจิตร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ย้อนรอยเพลงดัง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เทิงเศร้าเทิงม่วน กินเหล้าขาวเมาอยู่หน้าบ้าน สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด จักรยานแก่นหล่อน ร็อคแสลง โอนตลอดการคุ้มครอง
เทิดทูนสามสถาบัน รักชาติ รักศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ไทย สมาน หงษา สมาน หงษา บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด พ่อเกือบตาย อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เทิดประเกียรติ พระบรมฯ เบ้าหลอมดวงใจ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด หัวใจไก่ชน นกน้อย อุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เทียนอธิษฐาน ฉันป้องแสงเทียนขึ้นเวียนแล้วอธิษฐาน ถ้ารักฉันจะยืนนาน สุชาติ เทียนทอง สุชาติ เทียนทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ยกนิ้วให้ สายัณห์ สัญญา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เทียนอธิษฐาน ฉันป้องแสงเทียนขึ้นเวียนแล้วอธิษฐาน ถ้ารักฉันจะยืนนาน สุชาติ เทียนทอง สุชาติ เทียนทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด วันสุดท้าย สายัณห์ สัญญา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เทียนอธิษฐาน สุชาติ เทียนทอง สุชาติ เทียนทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บัตรเชิญสีเลือด สายันห์ สัญญา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เทียนอธิษฐาน ฉันป้องแสงเทียนขึ้นเวียนแล้วอธิษฐาน สุริยะ สุดประเสริฐ สุริยะ สุดประเสริฐ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 4 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เทียนอธิษฐาน ฉันป้องแสงเทียนขึ้นเวียนแล้วอธิษฐาน สุริยะ สุดประเสริฐ สุริยะ สุดประเสริฐ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สายัณห์+ยอดรัก อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เทื่อเดียว เทื่อเดียว เทื่อเดียว เทื่อเดียว สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด แพร-ไหม ตลับทอง โอนตลอดการคุ้มครอง
เทื่อเดียว เทื่อเดียว เทื่อเดียว เทื่อเดียว สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อดีตรักไหปลาแดก ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เทื่อเดียว เทื่อเดียว เทื่อเดียว เทื่อเดียว... สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต 16 เพลงดังตลับเพชร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เทื่อเดียวนะ เทื่อเดียว เทื่อเดียว เทื่อเดียว สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด น้ำตาหล่นบนไหปลาแดก สายใจ-ไหมพรม อุดมพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เธอ มนัส ปิติสานต์ มนัส ปิติสานต์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดาวประดับใจ ฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เธอ ถ้าเธอ จะคิดถึงจิตใจฉัน รักเราก็คงไม่ต้องโศกสันต์ มนัส ปิติสานต์ มนัส ปิติสานต์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เธอ ถ้าเธอ จะคิดถึงจิตใจฉัน รักเราก็คงไม่ต้องโศกสันต์ มนัส ปิติสานต์ มนัส ปิติสานต์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด พระจันทร์ฝันหวาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เธอเกิดเป็นหญิงทำไม สาโรจน์ เสมทรัพย์ สาโรจน์ เสมทรัพย์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต 16 เพลงดังตลับเพชร สายัณห์ นิรันดร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เธอเปลี่ยนไปเพราะยาคุม เธอหายไปจากบ้านนา สองปีกว่าๆ เธียร ประทุมมา เธียร ประทุมมา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ปัดฝุ่นรุ่นพิเศษ9 ยอดรัก สลักใจ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เธอไปทางลัด อยู่กับพี่กี่ปีจะมีเงินล้าน สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต 16 เพลงดังตลับเพชร สายัณห์ นิรันดร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เธอไปอยู่ไหนวันนี้ ไม่รู้ว่าเธอไปไหนวันนี้ เทวัลย์ แก่นสาร อ. อนอัว เทวัลย์ แก่นสาร อ. อนอัว บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ของแซ่บอีหลี เบนซ์ จูเนียร์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เธอกับสายน้ำ ทุกอย่างนั้นดูพลันมืดมน เมื่อคนที่รักลาไกล อนรรฆพันธ์ เกิดพันธุ์พงษ์ อนรรฆพันธ์ เกิดพันธุ์พงษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เธอควงฉันคอย เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 14 กลอนรวมฮิต ชุด 2 สมจิตร บ่อทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เธอควงฉันคอย เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด แอบรักน้องนวล สมจิตร บ่อทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เธอคือผู้รู้ใจ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หัวใจฝากถาม ฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เธอจะไม่เหงา หากวันนั้น เธอเหงาและเศร้าใจ ณรงค์ ทิพย์วงศ์ ณรงค์ ทิพย์วงศ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เธอจ๋าลาก่อน สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คิดถึงทุกวัน วันชนะ เกิดดี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เธอยังมีฉัน อัฐพล ต้นคำ อัฐพล ต้นคำ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ผู้หญิงคนสุดท้าย ดำรง วงศ์ทอง โอนตลอดการคุ้มครอง
เธอยู่ไหน ใครคนนั้นที่ฉันฝันถึงเขา ใครคนนั้นยิ้มเศร้าๆ เขาอยู่ไหน ชาลี อินทรวิจิตร สมาน กาญจนะผลิน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เกี่ยวก้อย อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เธอรักคนลวง คนลวงเธอรัก คนที่รักเธอลวง คนที่ห่วงหวงพุ่งพวงไม่เคยห่วงหา สุชิน เสือมี รุ่ง ทานตะวัน สุชิน เสือมี รุ่ง ทานตะวัน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ยกนิ้วให้ สายัณห์ สัญญา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เธอรักคนลวง คนลวงเธอรัก คนที่รักเธอลวง คนที่ห่วงหวงพุ่งพวงไม่เคยห่วงหา สุชิน เสือมี รุ่ง ทานตะวัน สุชิน เสือมี รุ่ง ทานตะวัน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เรือนหอน้ำตา สายัณห์ สัญญา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เธอรักคนลวง คนลวงเธอรัก คนที่รักเธอลวง สุวิทย์ ชุติพงษ์ สุวิทย์ ชุติพงษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 4 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เธอรักคนลวง คนลวงเธอรัก คนที่รักเธอลวง สุวิทย์ ชุติพงษ์ สุวิทย์ ชุติพงษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สายัณห์+ยอดรัก อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เธอรู้หรือเปล่า มงคล อมาตยกุล มงคล อมาตยกุล บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เสียงดุเหว่าแว่ว เทิด ทูลทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เธอลืมคำ ฉันไม่ลืมเธอสิลืมฉันลง สุคนธ์ จุลการ พรพิรุณ ต่างประเทศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลง 2 ภาษา จีน-ไทย รวมฮิตชุด1 สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เธอลืมคำ หว่อเหมยวั่งจี้หนี่วั่งจี้หว่อ เลียงมิงจื้อหนี่โตวซัวชว่อ สุคนธ์ จุลการ สุพร สุคนธ์ จุลการ สุพร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เห็นใจฉันบ้าง สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เธอสวยกว่าใคร เจ้าผู้ค้ำแล่นแค่นคือผักแว่นในหนอง สังคม อำคา สังคม อำคา บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ข้อยมักเจ้า บ๊อสร็อคอีสาน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เธออยู่ไหน ใครคนนั้นที่ฉันฝันถึงเขา ใครคนนั้น ชาลี อินทรวิจิตร สมาน กาญจนผลิน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์5 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เธออยู่ไหน คืนผ่านคืนช่างแสนยาวนาน ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รักนี้ไม่มีลืม (ฝน ธนสุนทร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เธออยู่ไหน คืนผ่านคืนช่างแสนยาวนาน ชาลี อินทรวิจิตร ชาลี อินทรวิจิตร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ย้อนรอยเพลงดัง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เธออยู่ไหน ใครคนนั้นที่ฉันฝันถึงเขา นายชาลี อินทรวิจิตร นายสมาน กาญจนะผลิน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หวานนิด กุ๊กกิ๊กหน่อย (รวมศิลปิน) โอนตลอดการคุ้มครอง
เนกไทใต้เตียง เนกไทของใครมาอยู่ที่ใต้เตียงเรา ฉัตรกนก สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตรกนก สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผมไม่ใช่ชู้ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เน๊าะ น้อง เน๊าะ เน๊อะน้องเน๊าะละเน๊าะ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เสน่ห์ลูกทุ่ง(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เนียนแจ๊ก ๆ เชวง บัวอ่อน เชวง บัวอ่อน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เมาไม่ขับ สวอต ตลอดทาง โอนตลอดการคุ้มครอง
เนี๊ยะเพ๊อะ กร๊อกปีปรึก อภิชัย ซ่อมทอง อภิชัย ซ่อมทอง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด จ็องเปี๊ยะ กันตรึม มอความ ร็อคตำเป้ก อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เนื้อคู่อยู่ไหน แว่วเสียงเพลง พลาดี จันทราภรณ์ พลาดี จันทราภรณ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด หมั้นไม่มีมื้อแต่ง เอม อภัสรา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เบ๊คแฮมอิสาน แต่ก่อนข่อยชื่อบักหำ สลา คุณวุฒิ พิณ พานทอง สลา คุณวุฒิ พิณ พานทอง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต 16 เพลงดัง ตลับเพชร ปอยฝ้าย มาลัยพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เบริญสามช่า เอกภาพ ผาดโผน เอกภาพ ผาดโผน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด แก้วรอริน ดาร์กี้กันตรึมร็อค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เบอร์เก่าอยากเวานำ ฮัลโหลๆจำเบอร์โทรเบอร์เก่าได้บ่ เอกประชา บุญประคม สุดโก้ เจียระไน เอกประชา บุญประคม สุดโก้ เจียระไน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด งามข้ามปี (แดง จิตกร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เบอร์โทร เบอร์ห้องไม่ต้องมาขอ เบอร์โทรไม่ต้อง เบอร์ห้องมีไหม นายปฐมพร สังประพล อ.ศักดิ์ ปากน้ำ นายปฐมพร สังประพล อ.ศักดิ์ ปากน้ำ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เบอร์โทร เบอร์ห้องไม่ต้องมาขอ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เบอร์โทรเป็นตาซัง รับสายแนตี๊เจ้าของเบอร์ สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คิดฮอดคิดถึง ศักดิ์ ภูเวียง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เบอร์โทรโกหก เบอร์โทรเจ้าให้ แม่นเบอร์ผู้ใด๋กันแน่.... สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คู่ฮิตลูกทุ่ง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหม เบอร์โทรไม่ต้อง เบอร์ห้องมีไหม ปฐมพร สังประพล อ.ศักดิ์ ปากน้ำ ปฐมพร สังประพล อ.ศักดิ์ ปากน้ำ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหม อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เบอร์โทรมรณะ มาพ้อนวลน้องทั้งสวยผุดผ่อง สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมเพลงดาวตลกเสียงอิสาน ชุด หอบสาดแลน โอนตลอดการคุ้มครอง
เบอร์ที่คอยไม่โทรมา เบอร์ที่คอยก็ไม่โทรมา ชินวัตร สาทำ อ.ชิน ชาลาวัน ชินวัตร สาทำ อ.ชิน ชาลาวัน บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ตามพี่หม่ากลับสุพรรณ(พิมพ์ ญาดา) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เบอร์ลวงกับแผลใจ ลบเบอร์ลวงทิ้ง ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด จอนห์นี่ที่รัก อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เบอร์ลองกับแผลใจ ลบเบอร์ลวงทิ้ง นาย ฉัตรกนก สินสืบผล ฉัตร เชียงใหม่ นาย ฉัตรกนก สินสืบผล ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เริ่ดด่ะ (แมงปอ ชลธิชา) อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เบา ๆ ซิ เบาๆ นะพูดเบาๆ บอกเบาๆ เดี๋ยวใครเขาได้ยิน มันเป็นเรื่อง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารี 2 สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เบา ๆ ซิ เบาๆ นะพูดเบาๆ บอกเบาๆ เดี๋ยวใครเขาได้ยิน มันเป็นเรื่อง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เบ - เบา - ซิ เชิญรำวง สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เบาะข้างยังว่างอยู่ เบาะซ้าย ยังว่าง อยู่นะ น้องนาง คนดี ณัฐพงศ์ พรหมอินทร์ ณัฐพงศ์ พรหมอินทร์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รอยยิ้มในหยาดเหงื่อ เกษม คมสันต์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เบาๆซิ เบาๆนะพูดเบาๆเดี๋ยวใครเขาได้ยิน ชลธี ธารทอง ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เบิ่งโขง เบิ่งน้ำโขง ไหลคดไกลโค้ง โขงเอ๋ยเอื่อยมา เมื่อเวลาสายัณห์ เฉลิมชัย ศรีฤาชา เฉลิมชัย ศรีฤาชา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด กำลังใจ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เบิ่งโขง เบิ่งน้ำโขง ไหลคดไหลโค้ง โขงเอ๋ยเอื่อยมา นคร ถนอมทรัพย์ นคร ถนอมทรัพย์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต มนต์สิทธิ์ คำสร้อย อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เบิ่งโขง เบิ่งน้ำโขง ไหลคดไกลโค้ง โขงเอ๋ยเอื่อยมา เมื่อเวลาสายัณห์ เฉลิมชัย ศรีฤาชา เฉลิมชัย ศรีฤาชา บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ย้อนรอยเพลงดัง2 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เบิ่งนครพนม โอ๊ย...วาสนาอีน้องน้อย มาคอยอ้าย ชานนท์ ภาคศิริ สุรินทร์ ภาคศิริ ชานนท์ ภาคศิริ สุรินทร์ ภาคศิริ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เสื้อหลายสีพี่หลายใจ บานเย็น รากแก่น อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เบิร์ดเดย์แนแนว แหน่ว ๆ แนวแหน่วแน๊วแนว ฉัตรกนก สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตรกนก สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด สวยได้อีก (สามสาวซิลเวอร์โกลด์) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เบิร์ธเดย์แนวแนว แหน่วๆแนวแหน่วแน๊วแนว ฉัตรกนก สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตรกนก สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด 3 สาวซิลเวอร์โกลด์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เบียร์แก้วสุดท้าย เชื่อ คำเชิญ เพลินคำเยินยอ เขามาเคลียคลอ เป็น ชิน ชอบธรรม สุชิน ชอบธรรม ชิน ชอบธรรม สุชิน ชอบธรรม บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผู้ชายป้ายแดง ณิชา ดารินทร์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เบื่อคนขี้เหล้า สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด แค่นี้ก็ดีใจแล้ว ดอกรัก ดวงมาลา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เบื่อคนลวง ไม่อยากจะคิด ไม่อยากจะหวัง เจ็บมากี่ครั้ง สถาพร แก้วสุโพธิ์ สถาพร แก้วสุโพธิ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ใจอ่อน ฝน ธนสุนทร โอนตลอดการคุ้มครอง
เบื่อคนลวง ไม่อยากจะคิด ไม่อยากจะหวัง เจ็บมากี่ครั้ง ฉันยังจำได้ สถาพร แก้วสุโพธิ์ สถาพร แก้วสุโพธิ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เบื่อคนหลอกลวง เธอพูดทำไมว่ามีใจเดียว ฉลอง ภู่สว่าง ฉลอง ภู่สว่าง บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด รวมเพลงฮิต พรพรรณ วนา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เบื่อคนหลอกลวง เธอพูดทำไมว่ามีใจเดียว ฉลอง ภู่สว่าง ฉลอง ภู่สว่าง บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เพลงดัง เพลงเด็ด ๑ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เบื่อผัว แรกแรกอิฉันก็นึกว่าใช่ บุญล้อม คู่กะสังข์ บุญล้อม คู่กะสังข์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ดาวทองหมอลำซิ่ง ดาวทองเสียงอิสาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เบื่อผู้ชายเจ้าชู้ โอยหนอปากหวาน ๆ ของชายนั้น เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมดาวสาวเสียงอิสาน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เบื่อหน้าก็อย่าทน วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หัวใจฝากถาม ฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เป็นแฟนใหม่ให้อ้ายได้บ่ บ่คิดว่าอ้ายสีฮักไผได้อีกแล้วชาตินี้ นายบัญชา ผาลี นายบัญชา ผาลี บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หวานใจกับนายลูกทุ่ง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เป็นแฟนกันมะ เช้าก็มานั่งยิ้ม เย็นก็มานั่งยิ้ม วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เป็นแฟนกันมะ (ฝน ธนสุนทร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เป็นแฟนกันมะ เช้าก็มานั่งยิ้ม เย็นก็มานั่งยิ้ม วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฝนเลือกเอง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เป็นแฟนกันมะ เช้าก็มานั่งยิ้ม เย็นก็มานั่งยิ้ม วิเชียร คำเจริญ วิเชียร คำเจริญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังมือถือ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เป็นแฟนกันมะ เช้าก็มานั่งยิ้ม เย็นก็มานั่งยิ้ม วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังมือถือ ชุด2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เป็นแฟนกันมะ เช้าก็มานั่งยิ้ม เย็นก็มานั่งยิ้ม วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ท้องทุ่งฉ่ำเย็น อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เป็นได้แค่เพื่อน ไม่....ต้องมาเกี้ยวพา ชัยภัทร เงินประเสริฐ ชัยภัทร เงินประเสริฐ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด แม่ครัวหัวไข่ แมงปอ ชลธิชา โอนตลอดการคุ้มครอง
เป็นกำลังใจให้แนเด้อ ตั้งใจเฮ็ดงาน สมชาย ตรุพิมาย สมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด วัยทีนยโสธร อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เป็นข่าวอีกแล้ว เป็นงงและไม่เข้าใจ ทำไมข่าวเธอมากจัง วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เป็นแฟนกันมะ (ฝน ธนสุนทร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เป็นคนใจดำ โอ โอ่ ละหนอหมองในหัวใจบ่เว้น บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตแอ่วเมืองเหนือ ( รวมศิลปิน ) โอนตลอดการคุ้มครอง
เป็นจังได๋อ้ายกะฮัก บ่สนใจไผมาเว้า.. ไชยพร สุมาลี ศรศิลป์ ราศี ไชยพร สุมาลี ศรศิลป์ ราศี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด มันต้องถอน (ปอยฝ้าย มาลัยพร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เป็นหนุ่มแล้ว พ่อบอกว่าเป็นหนุ่มแล้ว ซ่ำมีแววรูปหล่อเหมือนพ่อตอนเป็นหนุ่ม สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เปิดใจ เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เป็นหนุ่มแล้ว สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 20 เพลงประทับใจ ชุด1 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เป็นหนุ่มแล้ว ชลธี ธารทอง ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เป็นหนุ่มแล้ว พ่อบอกว่าผมเป็นหนุ่มแล้ว เนาว์ อนุรักษ์ เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท ชัวร์ ออดิโอ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เป็นหนุ่มแล้ว พ่อบอกว่าผมเป็นหนุ่มแล้ว เนาว์ อนุรักษ์ เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เป็นหยังมีเมียน้อย เป็นหยัง เป็นหยัง เป็นหยังจักมีเมียน้อย ณรงค์ ศรีฟัก ณรงค์ สัญญา ณรงค์ ศรีฟัก ณรงค์ สัญญา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หมอลำพันลาย4 จ๊อบแอนด์จอย อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เป็นห่วงสาวอิสาน คิดฮอดอีสานบ่หล่า ประจิตร อุ่นทรวง ประจิตร อุ่นทรวง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เมียเผลอเจอกันใหม่ รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย โอนตลอดการคุ้มครอง
เป็นห่วงสาวอีสาน คิดฮอดอีสานบ่หล่า ประจิตร อุ่นทรวง ประจิตร อุ่นทรวง บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด รุ่งโรจน์รวมฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เปรี้ยวปากจริงๆ เปรี้ยวปากจริงจริ๊ง มันเปรี้ยวปากจริงจริง สมคิด สิทธิธรรม สมคิด สิทธิธรรม บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เปรี้ยวปากจริงๆ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เปลี่ยนแฟนไม่เปลี่ยนแฟลต เธอเปลี่ยนแฟน แต่ไม่เปลี่ยนแฟลต อยู่กับพี่ที่ชั้นแปด ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เรียกพ่อซิลูก อัศวิน สีทอง โอนตลอดการคุ้มครอง
