คอร์ดเพลง ทุกทุกคนเป็นคนดี อัสนี วสันต์


คอร์ดเพลง ทุกทุกคนเป็นคนดี สามารถเปลี่ยนคีย์โดยการกดปุ่ม + - นะ
กดจนเจอคอร์ดที่เล่น/ร้องสะดวกสุดได้เลยจ้ะ เวลาพิมพ์ก็จะเป็นคีย์ที่เลือกด้วยนะ loading ทุกทุกคนเป็นคนดี

เนื้อเพลง ทุกทุกคนเป็นคนดี

	ทุกคนผ่านมา   ทุกคนมองหา   ทุกคนรู้ว่า      ทุกๆคนเป็นคนดี (ทุกทุกคนเป็นคนดี) 
	ทุกทุกคนเป็นคนดี (ทุกทุกคนเป็นคนดี)
	ทุกคนเป็นไป    ทุกคนเข้าใจ    ทุกคน ไม่เป็นไร    ทุกทุกคนเป็นคนดี (ทุกทุกคนเป็นคนดี)
	ทุกทุกคนเป็นคนดี (ทุกทุกคนเป็นคนดี)
	

	 ทุกทุกคนเป็นคนดี
	

	 ทุกทุกคนเป็นคนดี
	

	ทุกคนลองดู    ทุกคนเรียนรู้
	ทุกคน ต้องเป็นอยู่   ทุกทุกคนเป็นคนดี (ทุกทุกคนเป็นคนดี)

    
    ( Fade out )
http://plengarai.com/s/B07AF050C9