เปลี่ยนใจไม่อายคูณ ยืนมองดอกคูณ เหลืองจูนพูนอยู่แดนอีสาน สมหวัง สมใจ สมหวัง สมใจ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ฮักสาวไหซอง (ภมร พงศ์พันธ์) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เปลี่ยนพ.ศ.บ่เปลี่ยนใจ ถึงเปลี่ยนพ.ศ.น้องกะสิรอๆแต่อ้าย.... วิลัยวรรณ สุทธสนธิ์ วิลัยวรรณ สุทธสนธิ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เปลี่ยนพ.ศ.บ่เปลี่ยนใจ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เปลี่ยนพ.ศ.บ่เปลี่ยนใจ ถึงเปลี่ยนพ.ศ.น้องกะสิรอๆแต่อ้าย.... วิลัยวรรณ สุทธสนธิ์ เคน สุทธสนธ์ วิลัยวรรณ สุทธสนธิ์ เคน สุทธสนธ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิตลูกทุ่งบันเทิง ชุด 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เปลี่ยนรัก เปลี่ยนเอว คนเคยชอบกับเรา เคยมีเราชิดใกล้ วิเชียร คำเจริญ วิเชียร คำเจริญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เปลี่ยนรักเปลี่ยนเอว คนเคยชอบกับเรา เคยมีเราชิดใกล้ ไยเธอกลับเปลี่ยนใจ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มนต์เพลงลูกทุ่ง สุนารี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เป่าแคนเลาะโขง เสียงแคนดังมาหย่าวๆ ทรงศักดิ์ มาลัยชวนชื่น ทรงศักดิ์ มาลัยชวนชื่น บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ผิดหวังซ้ำเฒ่า ไกรศร เรืองศรี โอนตลอดการคุ้มครอง
เปิดเทอมหัวใจ เปิดเทอมหัวใจ เอาไว้รอคนอกหัก สมบัติ ทิพวัฒน์ ดวงใจ สุริยา สมบัติ ทิพวัฒน์ ดวงใจ สุริยา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด สาวบางกรวย อร อรดี โอนตลอดการคุ้มครอง
เปิดใจให้จอง ดวงใจดวงนี้.......ยังมีที่ว่าง ขาดคนมาค้าง ระพี เรือนเพ็ชร์ ระพี เรือนเพ็ชร์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด วัยสาว วี จิราพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เปิดใจสาวแต อิน้องเป็นสาวรุ่นราว เอาะ เอาะ บัวผัน ทัวโส บัวผัน ทัวโส บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สุดยอดหมอลำซิ่ง ชุด 5 พิเศษซิ่งอินเตอร์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เปิดไฟแดงนานๆ หน่อย ช่วยเปิดไฟแดง นานนานสักหน่อยได้ไหม ฉลอง ภู่สว่าง ฉลอง ภู่สว่าง บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ร้องไห้หลังย่าโม ทัตพล หอมพวงษ์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เปิดไฟแดงนานๆ หน่อย ช่วยเปิดไฟแดง นานนานสักหน่อยได้ไหม ฉลอง ภู่สว่าง ฉลอง ภู่สว่าง บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด รวมฮิต 12 เพลงดังทัตพล อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เปิดกรุอีสานใต้ อีสานตอนเหนือเขามีหมอลำ สมชาย คงสุขดี สมชาย คงสุขดี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด น้ำตาผู้ชาย ดาร์กี้กันตรึมร็อค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เปิดกรุอีสานใต้ อีสานตอนเหนือเขามีหมอลำ สมชาย คงสุขดี สมชาย คงสุขดี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด แก้วรอริน ดาร์กี้กันตรึมร็อค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เปิดความในใจ เปิดความในใจโอ้น้องจ๋า สุชิน เสือมี รุ่ง ทานตะวัน สุชิน เสือมี รุ่ง ทานตะวัน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เสน่ห์ลูกทุ่ง(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เปิดตำนานบักจอบหลอย ลืมพี่สียเถิดไม่ต้องมาคอยรอ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คาราโอเกะ พันล้าน ชุด 13 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เปิดตำนานบักจอบหลอย ลืมพี่เสียเถิดไม่ต้องมาคอยรอ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต ลูกทุ่งบันเทิง รวมศิลปิน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เปิดประตูหัวใจ แอ๊ด ปึ้ง เปิดแล้วเปิดนิดนิด วิเชียร คำเจริญ อ.ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ อ.ลพ บุรีรัตน์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เท่าไหร่ถึงจะพอ(ศิรินทรา นิยากร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เปิดปั๊กกะตูใจ ก๊อก ก๊อกกุ๊ก กุ๊ก อ่ะ กุก กุก กั่ก กั่ก ฉัตรกนก สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตรกนก สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เปิดปั๊กกะตูใจ อ.ฉัตร เชียงใหม่ อ.ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด วาเลนไทน์ ยอดที่สุดชุดที่2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เปิดปั๊กกะตูใจ ก๊อก ก๊อก กุ๊ก กุ๊ก อ่ะ กุก กุก กัก กัก กั่กกั่ก ฉัตรกนก สินสืบผล ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตรกนก สินสืบผล ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ดาวเด่นชุมทาง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เปิดผ้าม่านกั้ง ละพอเปิดผ้าม่านกั้ง ละพอเปิดผ้าม่านกั้ง ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดาวจรัสฟ้า 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เปิดผ้าม่านกั้ง ละพอแต่เปิดม่านกั้งๆ ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังมือถือ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เปิดผ้าม่านกั้ง ละพอแต่เปิดม่านกั้งๆ ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดัง 5 ดาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เปิดผ้าม่านกั้ง ละพอแต่เปิดม่านกั้งๆ ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด มันส์ฟันธง(เบนซ์ พรชิตา) อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เปิดผ้าม่านกั้ง ละพอเปิดผ้าม่านกั้ง ละพอเปิดผ้าม่านกั้ง ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังช่อง5 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เปิ้นคนใจ๋ดำ โอ...โอ่..ละหนอหมองในหัวใจบ่เว้น หมู่เฮาบางคนนั้นเป๋น วารุณี วิชัยพรหม ว.วัชญาน์ วารุณี วิชัยพรหม ว.วัชญาน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต แอ่วเมืองเหนือ อบเชย เวียงพิงค์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เปิ้นคนใจ๋ดำ โอ...โอ่...ละหนอหมองในหัวใจบ่เว้น วารุณี วิชัยพรหม วารุณี วิชัยพรหม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์5 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เปิ้นบ่ฮักเฮาแต๊ อกเอ๋ยอกเฮา เมื่อแฟนเฮาเปิ้นเปลี่ยนแปลงไป ธินศมาศ มหานาม ธินศมาศ มหานาม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์5 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เปิ้นบ่ฮักเฮาแต๊ อกเอ๋ยอกเฮา เมื่อแฟนเฮาเปิ้นเปลี่ยนแปลงไป บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตแอ่วเมืองเหนือ ( รวมศิลปิน ) โอนตลอดการคุ้มครอง
เผิ่นแก่งขวด มันเกิดบนแผ่นดินถิ่นนี้.... เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อิสานแตกปอก (บิ๊กวัน กันทรลักษณ์) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เผื่อใจไว้ผิดหวัง เพลิง ภูธร เพลิง ภูธร บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ผ่าเหล้าผ่ารัก แดง จิตกร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพชฌฆาตไฝ ไฝใครคิดว่าไม่สำคัญ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมเพลงดาวตลกเสียงอิสาน ชุด ทายาทอสูร โอนตลอดการคุ้มครอง
เพราะไปเหมาว่าเขารัก ตลอดเวลามีเธอเคียงข้างเสมอ บุญล้อม คู่กะสังข์ บุญล้อม คู่กะสังข์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขออนุญาตคึดฮอดอ้าย อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพราะคุณคนเดียว สุชาติ เทียนทอง สุชาติ เทียนทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ชะ ชะ ช่า ชุดที่ 5 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพราะคุณคนเดียว คุณคนเดียวเพราะคุณคนเดียว สวรส ผลงาม สวรส ผลงาม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพราะรักรอยยิ้ม พบครั้งแรกละเมอ นึกรักเธอทันใด สมนึก ทองมา สมนึก ทองมา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพลงรักแผ่นดินเพลิง แผ่นดินนี้อุดมยอดดอยหมฟ้าเมฆา อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เพลงรักแผ่นดินเพลิง โอนตลอดการคุ้มครอง
เพลงรักแผ่นดินเพลิง แผ่นดินนี้อุดมยอดดอยห่มฟ้าเมฆา อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ใจหาย(เอก รังสิโรจน์) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพลงรักคันติ้ง ท่องเที่ยวไกลไปบนผาชัน สุคนธ์ จุลการ พรพิรุณ ต่างประเทศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลง 2 ภาษา จีน-ไทย รวมฮิตชุด2 สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพลงรักคันติ้ง ท่องเที่ยวไกลไปบนผาชัน สุคนธ์ จุลการ พรพิรุณ ต่างประเทศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฉ่ำใจไหมพี่ สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพลงรักชาวดอย เก่ง คุณเนตัวเก่งใครต่อไปหลายคน จิ๋ว พิจิตร จิ๋ว พิจิตร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด น้ำตาลเปรี้ยว สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เพลงรักชาวดอย มาหมู่เฮาที่เป็นเผ่าคนไพร มีเยื่อใยร่วมจิตใจ จิ๋ว พิจิตร จิ๋ว พิจิตร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพลงรักบ้านทุ่ง บัวงามชูดอกออกบานไสว... วิเชียร คำเจริญ วิเชียร คำเจริญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เรียกที่รักได้มั้ย (ฝน ธนสุนทร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพลงรักบ้านทุ่ง บัวงามชูดอกออกบานไสว วิเชียร คำเจริญ วิเชียร คำเจริญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฝนเลือกเอง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพลงรักบ้านทุ่ง บัวงามชูดอกออกบานไสว วิเชียร คำเจริญ วิเชียร คำเจริญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด รางวัลแห่งดาวชุดที่1(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพลงรักมือถือ กด จีเอสเอ็ม สองวัตต์แรงชัดทั่วไปทย.. สันติภพ เจนกระบวนหัด เจนภพ จบกระบวนวรรณ สันติภพ เจนกระบวนหัด เจนภพ จบกระบวนวรรณ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด พระจันทร์ร้องไห้ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพลงรักร้านลาบ เลิกงานทุกวันพ้อกันร้านลาบปากซอย... สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อบไลน์ มิวสิค จำกัด พิณแคนแดนอีสาน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพลงรักสาวนครสวรรค์ คิดถึงที่รัก... สมบูรณ์ สมพันธ์ สมบูรณ์ สมพันธ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต 16 เพลงดังตลับเพชร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพลงรักสาวปากชัน เหม่อมอง มองเห็นฝั่งบึกกาฬ วันที่ไทยแข่งเรืองสอง ธงชัย เล็กกำพล ธงชัย เล็กกำพล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คนดีของฉัน กานดา วราพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพลงรักสาวปากชัน เหม่อมอง มองเห็นฝั่งบึงกาฬ ธงชัย เล็กกัมพล ธงชัย เล็กกัมพล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพลงลูกทุ่ง รุ่งอรุณยามเช้า เราลูกทุ่งมุ่งสู่ท้องนา สุรชาติ สมบัติเจริญ สุรชาติ สมบัติเจริญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด พระเอกหน้าใหม่ในใจเธอ(ตุ้ม จ่านกร้อง) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพลงลูกทุ่ง รุ่งอรุณยามเช้า เราลูกทุ่งมุ่งสู่ท้องนา สุรชาติ สมบัติเจริญ สุรชาติ สมบัติเจริญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตไม่มีกั๊ก(ฮักไม่มีกิ๊ก...อิอิ)(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพลงลูกทุ่ง รุ่งอรุณยามเช้า เราลูกทุ่งมุ่งสู่ท้องนา สุรชาติ สมบัติเจริญ สุรชาติ สมบัติเจริญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด รางวัลแห่งดาวชุดที่1(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพศสองร้องทุกข์ ร่างกายฉันเป็นชายก็จริง วิชัย สารบรรณ อ.พรชัย สารบรรณ วิชัย สารบรรณ อ.พรชัย สารบรรณ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผัวเขาผู้บ่าวน้อย (น้องใหม่ เมืองชุมแพ) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพียงคำเดียว เพียงคำเดียวที่ปรารถนา อยากฟังให้ชื่นอุไร ใจพะว้า สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คุณแม่ยังสาว ชุด 3 สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพียงคำเดียว เพียงคำเดียวที่ปราถนา อยากฟังให้ชื่นอุรา สมาน กาญจนผลิน สมาน กาญจนผลิน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี คุณแม่ยังสาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพียงคำเดียว เพียงคำเดียวที่ปราถนา อยากฟังให้ชื่นอุรา สมาน กาญจนผลิน สมาน กาญจนผลิน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารี คลาสสิคฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพียงคำเดียว เพียวคำเดียวที่ปราถนา สมาน กาญจนผลิน สมาน กาญจนผลิน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารีชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพียงคำเดียว เพียงคำเดียวที่ปราถนา อยากฟังให้ชื่นอุรา สมาน กาญจนผลิน สมาน กาญจนผลิน บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ย้อนรอยเพลงดัง2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพียงคิดก็ผิดหวัง เพียงคิดก็ผิดหวัง น้องไม่จริงจัง ทองอินทร์ ดาดวง ทองอินทร์ ดาดวง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ไอ้หนุ่ม เอ เอ็ม ไกรสร เรืองศรี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพียงฝัน สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 20 เพลงประทับใจเอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพียงฝัน จิตรกร บัวเนียม จิตรกร บัวเนียม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพียงฝัน เมื่อคนพี่ฝัน ฝันว่าดวงจันทร์ สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพียงฝัน เมื่อคืนพี่ฝัน ฝันว่าดวงจันทร์นั้นลอยมา สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพียงฝัน เมื่อคืนพี่ฝัน ฝันว่าดวงใจนั้นลอยมา นายจิตรกร บัวเนียม นายจิตรกร บัวเนียม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ใกล้กันนิด ชิดกันหน่อย ( รวมศิลปิน ) โอนตลอดการคุ้มครอง
เพียงฮักจากใจ อย่าเอาแต่ลิ้นกับปาก พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด หัวใจนักสู้ (เดียร์ ศศิธร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพียบเลย เพียบเลยใส่มาเพียบเลย วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รำพึงถึงดวงจันทร์ ชุด 1 พุ่มพวง ดวงจันทร์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพียบเลย เพียบเลยใส่มาเพียบเลย.... วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เมดเล่ย์พุ่มพวง อ้อยใจ แดนอีสาน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพียบเลย เพียบเลยใส่มาเพียบเลย.... วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ร่ำรวย พุ่มพวง ดวงจันทร์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพียรกหาหน้าฝน สรเพชร ภิญโญ สรเพชร ภิญโญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สาวอีสานเหงาใจ ดวงพร เทพศิริ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพื่อนเจ้าสาว ยิ่งยง บัวงาม ยิ่งยง บัวงาม บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด มือถือคุณนาย มนฤดี ศรีไศล อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพื่อนเอ๋ยอย่าเกเร เข้ามานี่หมู่เอ๋ยหมู่ ครูอาจารย์ สุรการ แสงคำ สุรการ แสงคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ลูกไก่ชน หนุ่มกะโอ้ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพื่อนใจคนไกลบ้าน ละเหงาหัวใจยามไกลบ้าน ไชยพร สุมาลี ศรศิลป์ ราศี ไชยพร สุมาลี ศรศิลป์ ราศี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คิดฮอดคิดถึง ศักดิ์ ภูเวียง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพื่อนยามเหงา บัณฑิต สังข์ของ บัณฑิต สังข์ของ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หมั้นแฟนด้วยแหวนแม่ ศักดา คำพิมูล อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพื่อนยามเหงา มื่อยามคุณเหงา ขอเอาเพลงนี้เป็นเพื่อน บัณฑิต สังข์ทอง บัณฑิต สังข์ทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ซูเปอร์ฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เพื่อนยุให้รัก ว่าไม่รัก แต่เพื่อนยุให้รัก นาย ราเชนแก้วบรรจง ราเชน แก้วบรรจง นาย ราเชนแก้วบรรจง ราเชน แก้วบรรจง บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เริ่ดด่ะ (แมงปอ ชลธิชา) อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพื่อนรัก เมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนกัน สมชาย คงสุขดี สมชาย คงสุขดี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด แรงงานเถื่อน กันตรึมร็อคดาร์กี้ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เพื่อนหนูแอบรัก พี่จ๋าพี่คนรูปหล่อ รบกวนไหมหนอหนูขอถามชื่อ ถาวร ทองสมุทร ถาวร ทองสมุทร บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด วัยสาว วี จิราพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เพื่ออนาคต เฮ้อจ๋า...หนูอยากเรียนเสริมสวย ศิวพล เพชรทอง หลุย ท่าศาลา ศิวพล เพชรทอง หลุย ท่าศาลา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด รักแท้แพ้ เคเอฟซี พิมพ์ ญาดา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมดเลย์ 35 เพลงดัง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมดอินอีสาน มาจากอีสานดินแดนใบขวานเฮามีแต่ของดีๆ ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด แกนนำ (แฟรงค์ แวงน้อย) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมษาน้องเศร้า ฉลอง ภู่สว่าง ฉลอง ภู่สว่าง บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เมษาน้องเศร้า พรพรรณ วนา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมษาอาลัย เมื่อเดือนเมษาตรงกับวันสงกรานต์ เธอเฝ้าจำนรรจ์ว่ารักฉัน สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ละครบทช้ำ สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เมษาอาลัย เมื่อเดือนเมษาตรงกับวันสงกรานต์ ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมาเนิบๆ สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 20 เพลงประทับใจ ชุด1 เอกพจน์ วงศ์นาค โอนตลอดการคุ้มครอง
เมาเนิบๆ สมนึก ทองมา สมนึก ทองมา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมาเนิบๆ เดินละมาเดินดุ่ยๆ ลมพัดฉุย สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมาเนิบๆ เดินละมาเดินดุ่ยๆ ลมพัดฉุย สมนึก ทองมา สมนึก ทองมา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมาเมียป๋า อ้ายเมาเสียจนลืมเมีย สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เสื้อหลายสีพี่หลายใจ บานเย็น รากแก่น อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมาเหล้าเมารัก โอยนอนาง ยอเอาเหล้ามาเทลงจอก ประจิตร อุ่นทรวง ประจิตร อุ่นทรวง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เมียเผลอเจอกันใหม่ รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย โอนตลอดการคุ้มครอง
เมาเหล้าเมารัก โอยนอนาง ยอเอาเหล้ามาเทลงจอก ประจิตร อุ่นทรวง ประจิตร อุ่นทรวง บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด รุ่งโรจน์รวมฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมาแป๋ตาย หลายเทื่อเมา...เฮาแหมบแข่..แป๋ตาย..บ่ฮู้เมื่อ ส.อ.คำกอง ทรงศิลป์ อ.อ๋อ หนองใส ส.อ.คำกอง ทรงศิลป์ อ.อ๋อ หนองใส บริษัท นพพรซิลโกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เกี้ยวสาวฟังลำ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมาแล้วม่วน เมาปิ้นเลย อ้ายช่างเมาปิ้นเลย ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ฮักอ้ายอีหลีเพระ…EMS. แอนนา อริสา โอนตลอดการคุ้มครอง
เมาแล้วสิท่า พี่นะไม่เหมือนก่อน พี่น่ะอ้อนกว่าเก่า สำเนาว์ แจ่มศรี อ.เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี อ.เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด คิดถึงหูจี้ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมาแล้วหล่อ หล่อ หล่อ ดีเมื่อยามพี่เมา อภิชัย ชัยแก้ว ชัยยะ ชัยแก้ว ชัยยะ ชัยแก้ว อภิชัย ชัยแก้ว บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด อกหักพักปลายซอย พรพรรณ วนา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมาไม่เลิก เมาแล้วล้าว น้ำเหล้ามันดีตรงไหน สมบัติ เมืองบรรจง ไข่ ทองคำ สมบัติ เมืองบรรจง ไข่ ทองคำ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เมาไม่เลิก สาธิกา สุพรรณษา โอนตลอดการคุ้มครอง
เมาไม่เลิก เมาแล้วหล่าว น้ำเหล้ามันดีตรงไหน นายสมบัติ เมืองบรรจง ไช่ ทองคำ นายสมบัติ เมืองบรรจง ไช่ ทองคำ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด โทรมาอีกแล้ว (สาธิกา สุพรรษา) อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมาไม่ขับ สงวน มุสิกุล สงวน มุสิกุล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เมาไม่ขับ สวอต ตลอดทาง โอนตลอดการคุ้มครอง
เมาค้าง ผมกินเหล้ามาตั้งแต่เมื่อวาน เอกภาพ ผาดโผน เอกภาพ ผาดโผน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ไม่เจตนามีเมียน้อย ยิ่งยง ยอดบัวงาม โอนตลอดการคุ้มครอง
เมาจังตังค์อยู่ครบ เมาได้เหมิดมื้อ แต่บ่จกซื้อจักเทื่อ สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด มันเลยถอน ดาวตลกเสียงอิสาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมาตาลาย สุชาติ เทียนทอง สุชาติ เทียนทอง บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ปัดฝุ่นรุ่นพิเศษ9 ยอดรัก สลักใจ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมินจันทร์ ทุ่งร้างเถียงนาน้อยฮ่างเพพัง บุญล้อม คู่กะสังข์ บุญล้อม คู่กะสังข์ บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด รวมดาวผู้บ่าวเสียงอิสาน ชุด 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียเก่าไม่ไป เมียใหม่จะมา เมียก่อนก็ยังไม่ไป เมียใหม่ก็ใกล้จะมา สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด อัศวิน สีทอง ชุด 4 โอนตลอดการคุ้มครอง
เมียเก่าไม่ไปเมียใหม่จะมา เมียก่อนก็ยังไม่ไป เมียใหม่ก็ใกล้จะมา สำเนาว์ แจ่มศรี อ.เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี อ.เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เมียไม่อนุญาต(อัศวิน สีทอง) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียเธอให้มา เมียเธอให้มาหรือมาเวลาเมียเผลอ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด คุณชายโรงแรม พรพรรณ วนา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมียเผลอเจอกันใหม่ ละรอเมียเผลอเจอกันใด๋ ประจิตร อุ่นทรวง ประจิตร อุ่นทรวง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เมียเผลอเจอกันใหม่ รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย โอนตลอดการคุ้มครอง
เมียเผลอเจอกันใหม่ ละรอเมียเผลอเจอกันใด๋ ประจิตร อุ่นทรวง ประจิตร อุ่นทรวง บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด รุ่งโรจน์รวมฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียเรานี่หว่า เจอะหน้ามลคนอะไรช่างสวย สมชาย สุขสวัสดิ์ชล อ.บุญโทน คนหนุ่ม สมชาย สุขสวัสดิ์ชล อ.บุญโทน คนหนุ่ม บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ตามหาแม่ยาย บุญโทน คนหนุ่ม อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียเฮาผู้สาวโต ผู้สาวเก่าโต เดี๋ยวนี้คือเมียของเฮา ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด รวมดาวผู้บ่าวเสียงอิสาน ชุด 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียแก่ที่บ้านเก่า สบตาก็รู้ว่าเขามีใจ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ทหารเกณฑ์คนจน ร็อคแสลง โอนตลอดการคุ้มครอง
เมียไม่กลัว จะจากกัน สมชาย คงสุขดี สมชาย คงสุขดี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด น้ำตาผู้ชาย ดาร์กี้กันตรึมร็อค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมียไม่กลัว จะจากกัน สมชาย คงสุขดี สมชาย คงสุขดี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด แรงงานเถื่อน กันตรึมร็อคดาร์กี้ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมียไม่อนุญาต เมียของผมไม่อนุญาต วัชระชัย จันทร์โพธ์ อ.โชค ชนะชัย วัชระชัย จันทร์โพธ์ อ.โชค ชนะชัย บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เมียไม่อนุญาต(อัศวิน สีทอง) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียไล่ไปใต้กบ อ๊บอ๊บกบมันฮ้องฝนฟ้าคะนอง สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ดาวไถ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียขี้ถี่ ฟังเถิดฟังเรื่องขำขัน สมาน หงษา สมาน หงษา บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด พ่อเกือบตาย อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียจ้างเหล้า เมียจ้างเหล้าให้ผมเฝ้า เฝ้าเฮือนเฝ้าบ้าน วรวุฒิ กะมุตตะเสน วรวุฒิ กะมุตตะเสน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ไปไล่แย้(จ่าส่ง ร็อคออนซอน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียซิ่ง เมียเขา เอ้าขอเสียงหน่อย ไผหลอยผัวมา จันทรดิมาน รักสุทธี จันทรดิมาน รักสุทธี บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ไปไล่แย้(จ่าส่ง ร็อคออนซอน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียด่า ลุกขึ้นแต่เช้านั่งเฝ้ากองไฟ กำปั่น บ้านแท่น กำปั่น บ้านแท่น บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คู่ฮอตคู่ฮิต ปอยฝ้าย/คำมอด อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียด่ามาหาหนู เมียด่าให้มาหาหนู เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สาวอุบลบ่สะออน ปราง ปนิตา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมียต้มผัว โลกนี้นับวันสับสน สมาน หงษา สมาน หงษา บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เมียต้มผ้ว 4 ปี
เมียน้อยมีผัวใหม่ อารมณ์บ่จอย เมียน้อยสิมีผัวใหม่ นายภพธรรม ไชยกิจ นายภพธรรม ไชยกิจ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หลบฝนที่รีสอร์ท (ธงชัย สว่างวงษ์) อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมียป๋าเมิ๊ดปี เจอะหน้าก็เมียป๋าเมิ๊ดปี อาคม เดชบุญมี อาคม เดชบุญมี บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ฮักหลายพ่ายกระเทย แอนนา อริสา โอนตลอดการคุ้มครอง
เมียมีเด็ก เมียมีเด็กรูปร่างเล็กขาวผ่อง สมชาย สุขสวัสดิ์ชล อ.บุญโทน คนหนุ่ม สมชาย สุขสวัสดิ์ชล อ.บุญโทน คนหนุ่ม บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ตามหาแม่ยาย บุญโทน คนหนุ่ม อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียยึดมือถือ ละซื้อมือถือเขาลืออ้าย ประจิตร อุ่นทรวง ประจิตร อุ่นทรวง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ค่าดองน้องติ๋ม รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย โอนตลอดการคุ้มครอง
เมียยึดมือถือ ละซื้อมือถือเขาลืออ้าย ประจิตร อุ่นทรวง ประจิตร อุ่นทรวง บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด รุ่งโรจน์รวมฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียสองต้องห้าม เมียหลวงมาทวงค่าสร้อย เมียน้อยมาคอยค่าแชร์ ระพี เรือนเพ็ชร์ ระพี เรือนเพ็ชร์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เรียกพ่อซิลูก อัศวิน สีทอง โอนตลอดการคุ้มครอง
เมียสองต้องห้าม เมียหลวงมาทวงค่าสร้อย เมียน้อยมาคอยค่าแชร์ ระพี เรือนเพ็ชร์ ระพี เรือนเพ็ชร์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เมียไม่อนุญาต(อัศวิน สีทอง) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียหายงานบุญบั้งไฟ ถึงเดือนหกก็มีบุญบั้งไฟ เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อื้อหือสะดือจ๊าบ ลูกแพรไหมไทยอุไรพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมียห่าว เมียห่าวเมียห่าว เมียห่าว เมียห่าวเมียห่าว เมียห่าว... วลวุฒิ กะมุตตะเสน วลวุฒิ กะมุตตะเสน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เมียห่าว อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมียห่าว เมียห่าวเมียห่าว เมียห่าว เมียห่าวเมียห่าว เมียห่าว... วลวุฒิ กะมุตตะเสน วลวุฒิ กะมุตตะเสน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังมือถือ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียห่าว เมียห่าวเมียห่าว เมียห่าว เมียห่าวเมียห่าว เมียห่าว... วลวุฒิ กะมุตตะเสน วลวุฒิ กะมุตตะเสน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังมือถือ ชุด1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียห่าว เมียห่าวเมียห่าว เมียห่าว เมียห่าวเมียห่าว เมียห่าว... วลวุฒิ กะมุตตะเสน วลวุฒิ กะมุตตะเสน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เมดเล่ย์ 3 ช่า นันสต็อป รวมศิลปิน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียห่าว เมียห่าวเมียห่าว เมียห่าว วลวุฒิ กะมุตตะเสน วลวุฒิ กะมุตตะเสน บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เฮฮาปาร์ตี้2(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมียห่าว เมียห่าวเมียห่าว เมียห่าว เมียห่าวเมียห่าว เมียห่าว... วลวุฒิ กะมุตตะเสน วลวุฒิ กะมุตตะเสน บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด มันส์ฟันธง(จ่าส่ง ร็อคออนซอน) อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมียห่าว ห่าวแท้นอเมียเรา วลวุฒิ กะมุตตะเสน วลวุฒิ กะมุตตะเสน บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังช่อง5 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมียหึง ชัยสิทธิ์ พรหมราช ศรีธนญชัย ชัยสิทธิ์ พรหมราช ศรีธนญชัย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สมจิตรลำเตย สมจิตร บ่อทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมียอิทธิพล ฝ่ายรัฐบาล ทางการออก.... โสภณ ทองแก้ว โสภณ ทองแก้ว บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ยอมให้เด็กหลอก อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมื่อไหร่จะให้พี่ แล้วเมื่อไรเธอจะให้พี่ รออีกกี่ปีช่วยบอกพี่ทีได้ไหม เจษฎา เรืองนาม เจษฎา เรืองนาม บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รักคนหน้าเหลี่ยม รุ่ง สุริยา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมื่อไหร่จะหยุดสวย สวยแท้แม่คุณน้องทำบุญด้วยอะไร งามเหมือนดัง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ซากรักวังนารายณ์ แสนสุข แดนดำเนิน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมื่อไหร่จะหยุดสวย สวยแท้แม่คุณน้องทำบุญด้วยอะไร ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจหาญ สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 4 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เมืองพล เมืองพอ มีหรือไม่ ชายไหนมีรักเดียว สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอดูใจก่อน บานเย็น รากแก่น โอนตลอดการคุ้มครอง
เมือบ้านแน่เด้อ เมือบ้านแน่เด้อ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต 16 เพลงดัง ตลับเพชร เฉลิมพล มาลาคำ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมือบ้านแน่เด้อ เมือบ้านแน่เด้อ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิตสามหนุ่มสามมุม เฉลิมพล-วิเชียร-ซำเหมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมือบ้านแน่เด้อ เมือบ้านแน่เด้อ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ชุด มุ้นอุ้ยปุ้ย เฉลิมพล มาลาคำ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เมื่อวานนี้ เมื่อวันนี้ยังเคล้าคู่กันผูกสัมพันธ์ ธนิต เชิญพิพัฒธนสกุล ธนิต เชิญพิพัฒธนสกุล บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอแค่คำหวาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เย็นจิตรมาใหม่ เสียงเพลงแว่วมาโอ๋แฟนจ๋า... สมบัติ เมืองบรรจง ไข่ ทองคำ สมบัติ เมืองบรรจง ไข่ ทองคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เพลงใต้สไตล์เย็นจิตร โอนตลอดการคุ้มครอง
เย็นนี้เจอกัน เย็นนี้เจอกันนะ ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หัวใจพี่ส่ง อี.เอ็ม.เอส.ชล อภิชาติ โอนตลอดการคุ้มครอง
เย็นสบายชาวนา เย็นสบาย เย็นสบาย ชาวนาๆ เฮาแม่นลูกชาวนา บ่าแบกคันไถ สุบัน สุวรรณวงค์ สุบัน สุวรรณวงค์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คู่ขวัญสองฝั่งโขง สุนารี - ท้าวบัวเงิน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เย็นสบายชาวนา เย็นสบาย เย็นสบาย ชาวนา สุบัน สุวรรณวงศ์ สุบัน สุวรรณวงศ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์5 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เราเจ็บเราจำ สมใจแล้วเบื่อ เชื่อกันตรงไหน น้ำใจผู้ชาย รักหวานกลับกลาย เลิศ ศรีโชค เลิศ ศรีโชค บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มนต์เพลงลูกทุ่ง ชุด 2 สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เราเจ็บเราจำ สมใจแล้วเยื่อ เชื่อกันตรงไหน น้ำใจผู้ชาย เลิศ ศรีโชค เลิศ ศรีโชค บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรามันอ๊อดๆ ยืนยันว่าไปกันไม่ได้ ธีระพันธุ์ ชูพินิจ ธีระพันธุ์ ชูพินิจ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอแค่คำหวาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรารอ เขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม สมนึก ทองมา สมนึก ทองมา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรารอเขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ถึงเวลา..บอกรัก (ฝน ธนสุนทร) อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรารอเขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม ชลธื ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธื ธารทอง สมนึก ทองมา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังมือถือ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรารอเขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ท้องทุ่งฉ่ำเย็น อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรารอเขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดัง 5 ดาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรารอเขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดืม สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เมดเล่ย์ 3 ช่า นันสต็อป รวมศิลปิน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรารอเขาลืม เรารอรอนานล้าใจแน่แน่วด่ำดื่ม ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คู่ขวัญ-คู่เพลงอมตะเงินล้าน สายัณห์+สุนารี+เอกพจน์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรารอเขาลืม เรารอรอนานล้าใจแน่แน่วด่ำดื่ม ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คู่ขวัญ-คู่เพลงอมตะเงินล้าน สายัณห์+สุนารี+เอกพจน์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรารอเขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เฮฮาปาร์ตี้1(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรารอเขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด สุดคุ้ม2(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรารอเขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ขออภัยแผ่นนี้เจ็บ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรารอเขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม นายสมนึก ทองมา นายสมนึก ทองมา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หวานนิด กุ๊กกิ๊กหน่อย (รวมศิลปิน) โอนตลอดการคุ้มครอง
เรารอเขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม นายชลธี ธารทอง นายชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หวานนิด กุ๊กกิ๊กหน่อย (รวมศิลปิน) โอนตลอดการคุ้มครอง
เรารอเขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม เขาลืม ลืมเราแล้ว นายสมนึก ทองมา นายสมนึก ทองมา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สามช่าชัวร์..ชัวร์ (รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรารอ-เขาลืม - สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ชะ ชะ ช่า ชุดที่ 2 โอนตลอดการคุ้มครอง
เรารอ-เขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม เขาลืม ลืมเราแล้วไม่แน่แน่วเลยหนอ สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ของฝากจากบ้านนอก สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เรารอ-เขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม เขาลืม ลืมเราแล้วไม่แน่แน่วเลยหนอ สมนึก ทองมา ก้อง กาจกำแหง สมนึก ทองมา ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 14 เพลงหวาน ๆ ชุด 3 สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เรารอ-เขาลืม สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 20 เพลงประทับใจ ชุด2 เอกพจน์ วงศ์นาค โอนตลอดการคุ้มครอง
เรารอ-เขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรารอ-เขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารี ซูเปอร์ฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรารอ-เขาลืม เรารอ รอนานแล้วใจแน่แน่วด่ำดื่ม สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรารักนาย ประกาศิต รักวงค์ ปาน ประกาศิต ประกาศิต รักวงค์ ปาน ประกาศิต บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สวัสดีความรัก อั้ม นันทิยา โอนตลอดการคุ้มครอง
เรารักนาย ผิดมากๆไหม ที่ใจของเพื่อนคนนี้ ประกาศิต รักวงศ์ ปาน ประกาศิต ประก่ศิต รักวงศ์ ปาน ประกาศิต บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรารักอ่างทอง สาวอ่างทอง เหม่อ มองท้องทุ่งสุดตา ฉัตร สินสืบผล ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตร สินสืบผล ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เรารักอ่างทอง อร อรดี โอนตลอดการคุ้มครอง
เราหรือคือตัวทด เขามาทีหลังก็ยังได้เป็นตัวจริง... สลา คุณวุฒิ พิณ พานทอง สลา คุณวุฒิ พิณ พานทอง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอสาปให้อกหัก บานเย็น รากแก่น อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เราหรือคือตัวประกอบ ความรักฉากนี้พี่เป็น สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คนกินเจ โอ๊ต วรนนท์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เราหรือคือทางผ่าน เธอเดินเข้าสู่ประตูวิวาห์ ปฐมทรรศน์ ลานุสัจ กิ่ง กรกช ปฐมทรรศน์ ลานุสัจ กิ่ง กรกช บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อกหักสมัครเล่น สายัณห์ นิรันดร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เราหรือคือทางผ่าน เธอเดินเข้าสู่ประตูวิวาห์ ปฐมทรรศน์ ลานุสัจ กิ่ง กรกช ปฐมทรรศน์ ลานุสัจ กิ่ง กรกช บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต 16 เพลงดังตลับเพชร สายัณห์ นิรันดร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เริงกีฬา เตรียมพร้อม ท่าที่หนึ่ง ท่าที่สอง ท่าที่สาม พวกเรามา สถาพร แก้วสุโพธิ์ สถาพร แก้วสุโพธิ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด กระต่ายกับเต่า ป๊อปปี้ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เริ่ดด่ะ เริ่ดด่ะ เริ่ด เริ่ด เริ่ด เริ่ด เริ่ด เริ่ด เริ่ด นาย ปฐมพร สังประพล ศักดิ์ ปากน้ำ นาย ปฐมพร สังประพล ศักดิ์ ปากน้ำ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เริ่ดด่ะ (แมงปอ ชลธิชา) อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เริ่มใหม่กับใจพี่ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เขามีอะไรกันแล้ว สำราญ บุญลาภ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เริ่มใหม่กับใจพี่ เมื่อเขาอำลากานดาเจ้าอย่าหม่นหมอง สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เริ่มต้นกับพี่ พลาดี จันทราภรณ์ พลาดี จันทราภรณ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ขาดเธอเหมือนขาดใจ สมจิตร บ่อทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรียกเพื่อนเดีอนเดียว เป็นอะไรที่ใจเรา ที่ใจเราคิดกับเขาฝ่ายเดียว บัณฑิต สังข์ทอง บัณฑิต สังข์ทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรียกเพื่อนเดือนเดียว เป็นอะไรที่ใจเรา ที่ใจเราคิดกับเขาฝ่ายเดียว บัณฑิต สังข์ทอง/สมชายตรุพิมาย บัณฑิต สังข์ทอง/สมชายตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดังสิบชุด 2 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรียกเพื่อนเดือนเดียว เป็นอะไรที่ใจเรา ที่ใจเราคิดกับเขาฝ่ายเดียว บัณฑิต สังข์ทอง/สมชาย ตรุพิมาย บัณฑิต สังข์ทอง/สมชายตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิต ชัวร์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรียกเพื่อนเดือนเดียว เป็นอะไรที่ใจเรา ที่ใจเราคิดกับเขาฝ่ายเดียว บัณฑิต สังข์ทอง บัณฑิต สังข์ทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังมือถือ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรียกเพื่อนเดือนเดียว เป็นอะไรที่ใจเรา ที่ใจเราคิดกับเขาฝ่ายเดียว บัณฑิต สังข์ทอง บัณฑิต สังข์ทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังมือถือ ชุด2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรียกเพื่อนเดือนเดียว เป็นอะไรที่ใจเรา ที่ใจเราคิดกับเขาฝ่ายเดียว บัณฑิต สังข์ทอง บัณฑิต สังข์ทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดัง 5 ดาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรียกเพื่อนเดือนเดียว เป็นอะไรที่ใจเรา ที่ใจเราคิดกับเขาฝ่ายเดียว นายบัญฑิต สังข์ทอง นายบัญฑิต สังข์ทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รักใสๆหัวใจอีสาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรียกเพื่อนเดือนเดียว เป็นอะไรที่ใจเรา ที่ใจเราคิดกับเขาฝ่ายเดียว บัณฑิต สังข์ทอง/สมชายตรุพิมาย บัณฑิต สังข์ทอง/สมชายตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด สุดคุ้ม2(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรียกเพื่อนแค่เดือนเดียว เป็นอะไรที่ใจเรา ที่ใจเราคิดกับเขาฝ่ายเดียว บัณฑิต สังข์ทอง สมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด น้องใหม่ใน ม.รัก อั้ม นันทิยา โอนตลอดการคุ้มครอง
เรียกเมียได้ไง ให้คุณกอดหนเดียะเรียกฉันว่าเมียได้ไง สำเนาว์ แจ่มศรี อ.เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี อ.เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด แซบจี๊ด แซบจ๊าด อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรียกเมียได้ไง สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ตำน้ำพริก(สาลี่ ขนิษฐา) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรียกทีรักได้ไหม คบมานานมากให้เรียกที่รักได้หรือยัง วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ท้องทุ่งฉ่ำเย็น อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรียกที่รักได้มั้ย คบมานานมากให้เรียกที่รักได้หรือยัง.... วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เรียกที่รักได้มั้ย (ฝน ธนสุนทร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรียกที่รักได้มั้ย คบมานานมากให้เรียกที่รักได้หรือยัง.... วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ขออภัยแผ่นนี้เจ็บ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรียกพ่อซิลูก แม่เอ้ยแม่หม้าย จ้าลูกของแก้วตา สมบัติ เมืองบรรจง ไข่ ทองคำ สมบัติ เมืองบรรจง ไข่ ทองคำ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เรียกพ่อซิลูก อัศวิน สีทอง โอนตลอดการคุ้มครอง
เรียกพี่ชายก็อายปาก เรียกที่รักก็อายใจ อยากรู้ว่าในมือถือ นายวิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ นายวิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หวานใจกับนายลูกทุ่ง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรียนรามตามรัก พี่มาเรียนรามเพื่อตามรักเธอ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อกหักสมัครเล่น สายัณห์ นิรันดร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรียนรามตามรัก พี่มาเรียนรามเพื่อตามรักเธอ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต 16 เพลงดังตลับเพชร สายัณห์ นิรันดร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรียนอยู่เด้ออ้าย อุ๊ยเขาลูกมีแม่เด้ อุ๊ยเขาลูกมีพ่อเด้ บุญล้อม คู่กะสังข์ บุญล้อม คู่กะสังข์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อกหักไม่มีเหตุผล อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรียมเหลือทน วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด จากใจ..สลักจิตร ดวงใจ ดวงจันทร์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรื่องไม่ยาก คุณอยากแต่งงานกับฉัน เนาว์ อนุรักษ์ เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หล่อระยะสุดท้าย ชุด1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรื่องกล้วยๆ ไอ้เรื่องกล้วยๆยาฮู้ไอ้เรื่อง สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ดาวมหาลัย อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรื่องกล้วยๆ ไอ้เรื่องกล้วยๆยาฮู้ไอ้เรื่อง สัญลักษณ์ ดอนศรี สัญลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สาวมาดรวมฮิต 16 เพลงดัง ตลับเพชร อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรื่องมันเศร้า ใครต่อใครก็รู้ว่าเรารักกัน สุดหัวบ้านท้ายบ้านเขารู้ทั่วกัน อุดร ศิริสวัสดิ์ คัมภีร์ แสงทอง อุดร ศิริสวัสดิ์ คัมภีร์ แสงทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มนต์เพลงยอดฮิต มนต์สิทธิ์+อัมพร ชุด6 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรื่องมันเศร้า ใครต่อใครก็รู้ว่าเรารักกัน สุดหัวบ้านท้ายบ้านเขารู้ทั่วกัน อุดร ศิริสวัสดิ์ คัมภีร์ แสงทอง อุดร ศิริสวัสดิ์ คัมภีร์ แสงทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คิดถึงจังเลย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรื่องมันเศร้า อุดร ศิริสวัสดิ์ อุดร ศิริสวัสดิ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสะท้านจิต มนต์สิทธิ์ คำสร้อย อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรื่องมันเศร้า ใครต่อใครก้รู้ว่าเรารักกัน อุดร ศิริสวัสดิ์ คัมภีร์ แสงทอง อุทัย ศรีโชค คัมภีร์ แสงทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต มนต์สิทธิ์ คำสร้อย อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรือจ้างสังคม ครูแปลว่าหนัก.... สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สาวหางเครื่อง นกน้อย อุไรพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรือนแพ เรือนแพ สุขจริงอิงกระแสธารา หริ่งระงม ชาลี อินทรวิจิตร สง่า อารัมภีร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 18 เพลงประทับใจ ยุคคุณแม่ยังสาว อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรือนแพ เรือนแพ...สุขจริงอิงกระแสธารา หริ่งระงมลมพริ้วมา ชาลี อินทรวิจิตร ชาลี อินทรวิจิตร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คุณแม่ยังสาว ชุด 3 สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรือนแพ เรือนแพ สุขจริงอิงกระแสธารา หริ่งระงมลมพลิ้วมา ประกิต อภิสารธนรักษ์ ประกิต อภิสารธนรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี คุณแม่ยังสาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรือนแพ เรือนแพ สุขจริงอิงกระแสธารา หริ่งระงมลมพลิ้วมา ประกิต อภิสารธนรักษ์ ประกิต อภิสารธนรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารี คลาสสิคฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรือนแพ เรือนแพสุขจริงอิงกระแสธารา ประกาศิต อภิสารธนรักษ์ ประกาศิต อภิสารธนรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารีชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรือนแพ เรือนแพสุขจริงอิงกระแสธารา ครูสง่า อารัมภีร์ ครูสง่า อารัมภีร์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ย้อนรอยเพลงดัง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรือนหอน้ำตา ฉันปลูกเรือนหอริมบ่อน้ำตาปลูกไว้เพื่อวันข้างหน้า พิเศษ แสงเพชร พิเศษ แสงเพชร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เรือนหอน้ำตา สายัณห์ สัญญา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เรือนหอน้ำตา ฉันปลูกเรือนหอริมบ่อน้ำตา สุวิทย์ ชุติพงษ์ สุวิทย์ ชุติพงษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 4 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรือนหอน้ำตา ฉันปลูกเรือนหอริมบ่อน้ำตา สุวิทย์ ชุติพงษ์ สุวิทย์ ชุติพงษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สายัณห์+ยอดรัก อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรือนหอน้ำตา ฉันปลูกเรือนหอริมบ่อน้ำตา พิเศษ แสงเพชร พิเศษ แสงเพชร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดัง 5 ดาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรือนหอน้ำตา ฉันปลูกเรือนหอริมบ่อน้ำตา พิเศษ แสงเพชร พิเศษ แสงเพชร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ต้นฉบับเพลงเด็ด 11 นักร้อง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรือนหอรอเก้อ โอยนอนาง ยอเสียงแฮงรอปลูกเรือนหอ ประจิตร อุ่นทรวง ประจิตร อุ่นทรวง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เมียเผลอเจอกันใหม่ รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย โอนตลอดการคุ้มครอง
เรือนหอรอเก้อ โอนนอนาง เสียแฮงรอปลูกเรือนหอ ประจิตร อุ่นทรวง ประจิตร อุ่นทรวง บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด รุ่งโรจน์รวมฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เรือนหอรอน้ำตา ฉันปลูกเรือนหอริมบ่อน้ำตาปลูกไว้เพื่อวันข้างหน้า พิเศษ แสงเพชร พิเศษ แสงเพชร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ยกนิ้วให้ สายัณห์ สัญญา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เลขาร้านลาบ ตั้งแต่เรียนจบออกมา.... วีระเดช ไกรศรี วีระเดช ไกรศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อบไลน์ มิวสิค จำกัด พิณแคนแดนอีสาน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เล่นกับไฟ สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ชะชะซ่า 4 โอนตลอดการคุ้มครอง
เล่นกับไฟ ด้วยดวงใจวัยฝันวันสวย โลกจะม้วยฟ้าจ้าวลอยลล่อง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คู่ขวัญคู่เพลง 3 สุนารี + เอกพจน์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เล่นกับไฟ ด้วยดวงใจวัยฝันวันสวย โลกจะม้วยฟ้าจ้าวลอยลล่อง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มนต์เพลงลูกทุ่ง ชุด 2 สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เล่นกับไฟ ด้วยดวงใจวัยฝันวันสวย โลกจะม้วยฟ้า สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เล่นกับไฟ ด้วยดวงใจวัยฝันวันสวย โลกจะม้วยฟ้า บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เล่นกับไฟ ด้วยดวงใจวัยฝันวันสวย สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารีชัวร์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เล่นกับไฟ ด้วยดวงใจวัยฝันวันสวย โลกจะม้วยฟ้าจะร้าวลอยล่อง นายสมนึก ทองมา นายสมนึก ทองมา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สามช่าชัวร์..ชัวร์ (รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เล่ห์รัก จำเนียร สายวิจิตร จำเนียร สายวิจิตร บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ปัดฝุ่นรุ่นพิเศษ8 ยอดรัก สลักใจ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เลหลัง แถวนี้มีใครรับซื้อเมียบ้าง สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ทหารเกณฑ์คนจน ร็อคแสลง โอนตลอดการคุ้มครอง
เลาะริมทุ่ง ท้องนาเมื่ออุษาตอนสาย ข้าวพริ้วเรียงราย ต้อนฝูควาย สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รายงานหัวใจ สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เลาะริมทุ่ง ท้องนาเมื่ออุษาตอนสาย ข้าวพริ้วเรียงราย ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เลิกเหล้าเข้าวัด สงกรานต์ แข็งฤทธิ์ บ่าวข้าวเหนียว สงกรานต์ แข็งฤทธิ์ บ่าวข้าวเหนียว บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อยากมีคนคิดฮอด ศักดิ์ ภูเวียง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เลิกเหล้าเข้าวัด ทองมัย มาลี ทองมัย มาลี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เสียงอิสาน ชุดคาราโอเกะบันทึกการแสดงสด อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เลิกเหล้าเมารัก แก้วเหล้าแก้วนี้ อ้ายขอเป็นมื้อสุดท้าย อาคม เดชบุญมี อาคม เดชบุญมี บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ลาวโกอินเตอร์ บอส บวร โอนตลอดการคุ้มครอง
เลิกเหอะ เลิกเหอะ เลิกเหอะ.. วิเชียร คำเจริญ วิเชียร คำเจริญ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อบไลน์ มิวสิค จำกัด แฟมมิลี่หมีแพนด้า อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เลิกแล้วต่อกัน สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เขามีอะไรกันแล้ว สำราญ บุญลาภ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เลิกแล้วต่อกัน พอกันทีต่อไปนี้เฮาอย่าได้เจอกัน สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เลิกไปเลย .มีคนรอเธออยู่ อย่าปล่อยให้เขารอนาน ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รักนี้ไม่มีลืม (ฝน ธนสุนทร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เลิกไปเลย มีคนรอเธออยู่ อย่าปล่อยให้เขารอนาน ณัฐภพ พรหมสุนทร ณัฐภพ พรหมสุนทร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุดคุ้มชัวร์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เลิกไปเลย มีคนรอเธออยู่ อย่าปล่อยให้เขารอนาน ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตไม่มีกั๊ก(ฮักไม่มีกิ๊ก...อิอิ)(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เลิกไปเลย มีคนรอเธออยู่ อย่าปล่อยให้เขารอนาน ณัฐภพ พรหมสุนทร ณัฐภพ พรหมสุนทร บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ขออภัยแผ่นนี้เจ็บ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เลิกกันส่าหล่า หากบ่จริงจังแยกทางกันเดินส่าหล่า สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอโทษแน่เด้อ คำมอด พรขุนเดช โอนตลอดการคุ้มครอง
เลิกทั้งที่ยังรัก เห็นภาพเธอแล้วฉันก็เศร้า แสนเสียดายรักเก่าที่เราแสนทุกข์ยาก สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด จีบต่อ สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เลิกทั้งที่ยังรัก เห็นภาพเธอแล้วฉันก็เศร้า แสนเสียดายรักเก่าที่เราแสนทุกข์ยาก สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 14 เพลงหวาน ๆ ชุด 4 สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เลิกทั้งที่ยังรัก เห็นภาพเธอแล้วฉันก็เศร้า แสนเสียดาย ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เลิกลาหย่ากัน หากเราเข้าใจกันดี สมควร แก้วมงคล สมควร แก้วมงคล บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด จ๊อบจอยอ้อนแฟน จ๊อบแอนด์จอย อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เลี้ยงเมียง่ายกว่าไก่ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอมาแค่เมา เฉลิมชัย มาลัยทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เลี้ยงงัวหนีงานแต่ง จูงงัวผ่านหน้าบ้านเจ้า บุญล้อม คู่กะสังข์ บุญล้อม คู่กะสังข์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อบไลน์ มิวสิค จำกัด พิณแคนแดนอีสาน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เลี้ยงดูปูเสื่อ เขามาไกลเห็นใจจริง ๆ ลำบากยากยิ่งซีหนา เขารักเราดอก วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มนต์เพลงลูกทุ่ง สุนารี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เลี้ยงดูปูเสื่อ เขามาไกลเห็นใจจริงๆ ลำบากยากยิ่งซีหนา วิเชียร คำเจริญ วิเชียร คำเจริญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เลือกเรียนไว้ก่อน ผิดด้วยหรือที่เกิดมาสวย พ่อรวยแม่ดุ อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด วัยสาว วี จิราพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เลือกเหล้าหรือรัก เจ๊อะ...แต่คนอกหัก...ไม่รักแต่สงสาร อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด สาวเมืองลำปาง ณิชา ดารินทร์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เลือกไผดี เป็นสาวอายุซาวสี่โป๊น วัยสาวจี๋มาแปดปี๋ป๋าย ธิศมาศ มหานาม ธิศมาศ มหานาม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด แอ่วเมืองเหนือ ชุด 4 อบเชย เวียงพิงค์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เลือกไผดี เป๋นสาวอายุซาวสี่โป๊นวัยสาวจี๋มาแปดปี๋ป๋าย ธินศมาศ มหานาม ธินศมาศ มหานาม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์5 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เลือกไม่ถูก ไปไหนกันจ๊ะคนสวย ขอไปด้วยได้ไหมเล่า อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ขอเป็นแฟนส่วนตัว ชล อภิชาต โอนตลอดการคุ้มครอง
เลือดพ่อ รู้อยู่ว่าพ่อ ต้องทรมาน.. ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด หนุ่มสรภัญญ์ครวญ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เลือดสด ๆ อยู่ต่อไปก็ตายแหง ๆ หัวมีแต่ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ชุด ผัวพี่เด้อน้อง อ้อยใจ แดนอีสาน โอนตลอดการคุ้มครอง
เลื่อนนัดวันวาเลนไทน์ อย่ามาง้อ ยังไม่ขอยกโทษ วินัย พันธ์สัมฤทธิ์ วินัย พันธ์สัมฤทธิ์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด แด่...คนรัก (หนิง จอมขวัญ กัลยา) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เว้นวรรคพักใจ เว้นวรรคพักใจ หยุดเอาไว้ชั่วคราว สมบัติ ทิพวัฒน์ สมบัติ ทิพวัฒน์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หิ้ว สาลี่ ขนิษฐา ชุด 4 โอนตลอดการคุ้มครอง
เว้นวรรคพักใจ เว้รวรรคพักใจ หยุดเอาไว้ชั่วคราว สมบัติ ทิพวัฒน์ อ. ดวงใจ สุริยา สมบัติ ทิพวัฒน์ อ. ดวงใจ สุริยา บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เปรี้ยวปากจริงๆ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เวลาที่หายไป อย่าพาหัวใจเดินสาวแจกฮัก ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมดาว 1 ดาวน้อยเสียงอิสาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เว้าผญาแล้วลาจาก น้องเอยบ่อยากพลัดพราก.... ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ดาวทองเสียงอีสานชุด 2 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เว้าฟื้นเจ้าของ อ่อน ๆ เอ้ยแก้มเจ้าอ่อน ๆ ยุทธศักดิ์ อุปัญ พิณศักดิ์ อุปัญ ยุทธศักดิ์ อุปัญ พิณศักดิ์ อุปัญ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ข่าวล่ามาแรง ปอยฝ้าย มาลัยพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เว้าสาวกะบ่เป็น มาหยังเจ้า เว้าสาวกะบ่เป็น ถาวร ทองสมุทร ถาวร ทองสมุทร บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หมอลำพันลาย 8 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เวียงในฝัน คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฝั่งฝัน อยากเห็นเวียงจันทร์น้องต้องฝัน สุริวัฒน์ รัตนะสวรรค์ สุริวัฒน์ รัตนะสวรรค์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คู่ขวัญสองฝั่งโขง สุนารี - ท้าวบัวเงิน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เวียงในฝัน คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฝั่งฝัน อยากเห็น สุริวัฒน์ รัตนะสวรรค์ สุริวัฒน์ รัตนะสวรรค์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์5 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เวียงในฝัน คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฝั่งฝัน อยากเห็นเวียงจันทร์น้องต้องฝัน สุริวัฒน์ รัตนะสวรรค์ สุริวัฒน์ รัตนะสวรรค์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ย้อนรอยเพลงดัง2 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เวียงจันทร์เวียงใจ แนบ โกษาผล แนบ โกษาผล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ชะ ชะ ช่า ชุดที่ 6 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เวียงจันทร์เวียงใจ น้ำโขงไหลหลั่งเบิ่งสองฝั่งเป็นแดนเขตขัณฑ์ แนบ โกษาผล แนบ โกษาผล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เศรษฐีในใจ - ท้วม บ้านแพ้ว ท้วม บ้านแพ้ว บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด จงเก็บใจรอ ดำรง วงศ์ทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เศรษฐีในใจ มีวิทยุเปิดเพลงเบาเบา แล้วรินเหล้าใส่โซดา เชื้อ อุไรพันธ์ ท้วม บ้านแพ้ว เชื้อ อุไรพันธ์ ท้วม บ้านแพ้ว บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เศรษฐีตีนเปล่า สันติภพ เจนกระบวนหัด เจนภพ จบกระบวนวรรณ สันติภพ เจนกระบวนหัด เจนภพ จบกระบวนวรรณ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด มณีเมขลา รุ่ง สุริยา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เศร้า ต้นไทรใบโศก พอถูกลมโยกโศรกสลัดใบ สมาน เกียติวิไล สมาน เกียติวิไล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 4 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เศษกะลา เธอสะบัดหน้าหนีฉันที่บันได แล้วเธอก็ไป ไปอย่าง สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หนุ่มปาดตาล วัฒนา อนันต์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เศษกะลา เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด อ้อนพี่ วัฒนา อนันต์ ชุด 4 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เส้นทางชีวิต ชีวิตของเราเหมือนเดินอยู่บนเส้นด้าย ประจักร ธรรมวัตร สุรการ แสงคำ ประจักร ธรรมวัตร สุรการ แสงคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ผิดหวังซ้ำเฒ่า ไกรศร เรืองศรี โอนตลอดการคุ้มครอง
เสน่ห์แม่มูล โอ่ โอละน้อ ลำน้ำมูลดอกคูณ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ชุด เต้ยโศก วิเชียร - ซำเหมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสน่ห์ครู ก.ท.ม. นับตั้งแต่ครูของก.ท.ม. หน้าตาหล่อเหลา ฉลอง ภู่สว่าง ฉลอง ภู่สว่าง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 4 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสน่ห์ครู กทม. นับตั้งแต่ครูของกทม. หน้าตาหล่อเหลาย้ายมาบ้าน ฉลอง ภู่สว่าง ฉลอง ภู่สว่าง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คู่ขวัญคู่เพลง 3 สุนารี + เอกพจน์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสน่ห์ครู กทม. ฉลอง ภู่สว่าง ฉลอง ภู่สว่าง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 20 เพลงประทับใจ ชุด2 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสน่ห์ครู กทม. นับตั้งแต่ครูของกทม. นายฉลอง ภู่สว่าง นายฉลอง ภู่สว่าง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ใกล้กันนิด ชิดกันหน่อย ( รวมศิลปิน ) โอนตลอดการคุ้มครอง
เสน่ห์ครูก.ท.ม. นับตั้งแต่ครูของก.ท.ม. หน้าตาหล่อเหลา ฉลอง ภู่สว่าง ฉลอง ภู่สว่าง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สายัณห์+ยอดรัก อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสน่ห์ครูก.ท.ม. นับตั้งแต่ครูของก.ท.ม.หน้าตาหล่อเหลา ฉลอง ภู่สว่าง ฉลอง ภู่สว่าง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสน่ห์ครูก.ท.ม. นับตั้งแต่ครูของก.ท.ม.หน้าตาหล่อเหลา ฉลอง ภู่สว่าง ฉลอง ภู่สว่าง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คู่ขวัญ-คู่เพลงอมตะเงินล้าน สายัณห์+สุนารี+เอกพจน์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสน่ห์น้องตอนเมา ฮักน้องตอนเมา เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด มักสาวลำซิ่ง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสน่ห์บางกอก โอ...........เสน่ห์ บุญชัย ชูพิจิจ ธีรพันธ์ ชูพินิจ บุญชัย ชูพิจิจ ธีรพันธ์ ชูพินิจ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ทีเด็ด พนม พนม นพพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสน่ห์สาวเรณู โอ้สาวเรณูโฉมตรูน้องสวย หนุ่ม ชุมแพ หนุ่ม ชุมแพ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด สาวยุคใหม่ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสน่ห์สาวเวียงจันทร์ สาวเวียงจันทร์นี่เอ๋ยพี่เพิ่งได้เคย เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสน่ห์สาวแม่ปิง - เพ่ง ปานแย้ม เพ่ง ปานแย้ม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด จงเก็บใจรอ ดำรง วงศ์ทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสน่ห์สาวแม่ปิง โอ้..แสนเพลินเมื่อเดินฝั่งปิง หมู่พรรณไม้ เพ่ง ปานแย้ม เพ่ง ปานแย้ม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสน่ห์สาวชายแดน โอ้ สาวชายแดน... สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ชุมแพชุมพลชุมพวง ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เสน่ห์สาวบึงพลาญ เป็นบุญหรือไร บันดาลให้ได้พบตาหวาน บรรเทิงทองใบ บุญเจียม ทองใบ บรรเทิงทองใบ บุญเจียม ทองใบ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด หมอลำเฮฟวี่ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสน่ห์สาวรุ่นพี่ แม่พี่สาวผมเอ้ยสุขใจล้นสมใจคักแหน่ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด หมอลำเฮฟวี่ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสน่ห์สาวสกล อ้ายคนพลัดถิ่นจากแดนดิน สมจิตร เกตุภูเขียว แดง จิตกร สมจิตร เกตุภูเขียว แดง จิตกร บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รักสลายข้างไหเหล้า แดง จิตกร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสน่ห์อีสาน เบิ่งพู้มภูพาน ภูกระดึง ภูเขียว ภูเรือ พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดาวจรัสฟ้า 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสน่ห์อีสาน เบิ่งพู้นภูพาน ภูกระดึง ภูเขียว ภูเรือ พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฝนเลือกเอง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสน่ห์อีสาน เบิ่งพู้นภูพาน ภูกระดึง ภูเขียว ภูเรือ พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดัง 5 ดาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสน่หา มนัส ปิติสานต์ มนัส ปิติสานต์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดาวประดับใจ ฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสน่หา ความรักเอย เจ้าลอยลมมาหรือไร มนัส ปิติสานต์ มนัส ปิติสานต์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสน่หา ความรักเอย เจ้าลอยลมมาหรือไร มนัส ปิติสานต์ มนัส ปิติสานต์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฝน คลาสสิกฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสน่หา ความรักเอย เจ้าลอยลมมาหรือไร มนัส ปิติสานต์ มนัส ปิติสานต์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด พระจันทร์ฝันหวาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสน่หา ความรักเอย เจ้าลอยลมมาหรือไร มนัส ปิติสานต์ มนัส ปิติสานต์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ย้อนรอยเพลงดัง2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสนอหน้ามางานแต่ง ไม่ได้เชิญแต่บังเอิญหัวใจเรียกร้อง เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอแค่อ่านกิน ชัยณรงค์,เฉลิมพล มาลาคำ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสภาสายัณห์ เอย พอทีนะ พอทีซ้ำ คำรักแน่ ไม่เหมือนแม่บอกว่ารัก สุชิน เสือมี รุ่ง ทานตะวัน สุชิน เสือมี รุ่ง ทานตะวัน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เรือนหอน้ำตา สายัณห์ สัญญา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสร็จเขาแล้ว เสร็จเขาแล้วสาวแนวเรียน ม. บ้านเฮา เทวัลย์ แก่นสาร อ.อนอัว เทวัลย์ แก่นสาร อ.อนอัว บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บีหาย (บิ๊กวัน กันทรลักษณ์) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียแฟนเพราะโฟร์วิล เห็นรถโฟร์วิล ขับพายุพิน ผ่านหน้าบ้านอ้าย ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ทางตันวันแต่ง แบงก์ บุญชัย โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียแรงรัก เสียงแรงรักเธอจนหมดใจ ไม่มีเหลืออยู่ เพราะหวังเคียงคู่ จิตรกร บัวเนียม จิตรกร บัวเนียม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ละครบทช้ำ สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียแรงรัก โอยน้อเสียไฮโลน้อเสียไพ่... ธรรมนูญ อนุนิวัฒน์ ธรรมนูญ อนุนิวัฒน์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอคืนคำสาบาน นิพนธ์ พูนทรัพย์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียแรงรัก เสียแรงรักเธอจนหมดหัวใจ ไม่มีเหลืออยู่ จิตรกร บัวเนียม จิตรกร บัวเนียม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียแล้วหาใหม่ เธอทำจึงมายืนร้องไห้ เสียใจคนรักไม่มา ระพี เรือนเพ็ชร์ ระพี เรือนเพ็ชร์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด คู่แท้เพลงทอง แมงปอ & ชล อภิชาต โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียใจแต้ว่า บ่ฮู้จะเยียะจะใดในเมื่อหัวใจ๋เปิ้นบ่เหมือนเก่า บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตแอ่วเมืองเหนือ ( รวมศิลปิน ) โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียใจแต๊ว่า บ่ฮู้จะเยียะจะใดในเมื่อหัวใจ๋เปิ้นบ่เหมือนเก่า วารุณี วิชัยพรหม วารุณี วิชัยพรหม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์5 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียใจ๋แต้ว่า บ่ฮู้จะเยียะจะใดในเมื่อหัวใจเปิ้นบ่เหมือนเก่า หัวอ๊กของเฮามันก็เศร้าโศกา วารุณี วิชัยพรหม ว.วัชญาน์ วารุณี วิชัยพรหม ว.วัชญาน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต แอ่วเมืองเหนือ อบเชย เวียงพิงค์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียใจครั้งที่สอง สามีทอดทิ้งฉันมีลูกติด เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด แค่นี้ก็ดีใจแล้ว ดอกรัก ดวงมาลา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียใจจั๊ดนัก เสียใจจ๊ะหนั๊ก ที่หลงฮักผู้บ่าวบางกอก อ้ายขึ้นมาหลอก ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผู้ชายป้ายแดง ณิชา ดารินทร์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียใจฉันลืมเธอแล้ว วันพระไม่มีวันเดียวหรอกหนา ฉลอง ภู่สว่าง ฉลอง ภู่สว่าง บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด - อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียใจสองครั้ง เขาทำให้ใจ นั้นมานั่งเศร้าน้ำตานอง ณัชพล ยศพิมพ์ ณัชพล ยศพิมพ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เสน่ห์ลูกทุ่ง(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียความตั้งใจ ช่วยบอกสักคำไม่ได้ ว่าใจของเธอไม่ว่าง เทิดศักดิ์ สุยะใหญ่ เทิดศักดิ์ สุยะใหญ่ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ดังนางฟ้า เทิด ทูลทอง โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียงเพลงแคนแทนใจ กลับมาถามข่าว วีระชัย สีสนิท วีระชัย สีสนิท บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สุดยอดหมอลำซิ่ง ชุด1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียงแคนแทนใจ เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ชะชะซ่า 3 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงแคนแทนใจ สายเอ้ย ดึกดื่นเที่ยงคืน ปานนี้ เจ้านอนหลับแล้ว หรือยัง เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด แซบกำลังสอง ชุด 2 ดาว บ้านดอน + สมจิตร บ่อทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงแคนแทนใจ คูณเอ๋ยคูณเจ้าเหลืองตระการ สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด รวมดาวผู้บ่าวเสียงอิสาน ชุด 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียงแคนแทนใจ สาวเอ๋ย ดึกดื่นเที่ยงคืน เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียงแคนแทนใจ สายเอ้ย ดึกดื่นเที่ยงคืน ปานนี้ เจ้านอนหลับแล้ว หรือยัง เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ม่วนคักๆมักหลายๆ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงแคนแทนใจ สาวเอ๋ย ดึกดื่นเที่ยงคืน ปานนี้แล้ว เจ้านอนหลับแล้วบ้อ นายเทพพร บุญสุข นายเทพพร บุญสุข บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สามช่าชัวร์..ชัวร์ (รวมศิลปิน) โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียงแคนแฟนน้อง เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สมจิตรลำเตย สมจิตร บ่อทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงแคนบ้านนา ดอกคูณเสียงแคนถิ่นแดนอิสาน ประสิทธิ์ ฉิมม่วง ประสิทธิ์ ฉิมม่วง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ไอ้หนุ่ม เอ เอ็ม ไกรสร เรืองศรี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงใครในมือถือ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สาวอุบลบ่สะออน ปราง ปนิตา โอนตลอดการคุ้มครอง
เสี่ยงไพ่ทายรัก หยอดเหรียญ เสี่ยงทายจากไพ่ยิปซี ไพ่บอก ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด สาวสุพรรณหวานแหวว พิมพ์ ญาดา โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียงครวญจากเขียวเสวย เสียงครวญจากเขียวเสวยๆ ประสิทธิ์ ฉิมม่วง ประสิทธิ์ ฉิมม่วง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ไอ้หนุ่ม เอ เอ็ม ไกรสร เรืองศรี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงครวญจากใต้หวัน จากเมืองอีสานอ้ายมาทำงานไต้หวัน สมจิตร เกตุภูเขียว แดง จิตกร สมจิตร เกตุภูเขียว แดง จิตกร บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด น้ำตาหน้าด้าน แดง จิตกร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงครวญจากงานศพ งานศพที่ใดเป็นได้แค่แขก สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เฒ่าหัวงู ร็อคแสลง โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียงครวญจากชายแดน ตั้งแต่จากนงราม คนงามสาวเมืองร้อยเอ็ด ข้อยจากไปเพื่อรักสาเขต เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด แซบกำลังสอง ชุด 1 ดาว บ้านดอน + สมจิตร บ่อทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงครวญจากสวนแตง เห็นสวนแตงกรอบแดงเป็นเถา ธงชัย เล็กกำพล ธงชัย เล็กกำพล บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด รวมเพลงรัก ดาวใจ ไพจิตร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงครวญจากสวนแตง เห็นสวนแตงกรอบแดงเป็นเถา ธงชัย เล็กกำพล ธงชัย เล็กกำพล บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ปัดฝุ่นรุ่นพิเศษ X อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงครวญจากสาวลานนา เป็นดีน้อยใจ๋แต๊นา กำเปิ้นนินทา ธินศมาศ มหานาม ธินศมาศ มหานาม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์5 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียงครวญจากสาวลานนา เป็นดีน้อยใจ๋แต๊นา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตแอ่วเมืองเหนือ ( รวมศิลปิน ) โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียงครวญจากหลุมศพ จากพุ่มไม้ ใบบังที่วังเวง ยุทธศักดิ์ อุปัญ พิณศักดิ์ ยุทธศักดิ์ อุปัญ พิณศักดิ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ฝากฟ้าไปผ่าน้อง ปอยฝ้าย มาลัยพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียงจากพนม พี่คือพนม น้องจ๋า สุรพล สมบัติเจริญ สุรพล สมบัติเจริญ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ทีเด็ด พนม พนม นพพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงจากพนม พี่คือพนม น้องจ๋า สุรชัย สมบัติเจริญ สุรชัย สมบัติเจริญ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เพลงดัง เพลงเด็ด ๑ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงจากสมจิตร สมจิตร บ่อทอง สมจิตร บ่อทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ขาดเธอเหมือนขาดใจ สมจิตร บ่อทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงจากสมจิตร สมจิตร บ่อทอง สมจิตร บ่อทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 14 กลอนรวมฮิต ชุด 2 สมจิตร บ่อทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงจากอัศวิน แฟนเพลง ทั่วถิ่นอัศวินมาแล้ว เสียงดังยังแจ๋ว อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด น้าห่วงหนู อัศวิน สีทอง โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียงชะนีโหย ชะนีโหยไห้ ประจวบ ด้วงมาลา อ.จเด็ด ดวงมาลา ประจวบ ด้วงมาลา อ.จเด็ด ดวงมาลา บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด แม่ศรีไพร(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสี่ยงดวงหัวใจ โอ้ยเด้ฟ้าก่ำสีครามๆเอย..... สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนน์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เพลงพื้นบ้านอีสานใต้ (บานเย็น รากแก่น) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียงดุเหว่าแว่ว ไพบูลย์ บุตรขัน ไพบูลย์ บุตรขัน บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เสียงดุเหว่าแว่ว เทิด ทูลทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงนิดสะกิดแฟน หญิงตัวน้อยน้อย วิชัย สารบรรณ อ.พรชัย สารบรรณ วิชัย สารบรรณ อ.พรชัย สารบรรณ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผัวเขาผู้บ่าวน้อย (น้องใหม่ เมืองชุมแพ) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียงพิณบาดใจ เสียงพิณดังแว่วแผ่วตามลำโขง ชานนท์ ภาคศิริ สุรินทร์ ภาคสิริ ชานนท์ ภาคศิริ สุรินทร์ ภาคสิริ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงสะอื้นจากดี เจ แฟนเพลง ที่รักทุกๆ ท่าน เจษฎา เรืองนาม เจษฎา เรืองนาม บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด สมหวังยังอยู่ ทัตพล หอมพวงษ์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียงหมากระโหล่ง เสียงหมากกะโหล่งดังโต่งติตง ลัดดงมาแต่ไกล สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ร้องเสียให้พอ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียงอ้ายเอิ้น เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอมาแค่เมา เฉลิมชัย มาลัยทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียดาย ถ้าฉันรู้ว่ามวันใหม่ โอกาสหัวใจพบชายหน้าใหม่ต้องตา สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด น้ำตาลเปรี้ยว หวาน สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียดาย ถ้าฉันรู้ว่ามีวันใหม่ โอกาสหัวใจ เนาว์ อนุรักษ์ เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียดายเวลา เสียดายเวลาที่มานั่งเศร้า เจ็บปวดรวดร้าวห่วงเขาทำไม จิ๋ว พิจิตร จิ๋ว พิจิตร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ละครบทช้ำ สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียดายเวลา เสียดายเวลาที่มานั่งเศร้า เจ็บปวดรวดร้าว จิ๋ว พิจิตร จิ๋ว พิจิตร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียดายความหล่อ หล่อซะเปล่า หล่อซะเปล่า สาลี่ อินทร์โพธิ์ สาลี่ อินทร์โพธิ์ สาลี่ อินทร์โพธิ์ สาลี่ อินทร์โพธิ์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เปรี้ยวปากจริงๆ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียดายคำแพง เครียดหลายเสียดายคำแพง สมหวัง โกสูงเนิน สมหวัง โกสูงเนิน บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด กลับมาเถิดใจ ภมร พงศ์พันธ์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียดายรัก แสนเสียดายรักเก่าที่เราปลูก ต้องมาถูกแย่งไปไฉนหนอ สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ความรักสีดำ สายัณห์ สัญญา โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียดายรัก แสยเสียดายรักเก่าที่เราปลูก ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจหาญ สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 4 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียดายรัก แสนเสียดายรักเก่าที่เราปลูก ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สายัณห์+ยอดรัก อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียดายรัก แสนเสียดายรักเก่าที่เราปลูก ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คู่ขวัญ-คู่เพลงอมตะเงินล้าน สายัณห์+สุนารี+เอกพจน์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียดายรักเก่า เสียดายรักก่อน ไยกลับย้อนมาหลอกหลอนใจเรา สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มนต์เพลงลูกทุ่ง 3 สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียดายรักเก่า เสียดายรักก่อน ไยกลับย้อนมาหลอกหลอน ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียดายหัวใจ เสียดายหัวใจของอ้ายหลายเด สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เห็นเธอที่เยอรมัน ลูกแพร-ไหมไทย อุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียดายอ้ายบ่ปึก อ้ายบ่ได้ปึกปานใด๋หัวใจกะเลยเจ็บหนัก สมชาย ตรุพิมาย สมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บ่าวกีตาร์ยืม อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียดายอ้ายบ่ปึก อ้ายบ่ได้ปึกปานใด๋หัวใจกะเลยเจ็บหนัก นายสมชาย ตรุพิมาย นายสมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รักใสๆหัวใจอีสาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียดายอ้ายบ่ปึก อ้ายบ่ได้ปึกปานใด๋หัวใจกะเลยเจ็บหนัก นายสมชาย ตรุพิมาย นายสมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ขออภัยแผ่นนี้เจ็บ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียดายอ้ายบ่ปึก อ้ายบ่ได้ปึกปานใด๋หัวใจกะเลยเจ็บหนัก นายสมชาย ตรุพิมาย นายสมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ซึ้งคอนเฟิร์ม(ไอดิน อภินันท์) อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียทีที่เมา อะไรก็ดีไปหมด เสียหมดอีตอนเมเหล้า อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เพลงเด็ด..เพลงดี สาลี่ ขนิษฐา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียที่ที่เมา อะไรก็ดีไปหมด เสียหมดอีตอนเมเหล้า อาจินต์ นิลเพชร อาจินต์ นิลเพชร บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ปัดฝุ่นรุ่นพิเศษ X อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสี้ยนรักตำใจ เสี้ยนรักตำใจถึงใครก็เจ็บ อภิชัย ชัยแก้ว ชัยยะ ชัยแก้ว ชัยยะ ชัยแก้ว อภิชัย ชัยแก้ว บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด อกหักพักปลายซอย พรพรรณ วนา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียนาเสียเมียเสียใจ ก่อนจะไปจับใบโฉนดที่ดิน เสมอ จันดา สรเพชร ภิญโญ เสมอ จันดา สรเพชร ภิญโญ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด กระโน้บติงตอง ยิ่งยง,ทรงพล ยอดบัวงาม โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียน้ำตาที่ผาแต้ม ถิ่มคักนอหล้า ปรีชา ขันทะวัต ปรีชา ขันทะวัต บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมก๊วนสุดสวย อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียน้ำตาหน้างานแต่ง สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ขายหัวใจ สำราญ บุญลาภ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียรู้เสียแล้ว สามทุ่มครึ่งก็มา ตีสองกว่าก็ไป โยธิน บุญธูป โยธิน บุญธูป บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เพลงเด็ด..เพลงดี สาลี่ ขนิษฐา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียรู้เสียแล้ว สามทุ่มครึ่งก็มา ตีสองกว่าก็ไป โยธิน บุญธูป โยธิน บุญธูป บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด พิเศษ 5+1 ยอดรัก สลักใจ&บุษบา อธิษฐาน&สาลี่ ขนิษฐา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสี่ยวเฉิงกู้ซื่อ เสี่ยวเฉิงกู้ซื่อตวอ ต่างประเทศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลง 2 ภาษา จีน-ไทย รวมฮิตชุด3 สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสี่ยวร้องไห้ ผู้หญิงคนนี้เขาบ่ได้ฮักเฮาเลย สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เห็นเธอที่เยอรมัน ลูกแพร-ไหมไทย อุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เสี่ยวอิสาน อิศรา อนันตทัศน์ อิศรา อนันตทัศน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สามช่ากีตาร์พิณ รวมศิลปิน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสี่ยวอีสาน โอยเด้นาย โตผมนี่เป็นชาวอีสานบ้านป่า อิศรา อนันตทัศน์ อิศรา อนันตทัศน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสี่ยวอีสาน โอยเด้นาย โตผมนี่เป็นชาวอีสาน อศิรา อนันตทัศน์ อศิรา อนันตทัศน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เมดเล่ย์ 3 ช่า นันสต็อป รวมศิลปิน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสียวฮักหักหลัง เจ็บแป๋ตายพ้นเด้ออ้าย หลงกลผู้ชาย ถาวร ทองสมุทร ถาวร ทองสมุทร บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หมอลำพันลาย5 จ๊อบแอนด์จอย โอนตลอดการคุ้มครอง
เสียสาวเมื่ออยู่ ม.ศ. เนาว์ อนุรักษ์ เนาว์อนุรักษ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด 16เพลงหวานตลับทอง พุ่มพวงหลายพ.ศ. อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียสาวคืนฟังลำ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขอมาแค่เมา เฉลิมชัย มาลัยทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียสาวอยู่ ม.3 มือจับสายเปล ร้อง โอละเห่ละหึก สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ดาวเด่นชุมทาง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสียสาวอยู่ มอ สาม มือจับสายแปล ร้อง โอละเห่ละหึก สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ลูกปัด พิมพ์ชนก โอนตลอดการคุ้มครอง
เสือเฒ่า พ่อแม่พี่น้องเอ๋ย ข่อยคิดขึ้นมามันละกลุ้ม จันทรดิมาน รักสุทธี จันทรดิมาน รักสุทธี บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ไปไล่แย้(จ่าส่ง ร็อคออนซอน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสื้อแดงเป็นใคร ผู้ชายเสื้อแดงคนนั้นเป็นใคร เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เต้ยอย่างเดียว 4ปี นับตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 55
เสื้อแดงแพงเท่าไหร่ โอยนอนาง ถึกหรือแพง ประจิตร อุ่นทรวง ประจิตร อุ่นทรวง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เมียเผลอเจอกันใหม่ รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย โอนตลอดการคุ้มครอง
เสื้อแดงแพงเท่าไหร่ โอยนอนาง ถึกหรือแพง ประจิตร อุ่นทรวง ประจิตร อุ่นทรวง บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด รุ่งโรจน์รวมฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เสือขี้เมา อยากกินก็รินเอา ไพโรจน์ แก้วมุงคุณ ไพโรจน์ แก้วมุงคุณ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด โบว์รักสีดำ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เสือผู้หญิง เขาว่ากรุงเทพนั้นมีเสือ ฉันไม่ขอเชื่อ คำพูดจา วิชัย คำเจริญ วิชัย คำเจริญ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผู้ชายป้ายแดง ณิชา ดารินทร์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เสื้อยืดแพ้ยีนส์ เสื้อยืดตราห่าน ที่ฉันซื้อให้เธอนี่ ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด รักแท้แพ้ เคเอฟซี พิมพ์ ญาดา โอนตลอดการคุ้มครอง
เสื้อหลายสีพี่หลายใจ ล่ะบ่าวเสื้อลายคนหลายชู้ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เสื้อหลายสีพี่หลายใจ บานเย็น รากแก่น อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหง็งจังหว่า คนกินเหล้าย่อมไม่เหม็นเหล้า บารมี ก การุณวงษ์ อ.กานท์ การุรวงษ์ บารมี ก การุณวงษ์ อ.กานท์ การุรวงษ์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เท่าไหร่ถึงจะพอ(ศิรินทรา นิยากร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหงา เหงา อ้ายฮู้บ้างไหม วีรวัฒน์ อ่อนโชติ กิมเฮง เขียวอ่อนโชติ วีรวัฒน์ อ่อนโชติ กิมเฮง เขียวอ่อนโชติ บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด ฝันของพ่อคำขอของแม่ (บัว บัณชิตา) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหงาใจให้โทรมา เหงาใจเมื่อไรก็ให้โทรมา สุรดา สิมมี สาวมาด สุรดา สุรดา สิมมี สาวมาด สุรดา บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด รวมดาวผู้บ่าวเสียงอิสาน ชุด 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหงาใจให้โทรมา เหงาใจเมื่อไรก็ให้โทรมา สุรดา สิมมี สาวมาด สุรดา สุรดา สิมมี สาวมาด สุรดา บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คาราโอเกะพันล้าน ชุด 16 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหงาที่ไร้เงาอ้าย ก่อนอยู่ตัวคนเดียว เปล่าเปลี่ยวในหัวใจ สมชาย ตรุพิมาย สมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดาวจรัสฟ้า 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหงาที่ไร้อ้อย ก่อนอยุ่ตัวคนเดียว เปล่าเปลี่ยวหัวใจ สมชาย ตรุพิมาย สมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฝนเลือกเอง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหงานะเพื่อน มีความเหงาเป็นเพื่อนซี้ ตั้งแต่ปีที่เธอจากไป อัฐพล ต้นคำ อัฐพล ต้นคำ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สวัสดีความรัก อั้ม นันทิยา โอนตลอดการคุ้มครอง
เหงานะเพื่อน มีความเหงาเป็นเพื่อนซี้ ตั้งแต่ปีที่เธอจากไป อัฐพล ต้นคำ อัฐพล ต้นคำ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหตุเกิดตอนฮอลิเดย์ มื้อนี้อเป็นวันหยุดพอได้พักผ่อน สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ดาวไถ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหตุบังเอิญ บังเอิญรู้จักก็รักกัน ฉับพลันเมื่อฉันได้พบเธอ ตาต่อตา สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เปิดใจ เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหตุบังเอิญ สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 20 เพลงประทับใจเอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหตุบังเอิญ ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เห็นเขากอดกัน ฉลอง การะเกด ฉลอง การะเกด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 20 เพลงประทับใจ ชุด3 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เห็นเขากอดกัน ฉลอง การะเกด ฉลอง การะเกด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เห็นเขากอดกัน เห็นเขากอดกัน เห้นเขาจูบกัน ฉลอง การะเกด ฉลอง การะเกด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เห็นเขากอดกัน เห็นเขากอดกัน เห็นเขาจูบกัน ได้เจอะภาพนั้น ฉลอง การะเกด ฉลอง การะเกด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เห็นเธอที่เยอรมัน มีคนเห็นเธอที่เยอรมัน สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เห็นเธอที่เยอรมัน ลูกแพร-ไหมไทย อุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เห็นเธอที่เยอรมัน มีคนเห็นเธอที่เยอรมัน สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต 16 เพลงดัง ตลับเพชร ลูกแพร-ไหมไทย อุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
เห็นเธอที่เยอรมัน มีคนเห็นเธอที่เยอรมัน สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อบไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อบไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต 16 เพลงดังตลับเพชร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เห็นเพียงแว้บเดียว เห็นเพียงแว้ปเดียวก็หลง เพ้อพะวงหลงแต่เธอ สวยดั่ง วิโรจน์ เพชรเมืองกาญจน์ วิโรจน์ เพชรเมืองกาญจน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เสน่ห์หนุ่ม ชุดที่ 1 ดำรง วงศ์ทอง โอนตลอดการคุ้มครอง
เห็นเพียงแว้ปเดียว เห็นเพียงแว้ปเดียวก็หลง เพ้อพะวงหลงแต่เธอ สวยดั่ง วิโรจน์ เพชรเมืองกาญจน์ วิโรจน์ เพชรเมืองกาญจน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เสน่ห์หนุ่ม ชุดที่ 1 ดำรง วงศ์ทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เห็นเมียเป็นยานอนหลับ เห็นเมียเป็นยา สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมดาวเสียงอิสาน ชุด 2 โอนตลอดการคุ้มครอง
เห็นแต่หน้าบ้าน เดินผ่านไปมา เห็นแต่หน้าบ้านน้อง สุวรรณ อ่างยานต์ สุวรรณ พันธโนทัย สุวรรณ อ่างยานต์ สุวรรณ พันธโนทัย บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด คุณนายสายทอง วัฒนา อนันต์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เห็นแล้วคนใจดำ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ขาดเธอขาดใจ เฉลิมพล มาลาคำ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เห็นใจคนรักแม่ ยืนมองแฟนข้าโศกาเศร้าโศก โชคไม่นำพา เทพประชัย รักถิ่นไทย สยาม รักถิ่นไทย เทพประชัย รักถิ่นไทย สยาม รักถิ่นไทย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คู่ขวัญ&คู่เพลง 2 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เห็นใจคนรักแม่ ยืนมองแหนข้าโศกาเศร้าโศก เทพประชัย รักถิ่นไทย สยาม รักถิ่นไทย เทพประชัย รักถิ่นไทย สยาม รักถิ่นไทย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด นางรอ อัมพร แหวนเพชร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เห็นใจคนรักแม่ ยืนมองแฟนข้าโศกาเศร้าโศก โชคไม่นำพา เทพประชัย รักถิ่นไทย สยาม รักถิ่นไทย เทพประชัย รักถิ่นไทย สยาม รักถิ่นไทย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มนต์เพลงยอดฮิต มนต์สิทธิ์+อัมพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เห็นใจคนรักแม่ ยืนมองแฟนข้าโศกาเศร้าโศก นายสยาม รักถิ่นไทย นายสยาม รักถิ่นไทย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ใกล้กันนิด ชิดกันหน่อย ( รวมศิลปิน ) โอนตลอดการคุ้มครอง
เห็นใจฉันบ้าง เห็นใจเถิดเห็นบ้าง อร่าม ขาวสอาด อร่าม ขาวสำอางค์ ต่างประเทศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลง 2 ภาษา จีน-ไทย รวมฮิตชุด1 สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เห็นใจฉันบ้าง ขันจอหว่อขันจอหว่อ ปู้จ้ายหนี่เซินเปียนหายชื่อหนี่ตีทา อร่าม ขาวสอาด อร่าม ขาวสอาด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เห็นใจฉันบ้าง สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เห็นการ์ดบาดหัวใจ โอ่ยนอนาง เห็นการ์ดเชิญใจเกินสิรับได้ ประจิตร อุ่นทรวง ประจิตร อุ่นทรวง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ค่าดองน้องติ๋ม รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย โอนตลอดการคุ้มครอง
เห็นต่ายหายเหนื่อย เห็นหน้าน้องต่าย แล้วพี่ก็คลายเหนื่อย สมบัติ ทิพวัฒน์ อ.ดวงใจ สุริยา สมบัติ ทิพวัฒน์ อ.ดวงใจ สุริยา บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหม อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เห็นรูปคิดถึงคน เมื่อมองข้างฝาก็สบตาของอ้ายทุกที สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เสื้อหลายสีพี่หลายใจ บานเย็น รากแก่น อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เห็นสามวันฝันสามเดือน พอสบตาก็ปิ้ง ปิ้ง ปิ้ง ปิ้ง ชิน ชอบธรรม สุชิน ชอบธรรม ชิน ชอบธรรม สุชิน ชอบธรรม บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด รูปสติ๊กเกอร์ สาธิกา สุพรรษา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เห็นหน้าน้องอยากร้องไห้ ล่ะในหัวใจมันอุกเอ้า สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ล้างแค้นด้วยน้ำตา ลูกแพร-ไหมไทย อุไรพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เห็นหุ่นก็อุ่นใจ เห็นแค่หุ่น พ่อคุณว่าอุ่นใจ สัมฤทธิ์ ช่องคันปอน สัมฤทธิ์ ช่องคันปอน บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เพลงเด็ด..เพลงดี สาลี่ ขนิษฐา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหน่อมหาเสน่ห์ อย่าเพิ่มขบขัน ว่าหนุ่มสุพรรณพูดเหน่อ สมบัติ ทิพวัฒน์ ดวงใจ สุริยา สมบัติ ทิพวัฒน์ ดวงใจ สุริยา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด สมหวังยังอยู่ ทัตพล หอมพวงษ์ โอนตลอดการคุ้มครอง
เหนียวจัง เหนียวจัง เหนียวจัง เหนียวจังเลย ถาวร ทองสมุทร ถาวร ทองสมุทร บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด แดนเซอร์กระปุ๊กลุก อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหนียวจัง เหนียวจัง เหนียวจัง เหนียวจังเลย ถาวร ทองสมุทร ถาวร ทองสมุทร บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หนูกลัวแมงมุม(น้องซิลดี้มายด์) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหนือคำสาบาน ประโชยน์อะไรในคำสัญญา ที่เผยวาจาว่าจะรักมั่นต่อกัน สุนทร ชื่นวิทยา ทินกร ทิพยมาศ สุนทร ชื่นวิทยา ทินกร ทิพยมาศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด โอเคลูกทุ่ง มนต์สิทธิ์,ดำรง,เกษม อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหนือคำสาบาน ทินกร ทิพย์มาศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดังสิบชุด 2 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหนือคำสาบาน ประโยชน์อะไรในคำสัญญา ทินกร ทิพย์มาศ ทินกร ทิพย์มาศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มนต์สิทธิ์ ซูเปอร์ฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหนือคำสาบาน ประโยชน์อะไรในคำสัญญา ที่เผยวาจา ทินกร ทิพย์มาศ ทินกร ทิพย์มาศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหนือคำสาบาน ประโยชน์อะไรในคำสัญญา ที่เผยวาจา ทินกร ทิพย์มาศ ทินกร ทิพย์มาศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงฮอตซองฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหนือคำสาบาน ประโยชน์อะไรในคำสัญญา จิตภิชัย อัศวกฤษ์นันท์ จิตภิชัย อัศวกฤษ์นันท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เสน่ห์ลูกทุ่ง(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหนือคำสาบาน ประโยชน์อะไรในคำสัญญา ทินกร ทิพย์มาศ ทินกร ทิพย์มาศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด รางวัลแห่งดาวชุดที่2(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหนือคำสาบาน ประโชยน์อะไรในคำสัญญา ที่เผยวาจาว่าจะรักมั่นต่อกัน สุนทร ชื่นวิทยา ทินกร ทิพยมาศ สุนทร ชื่นวิทยา ทินกร ทิพยมาศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ขออภัยแผ่นนี้เจ็บ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหนือดวงชีวา ทุกวันทิวาหัวใจเรียกหาแต่เธอ พิพัฒน์ บริบูรณ์ พิพัฒน์ บริบูรณ์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ปัดฝุ่นรุ่นพิเศษ15+1 เทิด ทูลทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหนื่อยแต่กายใจบ่ล้า เกิดมาจนเป็นคนต้อยต่ำ ต้องตราก นายสมชาย ตรุพิมาย นายสมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สามช่ากีตาร์พิณ รวมศิลปิน โอนตลอดการคุ้มครอง
เหนื่อยแต่กายใจบ่ล้า เกืดมาจนเป็นคนต้อยต่ำ ต้องตรากตรำ สมชาย ตรุพิมาย สมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหนื่อยแต่กายใจบ่ล้า เกิดมาจนเป็นคนต้อยต่ำ สมชาย ตุรพิมาย สมชาย ตุรพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เมดเล่ย์ 3 ช่า นันสต็อป รวมศิลปิน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหม็นหมาเน่า โลกนี้หันเปลี่ยนแปล สมาน หงษา สมาน หงษา บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด พ่อเกือบตาย อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหม็นหมาเน่า โลกนี้หันเปลี่ยนแปร สมาน หงษา สมาน หงษา บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เมียต้มผ้ว 4 ปี
เหมยกุ้ยเหมยกุ้ยหว่ออ้ายหนี เหมยกุ้ย เหมยกุ้ย ต่างประเทศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลง 2 ภาษา จีน-ไทย รวมฮิตชุด3 สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหมยฮวา เหมยฮวา เหมยฮวา ต่างประเทศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลง 2 ภาษา จีน-ไทย รวมฮิตชุด3 สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหมายจิ่วเจียคาเฟย ต่างประเทศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลง 2 ภาษา จีน-ไทย รวมฮิตชุด1 สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหมือนแจกันเปล่า หัวใจอ้ายนั้น เหมือนแจกันเปล่า สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด น้ำตาหน้าด้าน แดง จิตกร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหมือนข้าวคอยเคียว กานต์ การุณวงศ์ กานต์ การุณวงศ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ชะ ชะ ช่า ชุดที่ 6 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหมือนข้าวคอยเคียว กานต์ การุณวงศ์ กานต์ การุณวงศ์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด รวมเพลงรัก ดาวใจ ไพจิตร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหมือนข้าวคอยเคียว กานต์ การุณวงศ์ กานต์ การุณวงศ์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ปัดฝุ่นรุ่นพิเศษ X อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหมือนข้าวคอยเคียว ได้ยินไหมพี่ เสียงนี้คือสาวบ้านนา กานต์ การุณวงศ์ กานต์ การุณวงศ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหมือนคำสั่งฆ่า เหมือนคำสั่งศาล ตัดสินประหารชีวัน หวั่นไหวหัวใจมันสั่น วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มนต์เพลงลูกทุ่ง สุนารี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหมือนคำสั่งฆ่า เหมือนคำสั่งศษล ตัดสินประหารชีวัน วิเชียร คำเจริญ วิเชียร คำเจริญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหมือนดังเส้นขนาน บัญชา สารคาม บัญชา สารคาม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สาวอีสานเหงาใจ ดวงพร เทพศิริ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหมือนตายทั้งเป็น อ้ายมีคนใหม่ ทำใจยอมรับมันยาก อยู่ก็อกหัก อรุณศรี นามภักดี อรุณศรี นามภักดี บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด นางเอกหมอลำช้ำรัก น้องใหม่ เมืองชุมแพ โอนตลอดการคุ้มครอง
เหมือนนกร้องไห้ ยามคืนเดือนหกพี่น้ำตาตก สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด คนกินเจ โอ๊ต วรนนท์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหมือนนักขูลู นกสาริการ้องครวญมาให้อดสู ทองอินทร์ ดาดวง ทองอินทร์ ดาดวง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ไอ้หนุ่ม เอ เอ็ม ไกรสร เรืองศรี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหมือนปลาเมาน้ำ โกรธแค้นเคืองใครคุณน่านะไป สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ สำเนาว์ แจ่มศรี เนาว์ อนุรักษ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ที่พึ่งทางใจ สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เหมือนยายคู่ตา ตาจ๋า ยายจ๋า วิเชียร คำเจริญ อ.ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ อ.ลพ บุรีรัตน์ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เท่าไหร่ถึงจะพอ(ศิรินทรา นิยากร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหมือนสุริยัน - จันทรา สุริยันจันทรา ไม่อาจโคจรลอยมาเจอกัน เหมอืนเธอและฉัน สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มนต์เพลงลูกทุ่ง 3 สุนารี ราชสีมา โอนตลอดการคุ้มครอง
เหมือนสุริยัน-จันทรา สุริยันจันทร ไม่อาจโคจรลอยมาเจอกัน ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหมือนหอกแทงใจ รถเก๋งคันงาม รถเก๋งคันงามแล่น แสนคม พลโยธา สุมทุม ไผ่ริมบึง แสนคม พลโยธา สุมทุม ไผ่ริมบึง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รอรักจาก กทม. เย็นจิตร พรเทวี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหยื่อโหด อ่านหนังสือพิมพ์.... อุไร ฉิมหลวง นกน้อย อุไรพร อุไร ฉิมหลวง นกน้อย อุไรพร บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด จตุคามคนจน (ปอยฝ้าย มาลัยพร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหล้าขาวเพื่อนซี้ เอาเหล้าขาวมาวางลง สนชัย สมบูรณ์ สนชัย ไพบูลย์ สนชัย สมบูรณ์ สนชัย ไพบูลย์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ถงซ่งขาด หมีงามดี โอนตลอดการคุ้มครอง
เหล้าจ๋า สุชาติ เทียนทอง สุชาติ เทียนทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ชะชะซ่า 3 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหล้าจ๋า ไอ้โลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอน หญงชายร้อน สวรส ผลงาม สวรส ผลงาม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ซูเปอร์ฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหล้าจ๋า ไอ้โลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอน หญงชายร้อน สวรส ผลงาม สวรส ผลงาม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เหล้าจ๋า ไอ้โลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอน หญิงชายร้อน สวรส ผลงาม สวรส ผลงาม บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ม่วนคักๆมักหลายๆ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหล้าจ๋า ไอ้โลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอน หญิงชายร้อน นายสุชาติ เทียนทอง นายสุชาติ เทียนทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สามช่าชัวร์..ชัวร์ (รวมศิลปิน) โอนตลอดการคุ้มครอง
เหลือเพียงฝ้ายผูกแขน ฝ้ายขาวน้องเอาผูกแขน สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด น้ำตาหน้าด้าน แดง จิตกร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหลือลืม ไม่ลืมภาพหลังครั้นหนึ่ง สุคนธ์ จุลการ พรพิรุณ ต่างประเทศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลง 2 ภาษา จีน-ไทย รวมฮิตชุด1 สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เหลือลืม หวั่งปู้เลี่ยว วั่งปู้เหลี่ยว หวั่งปู้เลียวนีตีชว่อ หวังปู้เหลี่ยวหนี่ตีเฮา สุคนธ์ จุลการ สุพร สุคนธ์ จุลการ สุพร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เห็นใจฉันบ้าง สุวรรณา ชนากานต์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เอ็กซ์เรย์หัวใจ คุณหมอค่ะ ช่วยที พิน ขวัญใจ พิน ขวัญใจ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หนูกลัวตุ๊กแก แมงปอ ชลธิชา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เอกพจน์มาแล้ว สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 20 เพลงประทับใจ ชุด3 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เอกพจน์มาแล้ว ชลธี ธารทอง ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เอกพจน์มาแล้ว เอ้ามาแล้วมาแล้วเอกพจน์ ชลธี ธารทอง ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เอกพจน์มาแล้ว เอ้ามาแล้วมาแล้ว เอกพจน์ ชลธี ธารทอง ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เอกอีสาน บุญพเวสเพิ่นเอาเดือนสี่ เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล เทพพร บุญสุข เทพพร เพชรอุบล บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด จีบหนุ่มเขมร น้องใหม่ เมืองชุมแพ ชุด2 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เอาแน่ สุชาติ เทียนทอง สุชาติ เทียนทอง บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ปัดฝุ่นรุ่นพิเศษ9 ยอดรัก สลักใจ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เอาไงแน่แม่สงสัย จะรักฉันหรือว่ารักพี่ สมภพ เกตุแก้ว สมภพ เกตุแก้ว บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ สาธิกา สุพรรษา โอนตลอดการคุ้มครอง
เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง ให้มันไหลลง ไหลลง พยงค์ มุกดา พยงค์ มุกดา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี คุณแม่ยังสาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง พยงค์ มุกดา พยงค์ มุกดา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารีชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่น้ำโขง เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงให้มันไหลลง ไหลลง พยงค์ มุกดา พยงค์ มุกดา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 18 เพลงประทับใจ ยุคคุณแม่ยังสาว ชุด 4 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่น้ำโขง เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงให้มันไหลลง ไหลลง ไหลลง พยงค์ มุกดา พยงค์ มุกดา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คุณแม่ยังสาว ชุด 4 สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ฉลอง ภู่สว่าง ฉลอง ภู่สว่าง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงเอก ดำรง วงศ์ทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เอาคำว่ารักของเธอคืนไป เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ฉลอง ภู่สว่าง ฉลอง ภู่สว่าง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เสน่ห์ลูกทุ่ง(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เอาคืน เคยเป้นนางเอกแสนดี สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ดาวมหาลัย อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เอาตัวบ่รอด ขนาดเจ้าของยังเอาบ่รอด.... สุรดา สิมมี สาวมาด สุรดา สุรดา สิมมี สาวมาด สุรดา บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สาวลาดพร้าว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เอาบ่อยู่แล้ว โอ้นงค์เยาว์ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต 16 เพลงดัง ตลับเพชร ลูกแพร อุไรพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เอารักมาคืน มันเจ็บหัวใจ มันปวดหัวใจ เก็บงำซ่อนไว้ ไม่ไหวหัวใจจะคลั่ง อุดร ศิริสวัสดิ์ คัมภีร์ แสงทอง อุดร ศิริสวัสดิ์ คัมภีร์ แสงทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด โปรดพิจารณา ดำรง วงศ์ทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เอารักมาคืน มันเจ็บหัวใจ มันปวดหัวใจ อุดร ศิริสวัสดิ์ คัมภีร์ แสงทอง อุดร ศิริสวัสดิ์ คัมภีร์ แสงทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เอิ้นขวัญสาวสี สาวสีหนีไกลบ้าน.... สมาน หงษา หงษ์ทอง สมาน หงษา หงษ์ทอง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด แชมป์ลำซิ่ง หงษ์ทอง หงษา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เอิ้นน้องกลับโขงเจียม เสียงดังจากฝั่งลำมูล ดวง วังสาลุน ดวงจันทร์ ส่งเสริม ดวง วังสาลุน ดวงจันทร์ ส่งเสริม บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด หนุ่มหมอลำซิ่ง หงษ์ทอง หงษา โอนตลอดการคุ้มครอง
เอิ้นน้องกลับโขงเจียม เสียงดังจากฝั่งลำมูล... ดวง วังสาลุน ดวงจันทร์ ส่งเสริม ดวง วังสาลุน ดวงจันทร์ ส่งเสริม บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สงสารพ่อ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เอิ้นน้องมาบ้าน น้องไปไสหนา ไปไสหนา กลับมาสาก่อน มิตร ปัญญาสวัสดิ์ชัย มิตร ปัญญาสวัสดิ์ชัย บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ทางตันวันแต่ง แบงก์ บุญชัย อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เอิ้นสั่งคนไกล ห่างตาอย่าทำตัวเกเร สมพิศ พรประชา สมพิศ พรประชา บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด นางเอกสาวดอกกระเจียว ดวงเดือน ยืนยงชุด1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เอิ้นสั่งนาง ลาก่อนเด้อหล่าท่าพี่เด้อตาหวาน เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ผิดหวังซ้ำเฒ่า ไกรศร เรืองศรี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เอิ้นหาน้องเขียว ล่ะเขียวเอ้ยไปไสนอนอหล่า เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อดีตเคยหล่อ ไกรศร เรืองศรี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เอียงแก้มคอย รักกันยังไม่ทันถึงปี แล้วพี่ก็ลืมไปเลย คำสัญญาที่เคย วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮักอ้ายโจงโปง ฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เอียงแก้มคอย รักกันยังไม่ทันถึงปี แล้วพี่ก็ลืมไปเลย วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เอียงแก้มคอย รักกันยังไม่ทันถึงปี แล้วพี่ก็ลืมไปเลย วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ วิเชียร คำเจริญ ลพ บุรีรัตน์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ท้องทุ่งฉ่ำเย็น อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เฮฮาปาร์ตี้(แฮปปี้ทูเดย์) สุขสันต์วันนี้ล่ะแฮปปี้ทูเดย์ สมชาย ตรุพิมาย อ.ชาตรี ชูวงศ์ สมชาย ตรุพิมาย อ.ชาตรี ชูวงศ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เฮฮาปาร์ตี้2(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เฮาบ่สม เมื่อถนนหนทางต่างกัน เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อิสานแตกปอก (บิ๊กวัน กันทรลักษณ์) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เฮาบ่สมกัน เมื่อถนนหนทางต่างกัน เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษํท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ลูกทุ่งบันเทิง 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เฮาบ่สมกัน เมื่อถนนหนทางต่างกัน เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษํท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บัดดี้อีสาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เฮาบ่สมกัน เมื่อถนนหนทางต่างกัน เทวัลย์ แก่นสาร บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ เทวัลย์ แก่นสาร บีกวัน กันทรลักษณ์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท้อปไลน์ มิวสิค จำกัด ท็อปฮิตท็อปไลน์ 2008 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เฮาบ่สมกัน เมื่อถนนหนทางต่างกัน อ.อนอัว อ.อนอัว บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สุดยอดหมอลำซิ่งชุด3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
เฮียไม่บอก มีเมียแล้วเฮียไม่บอก ระพี เรือนเพ็ชร์ ระพี เรือนเพ็ชร์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เพลงเด็ด..เพลงดี สาลี่ ขนิษฐา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เฮียไม่บอก มีเมียแล้วเฮียไม่บอก ระพี เรือนเพ็ชร์ ระพี เรือนเพ็ชร์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด พิเศษ 5+1 ยอดรัก สลักใจ&บุษบา อธิษฐาน&สาลี่ ขนิษฐา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เฮียช่วยใจบุญ ดวงเฮงขายเข่งก็ยังรวย ดวงซวยถูกหวยกลายเป็นบ้า อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ อนุศักดิ์ วรศักดาพิศาล ป้อม พนาวัลย์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด สาวระยอง พิมพ์ ญาดา โอนตลอดการคุ้มครอง
เฮือนอ้ายหลังน้อย เฮือนอ้ายหลังน้อย น้องบ่คอยคือเก่า อัมพร ชาปากดี อัมพร ชาปากดี บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรเวอร์โกลด์ จำกัด เกี้ยวสาวฟังลำ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
เฮือนอ้ายหลังน้อย อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า อยู่ในอัลบั้มเก่า บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผู้บ่าวยาเส้น ชุดพิเศษ14 เพลง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แก้ ร. วิชาลืม วิธีลืมเขาไม่ต้องเข้าเรียนที่ไหน วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุดคุ้มชัวร์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แก้ ร. วิชาลืม วิธีลืมเขาไม่ต้องเข้าเรียนที่ไหน นายวิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ นายวิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ใกล้กันนิด ชิดกันหน่อย ( รวมศิลปิน ) โอนตลอดการคุ้มครอง
แก้ ร.วิชาลืม วิธิลืมเขาไม่ต้องเข้าเรียนที่ไหน วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด พระเอกหน้าใหม่ในใจเธอ(ตุ้ม จ่านกร้อง) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แก้ ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาไม่ต้องเข้าเรียนที่ไหน วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงรัก100%(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แก้ ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาไม่ต้องเข้าเรียนที่ไหน วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ขออภัยแผ่นนี้เจ็บ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แก่เกินแกง อยู่ไปทำไมว่าง ว่าง นวลปราง ระพี เรือนเพ็ชร์ ระพี เรือนเพ็ชร์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ขอเป็นแฟนส่วนตัว ชล อภิชาต โอนตลอดการคุ้มครอง
แก่แต่จ๊าบ อะ อะ สาวบ้านใด๋ สมาน หงษา สมาน หงษา บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด พ่อเกือบตาย อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แก้แน แก้แนๆอะแก้แนแม่ค้า สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด มันเลยถอน ดาวตลกเสียงอิสาน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แกนนำ ในยามคิดฮอดฝันว่าได้กอดเหงาอยู่ก็หาย วสุ ห้าวหาญ วสุ ห้าวหาญ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด แกนนำ (แฟรงค์ แวงน้อย) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แก้มเปื้อนฟองเบียร์ ฉลอง ภู่สว่าง ฉลอง ภู่สว่าง บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผู้ชายป้ายแดง ณิชา ดารินทร์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แก้มสาวชาวไร่ แก้มน้องบ่ขาว เป็นสาวชาวไร่ ฉัตร สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตร สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ฮักข้อยปล่อยเขา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แกล้งลวง ได้ฟังเพลงร้องว่าน้องนี้แปรเปลี่ยนใจ บ่นว่าทำดีแค่ไหน สถาพร แก้วสุโพธิ์ สถาพร แก้วสุโพธิ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮักอ้ายโจงโปง ฝน ธนสุนทร โอนตลอดการคุ้มครอง
แกล้งลวง ได้ฟังเพลงร้องวาน้องนี้แปรเปลี่ยนใจ สถาพร แก้วสุโพธิ์ สถาพร แก้วสุโพธิ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แกล้งลวง ได้ฟังเพลงร้อง นายสถาพร แก้วสุโพธิ์ นายสถาพร แก้วสุโพธิ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หวานนิด กุ๊กกิ๊กหน่อย (รวมศิลปิน) โอนตลอดการคุ้มครอง
แกล้วลวง ได้ฟังเพลงร้องว่าน้องนี้แปรเปลี่ยนใจ บ่นว่าทำดีแค่ไหน สถาพร แก้วสุโพธิ์ สถาพร แก้วสุโพธิ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คู่ขวัญ&คู่เพลง 1 โอนตลอดการคุ้มครอง
แก้วใบเก่า แก้วรักของเรา ใบเก่าแตกแล้ว คำแอ ทองจันทร์ อ.คำเกิ่ง ทองจันทร์ คำแอ ทองจันทร์ อ.คำเกิ่ง ทองจันทร์ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด นางสาวหล่วง (น้องใหม่ เมืองชุมแพ) อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แก้วนี้แด่ที่รัก เทเหล้าขาวบักสองชาว สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ปอยฝ้ายวอนแฟน ปอยฝ้าย มาลัยพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แก้วนี้แด่ที่รัก เทเหล้าขาวบักสองชาว.... สลา คุณวุฒิ พิณ พานทอง สลา คุณวุฒิ พิณ พานทอง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ปอยฝ้ายวอนแฟน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แก้วรอพี่ พี่จ๋าพี่ สัญญาปีนี้แล้วไม่มาแต่ง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด รวมเพลงฮิต พรพรรณ วนา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แก้วรอพี่ เมื่อสุริยนย่ำสนธยา หมู่นกกา ไวพจน์ สกุลนี ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ไวพจน์ สกุลนี ไวพจน์ เพชรสุพรรณ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เพลงดัง เพลงเด็ด ๑ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แก้วรอพี่ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด 16เพลงหวานตลับทอง พุ่มพวงหลายพ.ศ. อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แก้วรอพี่ พี่ จ๋า พี่ สัญญาปีนี้แล้วไม่มาแต่ง ไวพจน์ สกุลนี ไวพจน์ สกุลนี บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด แก้วตาดวงใจ ชุดที่1(ฝน ธนสุนทร) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แก้วรอริน สมชาย คงสุขดี สมชาย คงสุขดี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด น้ำตาผู้ชาย ดาร์กี้กันตรึมร็อค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แก้วรอริน สมชาย คงสุขดี สมชาย คงสุขดี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด แก้วรอริน ดาร์กี้กันตรึมร็อค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แขกโต๊ะสุดท้าย สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต 14 เพลงหวาน ดำรง วงศ์ทอง โอนตลอดการคุ้มครอง
แขกโต๊ะสุดท้าย แอบรักเธอด้วยใจเงียบเหงา สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตสะกิดใจ(รวมศิลปินmp3) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แขกขายมุ้ง อีนี่แนเป็นแขกขายมุ้งมาจากอินตะระเดีย ยังบ่ทันมีเมีย เอกประชา บุญประคม เอกประชา บุญประคม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด แขกขายมุ้ง ร๊อคอนซอน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แขกขายมุ้ง อีนี่ฉานเป็นแขกขายมุ้งมาจากอินตะระเดีย เอกประชา บุญประคมชัยเลิศ เอกประชา บุญประคมชัยเลิศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ซูเปอร์ฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แขกขายมุ้ง โอ้สะลามาเล เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ้ เฮ เฮ เฮ เอกประชา บุญประคมชัยเลิศ เอกประชา บุญประคมชัยเลิศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เฮฮาปาร์ตี้1(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แขกขายมุ้ง โอ้สะลามาเล เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ้ เฮ เฮ เฮ เอกประชา บุญประคมชัยเลิศ เอกประชา บุญประคมชัยเลิศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังช่อง5 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แขกทวงหนี้ อีนี่ฉันเป็นแขกขายมุ้ง มาขายมุ้งอยู่เมืองไทย เอกประชา บุญประคมชัยเลิศ เอกประชา บุญประคมชัยเลิศ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เมียห่าว อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แขกร่วมอวยพร ขออวยพร.... เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ผู้ชายเลขสี่ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แข่งเรือบ้านหนองคาย เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หมอลำ มนต์สิทธิ์ ชุด 1 โอนตลอดการคุ้มครอง
แข่งเรือบ้านหนองหอย แข่งเรือแข่งเรือแข่งเรือ แข่งเรือละที่บ้านหนองหอย เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต มนต์สิทธิ์ คำสร้อย อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แข่งเรือบ้านหนองหอย แข่งเรือแข่งเรือแข่งเรือ แข่งเรือละที่บ้านหนองหอย เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ม่วนคักๆมักหลายๆ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แข่งเรือลำชี แข่งเรือลำชี เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อื้อหือสะดือจ๊าบ ลูกแพรไหมไทยอุไรพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แข็งแต่ปาก น้องเอาน้ำตากลับมาฟ้องห้วใจอ้าย มานนท์ พันนา มานนท์ พันนา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ยืดอก อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แค่ใจได้ฮักก็พอ น้องบ่หวังร่วมทางอยุ่เคียงข้างกาย สมชาย ตรุพิมาย สมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฝนเลือกเอง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แค่ใจได้ฮักก็พอ น้องบ่หวังร่วมทางอยุ่เคียงข้างกาย สมชาย ตรุพิมาย สมชาย ตรุพิมาย บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดัง 5 ดาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แค่คนจะไป เธอบอกว่าฉันรักเธอน้อยไป บอกว่าฉันยังไม่ดีพอ ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ยืดอก โอนตลอดการคุ้มครอง
แค่คนจะไป เธอบอกว่าฉันรักเธอน้อยเกินไป ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด สุดคุ้ม2(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แค่คนซ้อมจีบ เป็นได้แค่คนซ้อมจีบของอ้าย ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด แทนเขาได้บ่ (ดอกรัก ดวงมาลา) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แค่คนละเลี้ยว ป้ายบอกทางนี้ ชี้ให้ไปงานแต่งของเธอ ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา ประจวบ ด้วงมาลา จเด็ด ดวงมาลา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด รูปสติ๊กเกอร์ สาธิกา สุพรรษา โอนตลอดการคุ้มครอง
แค่คิดก็ผิดหวัง เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด แอบรักน้องนวล สมจิตร บ่อทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แค่คิดนอกใจ ผู้สาวหย่างกายแนมนำ... สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด อยากเห็นหน้าคนคิดฮอด อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แค่ชายเหลือเดน ก่อนคบฉันโปรดทบทวนดูให้ดี เทวัลย์ แก่นสาร อ.อนอัว เทวัลย์ แก่นสาร อ.อนอัว บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บีหาย (บิ๊กวัน กันทรลักษณ์) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แค่นฟังสักนิด ฝากดวงใจดวงนี้ไว้.... สมบัติ เมืองบรรจง ไข่ ทองคำ สมบัติ เมืองบรรจง ไข่ ทองคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เพลงใต้สไตล์เย็นจิตร โอนตลอดการคุ้มครอง
แค้นรอชำระ ไม่อยากจะจำคนทำฉันเลว ผลักหล่นลงเหวห้วงลึกราคี พยงค์ มุกดา พยงค์ มุกดา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด น้ำตาลเปรี้ยว หวาน สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แค้นรอชำระ ไม่อยากจะจำคนทำฉันเลว ผลักหล่นลงเหวห้วงลึกราคี พยงค์ มุกดา พยงค์ มุกดา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารี 8 สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แค้นรอชำระ ไม่อยากจะจำคนทำฉันเลว ผลักหล่นลงเหวห้วงลึกราคี พยงค์ มุกดา พยงค์ มุกดา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารีกับ14เพลงหวาน 6 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แค้นรอชำระ ไม่อยากจะจำคนทำฉันเลว ผลักหล่นลงเหว พยงค์ มุกดา พยงค์ มุกดา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แค่นี้ก็ดีใจแล้ว เกิดมาชาตินี้ ได้ทำดีกับอ้ายก็พอ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด แค่นี้ก็ดีใจแล้ว ดอกรัก ดวงมาลา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แค่รู้ก็ยังรัก ยอมรับว่าเหงายามเราต้องห่างไกล สลา คุณวุฒิ พิณ พานทอง สลา คุณวุฒิ พิณ พานทอง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สาว ตจว. รอรัก ปราง ปนิตา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แจกใจแจกรัก เธอแจกความรักเหมือนชองกฐิน แจกไปทั่วถิ่นเมื่อสิ้นพรรษาหน้าฝน เพลิน พรหมแดน เพลิน พรหมแดน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารี 7 สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แจกใจแจกรัก เธอแจกความรักเหมือนชองกฐิน แจกไปทั่วถิ่นเมื่อสิ้นพรรษาหน้าฝน เพลิน พรหมแดน เพลิน พรหมแดน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 14 เพลงหวาน ๆ ชุด 4 สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แจกใจแจกรัก เธอแจกความรักเหมือนชองกฐิน แจกไปทั่วถิ่นเมื่อสิ้นพรรษาหน้าฝน สมส่วน พรหมสว่าง สมส่วน พรหมสว่าง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รายงานหัวใจ สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แจกใจแจกรัก เธอแจกความรักเหมือนซองกฐิน สมส่วน พรหมสว่าง เพลิน พรหมแดน สมส่วน พรหมสว่าง เพลิน พรหมแดน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แช่แว้ป แช่แว๊ป แช่แว๊ป แช่แว๊ป(ซ้ำ) สมบัติ ทิพวัฒน์ อ.ดวงใจ สุริยา สมบัติ ทิพวัฒน์ อ.ดวงใจ สุริยา บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด 3 สาวซิลเวอร์โกลด์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แช่แว๊ป แช่แว๊ป แช่แว๊ป แช่แว๊ป (ซ้ำ) นายสมบัติ ทิพวัฒน์ ดวงใจ สุริยา นายสมบัติ ทิพวัฒน์ ดวงใจ สุริยา บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ลูกปัด พิมพ์ชนก โอนตลอดการคุ้มครอง
แชมป์แอนตาซิล บอกให้พี่ไปขอ... สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ก้อยใจน้องจิน ลูกแพรไหมไทยอุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
แซบจี๊ด แซบจ๊าด แซ่บจี๊ดแซ่บจ๊าด แซบจ๊าดๆ แซ่บจี๊ด สมบัติ ทิพวัฒน์ อ.ดวงใจ สุริยา สมบัติ ทิพวัฒน์ อ.ดวงใจ สุริยา บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด แซบจี๊ด แซบจ๊าด อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แซบจี๊ดแซบจ๊าด สมบัติ ทิพวัฒน์ ดวงใจ สุริยา สมบัติ ทิพวัฒน์ ดวงใจ สุริยา บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ตำน้ำพริก(สาลี่ ขนิษฐา) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แซวผู้บ่าว ผู้บ่าว ผู้บ่าว อุ้ยจังแม่นเท่ ณัฐนันท์ รุ่งเรืองลาภ ณัฐนันท์ รุ่งเรืองลาภ บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผัวเขาผู้บ่าวน้อย (น้องใหม่ เมืองชุมแพ) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แซวสาวโรงงาน แนนเบ่งผู้สาว ราชันชัย พัฒนเมโทร ราชันชัย พัฒนเมโทร บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด จูลี่น่ารัก ชุด5 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แด่...คนรัก เอย เอย เอ่ย เอ้ย เอย เห็นข่าวสังคมล่ะสุดขมข่น สมชาย สุขสวัสดิ์ชล อ.บุญโทน คนหนุ่ม สมชาย สุขสวัสดิ์ชล อ.บุญโทน คนหนุ่ม บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด แด่...คนรัก (หนิง จอมขวัญ กัลยา) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แด่คนชื่อหน่อย สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด น้ำตาหน้าด้าน แดง จิตกร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แด่คนชื่อหน่อย คบคนยากไร้ต้องทำใจ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด แดงตลับทอง แดง จิตรกร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แดจังกำ-ดำจังแก แดจังกำ ดำจังแก แดจังกำ ดำจังแก สมคิด สิทธิธรรม สมคิด สิทธิธรรม บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ท้ารัก อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แด่ท่านแม่ด้วยดวงใจ หากแม่อยู่ใน... สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สาวหางเครื่อง นกน้อย อุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
แดนเซอร์ ม.4 รู้จักตอนเรียนมัธยม อยู่ร่วมชมรมเพลงลูกทุ่ง วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด พระเอกหน้าใหม่ในใจเธอ(ตุ้ม จ่านกร้อง) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แดนเซอร์ ม.4 รู้จักตอนเรียนมัธยม อยู่ร่วมชมรมเพลงลูกทุ่ง วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุดคุ้มชัวร์ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แดนเซอร์ ม.4 รู้จักตอนเรียนมัธยม อยู่ร่วมชมรมเพลงลูกทุ่ง วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตไม่มีกั๊ก(ฮักไม่มีกิ๊ก...อิอิ)(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แดนเซอร์ ม.4 รู้จักตอนเรียนมัธยม อยู่ร่วมชมรมเพลงลูกทุ่ง วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ วิวัฒน์ ไทยวัฒนานนท์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังช่อง5 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แดนเซอร์กระปุ๊กลุก แด๊นเซอร์กะปุ๊กลุก แด๊นเซอร์กะปุ๊กลุก ฉัตร สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตร สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด แดนเซอร์กระปุ๊กลุก อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แดนเซอร์กระปุ๊กลุก แดนเซอร์กระปุ๊กลุก (ซ้ำ) ฉัตร สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตร สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด หนูกลัวแมงมุม(น้องซิลดี้มายด์) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แดนมธุรส ยามเพ็ญเด่นฟ้าเมื่อมาเที่ยวแดนแค้วนแห่งความหลัง สมยศ ทัศนพันธ์ สมยศ ทัศนพันธ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 18 เพลงประทับใจ ยุคคุณแม่ยังสาว ชุด2 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แดนมธุรส ยามเพ็ญเด่นฟ้าเมื่อมาเที่ยวแดนแค้วนแห่งความหลัง สมยศ ทัศนพันธ์ สมยศ ทัศนพันธ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คุณแม่ยังสาว ชุด 2 สุนารี ราชสีมา 1 ปี
แดนมธุรส ยามเพ็ญเด่นฟ้าเมื่อมาเที่ยวแดนแคว้นแห่งความหลัง พรชัย ทัศนพันธุ์ พรชัย ทัศนพันธุ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี คุณแม่ยังสาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แดนมธุรส ยามเพ็ญเด่นฟ้าเมื่อมาเที่ยวแดนแคว้นแห่งความหลัง พรชัย ทัศนพันธุ์ พรชัย ทัศนพันธุ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารี คลาสสิคฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แดนมธุรส ยามเพ็ญเด่นฟ้าเมื่อมาเที่ยว พรชัย ทัศนพันธุ์ พรชัย ทัศนพันธุ์ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารีชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แตกเนื้อสาว จริง จริงนะแม่ ตั้งแต่หนูโตเป็นสาว ปฐมพร สังประพล อ.ศักดิ์ ปากน้ำ ปฐมพร สังประพล อ.ศักดิ์ ปากน้ำ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด จะเอายังไงกับหนู อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แต่งแน่แต่ปีหน้า รพี เรือนเพชร รพี เรือนเพชร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิต16 เพลงเด็ด รวมศิลปิน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แต่งก่อนผ่อนทีหลัง แต่งไว้ก่อนค่อยผ่อนทีหลัง เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด หัวใจคึดต่อ ดอกฟ้า บ้านดอน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แต่งงานเถิดน้อง เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เฉลิมพล..ตลับทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แต่งงานเถิดน้อง เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด แต่งงานเถิดน้อง เฉลิมพล มาลาคำ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แต่งงานเถิดน้อง เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิตทีเด็ด..เฉลิมพล อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แต่งงานเถิดน้อง เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต 16 เพลงดัง ตลับเพชร เฉลิมพล มาลาคำ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แต่งงานกันเด้อ แต่งงานกันเด้อ แต่งงานกันเด้อ สุรินทร์ ภาคศิริ สุรินทร์ ภาคศิริ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด เพลงประกอบภาพยนต์แหยมยโสธร2 3 ปี
แต่งงานกันไหม แต่งงานกันไหมหัวใจ... สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด พระจันทร์ร้องไห้ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แต่งงานกั๋นน่อ น่อ น้องฮักอ้ายน่อ กึ๊ดเติงหาอ้าย ก่อ อ้าย ไข้ฮู้ใจ๋น้อง ธินมาศ มหานาม ธินมาศ มหานาม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด จุ๊หมาน้อยขึ้นดอย นิทัศน์ ละอองศรี อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แตงดมพันธุ์ใหม่ แตงโม ตอปิโด ธีระพันธ์ ชูพินิจ ธีระพันธ์ ชูพินิจ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ผู้บ่าวเมียเพลอ เอม อภัสรา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แต่งตัวนอน ใส่ชุดเอาบุญทาแป้งฝุ่นลงบ้านไหว่ๆ ไปหาผู้สาวนัดไว้ซิไปเที่ยว สมพงศ์ หอมพนา สมพงศ์ หอมพนา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด แขกขายมุ้ง ร๊อคอนซอน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แต่งตัวนอน ใส่ชุดเอาบุญทาแป้งฝุ่นลงบ้านไหว่ๆ ไปหาผู้สาวนัดไว้ซิไปเที่ยว สมพงศ์ หอมพนา สมพงศ์ หอมพนา บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ม่วนคักๆมักหลายๆ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แต่ช้าแต่ แต่ช้าแต่ รีบ รีบแห่โทรมา ณัฐภพ พรหมสุนทรกุล ณัฐภพ พรหมสุนทรกุล บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฤดูแห่งความรัก รวมศิลปิน อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แต่ช้าแต่ แต่ช้าแต่ รีบ รีบแห่โทรมา ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงรัก100%(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แต่ปางก่อน รอคอยเธอมาแสนนาน ทรมานวิญานหนักหนา ระทมอยู่ใน วิรัช อยู่ถาวร วิรัช อยู่ถาวร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เกี่ยวก้อย อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แต่ปางก่อน รอคอยเธอมาแสนนาน วิรัช อยู่ถาวร วิรัช อยู่ถาวร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดัง 5 ดาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แต่ปางก่อน รอคอยเธอมาแสนนาน วิรัช อยู่ถาวร วิรัช อยู่ถาวร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ย้อนรอยเพลงดัง อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แต่ปางก่อน รอคอยเธอมาแสนนาน นายวิรัช อยู่ถาวร นายวิรัช อยู่ถาวร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หวานนิด กุ๊กกิ๊กหน่อย (รวมศิลปิน) โอนตลอดการคุ้มครอง
แต้มลายสือ แนวเอาเป็นคนซื่อ เขามาเว้าทรงคือ... ธิบดินทร์ ทองสิน ธิบดินทร์ ทองสิน บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด เปลี่ยนพ.ศ.บ่เปลี่ยนใจ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แถมให้ก็บ่เอา ชานนท์ ภาคศิริ ชานนท์ ภาคศิริ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คนดีที่อ้ายบ่ฮัก บุญตา เมืองใหม่ 13/11/53
แถมให้ก็บ่เอา บ่สะออน นำดอกเด้อพี่เป็นลูกเศรษฐี ชานนท์ ภาคศิริ ชานนท์ ภาคศิริ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิตชัวร์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แถมให้ก็บ่เอา บ่สะออน นำดอกเด้อพี่ เป็นลูกเศรษฐี ชานนท์ ภาคศิริ ชานนท์ ภาคศิริ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เสน่ห์ลูกทุ่ง(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แท็กซี่ใจเศร้า แท็กซี่ใจเศร้า ฉัตรกนก สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตรกนก สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ผมไม่ใช่ชู้ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แทนเขาได้บ่ ได้บ่น้อน้องสิแทนเขาได้บ่ เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จำกัด แทนเขาได้บ่ (ดอกรัก ดวงมาลา) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แนวคนเคยกอด เซาให้อ้ายกอด กะขอคึดฮอดได้บ่ สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด แนวคนเคยกอด อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แนวคนเคยกอด เซาให้อ้ายกอด กะขอคึดฮอดได้บ่ สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญารักษ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ลูกทุ่งบันเทิง 3 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แนวบ่มัก เกิดเป็นคนมีจนมีรวย มีหล่อ มีสวย มีดำมีด่างมีปะปนทุก เอกประชา บุญประคม เอกประชา บุญประคม บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด แขกขายมุ้ง ร๊อคอนซอน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แนวหน้าอาลัย เฉลิมพล มาลาคำ เฉลิมพล มาลาคำ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด แต่งงานเถิดน้อง เฉลิมพล มาลาคำ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แบกช้ำตามรัก แบกความช้ำมาตามหาเธอ อยากเสนอให้เธอได้เห็น สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด จดหมายจากบ้านนอก สำราญ บุญลาภ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แบกช้ำตามรัก แบกความช้ำมาตามหาเธอ อยากเสนอให้เธอได้เห็น สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ชัวร์ ซูเปอร์ฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แบกช้ำตามรัก แบกความช้ำตามหาเธอ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เสน่ห์ลูกทุ่ง(รวมศิลปิน) อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แบกซ้ำตามรัก - สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตมิวสิควิดีโอ เวอร์ชั่นชุด3 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แบกรักมาคืน เต็มใจแบกรักมาคืน... ประจิตร อุ่นสรวง ประจิตร อุ่นสรวง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ลำเพลินสามช่า รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แบกสาวเข้าปากเสือ เดินแบกความสาวทั้งแท่ง วิเชียร คำเจริญ วิเชียร คำเจริญ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด จากใจ..สลักจิตร ดวงใจ ดวงจันทร์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แบ่งเวลาไปหาฉันบ้าง แบ่งเวลาไปหาฉันบ้าง อย่าไปนอนค้างที่อื่นจนลืมห่วงฉัน อสิ สถาพร อสิ สถาพร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 18 เพลงประทับใจ ยุคคุณแม่ยังสาว ชุด3 อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แบ่งเวลาไปหาฉันบ้าง แบ่งเวลาไปหาฉันบ้าง อย่าไปนอนค้างที่อื่นจนลืมห่วงฉัน อสิ สถาพร อสิ สถาพร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คุณแม่ยังสาว ชุด 7 สุนารี ราชสีมา อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แบ่งเวลาไปหาฉันบ้าง แบ่งเวลาไปหาฉันบ้าง อย่าไปนอนค้าง อสิ สถาพร อสิ สถาพร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 สุนารี คุณแม่ยังสาว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แบ่งเวลาไปหาฉันบ้าง แบ่งเวลาไปหาฉันบ้าง อสิ สถาพร อสิ สถาพร บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สุนารีชัวร์ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แบ่งปันกันได้ไง สายตาที่เธอมองเขา ก็พอเข้าใจ สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด หาเหาใส่หัว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แบ่งรักปันใจ เธอเอาดวงใจฉันไปขยี้ ทะเสียป่นปี้ ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู ก้อง กาจกำแหง สนั่น เมินชมภู บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตสุนารี ลูกทุ่ง ชุดที่ 2 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แป้งน้องป๋องน้อย ทาแป้งป๋องน้อยคอยอ้าย... สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สาวลาดพร้าว อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แป้งน้องป๋องน้อย ทาแป้งป๋องน้อยคอยอ้าย สัญลักษณ์ ดอนศรี สัญลักษณ์ ดอนศรี บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด สาวมาดรวมฮิต 16 เพลงดัง ตลับเพชร อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แปดเดือนที่แปดริ้ว แปดเดือนพอดี ฉันมีรักที่แปดริ้ว ฉัตร สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ ฉัตร สินสืบผล อ.ฉัตร เชียงใหม่ บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพร ซิลเวอร์โกลด์ จำกัด จะเอายังไงกับหนู อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แปดสองหนคนสองใจ สลา คุณวุฒิ พิณ พานทอง สลา คุณวุฒิ พิณ พานทอง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด วอนฟ้า ปอยฝ้าย มาลัยพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แปดสองหนคนสองใจ สลา คุณวุฒิ พิณ พานทอง สลา คุณวุฒิ พิณ พานทอง บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด รวมฮิต 16 เพลงดัง ตลับเพชร ปอยฝ้าย มาลัยพร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แปรจ๋า แปรเอ๋ยแปร เจ้าช่างแปรเปลี่ยนพัน ก่อนเราเคยรักกัน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน เทียม เศิกศิริ ดาว บ้านดอน บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด แซบกำลังสอง ชุด 2 ดาว บ้านดอน + สมจิตร บ่อทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แผลเป็นวันวาเลนไทน์ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ยอดนิยม ชุดที่2 รวมศิลปิน อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แผลเป็นวันวาเลนไทน์ ไม่อยากให้ถึงวันวาเลนไทน์ สิบสี่กุมภาคราใด หัวใจร้องไห้ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด แผลเป็นวันวาเลนไทน์ ฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แผลเป็นวันวาเลนไทน์ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฮิต ชัวร์ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แผลเป็นวันวาเลนไทน์ ไม่อยากให้ถึงวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาคราใด สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ฝน ซูปเปอร์ฮิต อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แผลเป็นวันวาเลนไทน์ ไม่อยากให้ถึงวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาคราใด สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด รวมฮิตฝน ธนสุนทร อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แผลเป็นวันวาเลนไทน์ ไม่อยากให้ถึงวันวาเลนไทน์ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เพลงดังมือถือ อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แผลเป็นวันวาเลนไทน์ ไม่อยากให้ถึงวันวาเลนไทน์ สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ท้องทุ่งฉ่ำเย็น อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แผลเป็นวันวาเลนไทน์ ไม่อยากให้ถึงวันวาเลนไทน์ สิบสี่กุมภาคราใด สลา คุณวุฒิ สลา คุณวุฒิ บริษัท ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ขออภัยแผ่นนี้เจ็บ อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แผลรักเจ็บลึก สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 20 เพลงประทับใจ ชุด2 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา
แผลรักเจ็บลึก ชลธี ธารทอง ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด mp 3 เอกพจน์ วงศ์นาค อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แผลรักเจ็บลึก บาดลึกสุดขั้วหัวใจ ไม่มีอะไรเจ็บเท่าแผลรัก สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง สมนึก ทองมา ชลธี ธารทอง บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดีที่สุดเอกพจน์ 1 อนุญาตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
แพ้เศรษฐี หัวใจของพี่ เหมือนโดนไฟจี้ที่ตรงกลางดวงใจ ศักดิ์ดา ฟ้องเสียง แบงค์ บุญชัย ศักดิ์ดา ฟ้องเสียง แบงค์ บุญชัย บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด บริษัท นพพรซิลเวอร์โกลด์ จำกัด ทางตันวันแต่ง แบงก์ บุญชัย โอนตลอดการคุ้มครอง
แพ้เสียไฮโซ เป็นที่ทราบกัน วันนี้เป็นวันหมั้นหมาย สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ สมบูรณ์ สมพันธ์ ดอย อินทนนท์ บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด บริษัท ท็อปไลน์ มิวสิค จำกัด ผู้บ่าวย่างชุม ลูกแพร อุไรพร โอนตลอดการคุ้มครอง
แพเหนือเรือใต้ - ธนัญชัย ศรีเหรา ธนัญชัย ศรีเหรา บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หนุ่มราชภัฎ ดำรง วงศ์ทอง อนุญาตโดยไม่กำหนดระยะเวลา