คอร์ดเพลง พออยู่พอกิน คาราบาว

เนื้อเพลง พออยู่พอกิน

	ทำนาเพียง 5 ไร่
	ได้ข้าวกินตลอดปี
	พืชไร่ไม้ผลดี
	แฟงแตงกวา 5 ไร่พอ
	บ่อน้ำ 3 ไร่นั้น
	เลี้ยงพืชพันธุ์ปลาในบ่อ
	2 ไร่เป็นเรือนหอ
	พ่อให้มาทฤษฎีใหม่
	
	*ตราบใดที่ยังมีดิน
	เรายังมีกินมีอยู่ตลอดไป
	บรรพบุรุษคนไทย
	เอาหลังสู้ฟ้า เอาหน้าสู้ดิน
	
	**ตราบใดที่ยังมีแรง
	จะแปลงไร่นาเป็นผลิตผล
	พอเพียงให้เลี้ยงตัวตน
	เป็นพลเมืองพออยู่พอกิน
	
	พ่อแม่ยกให้มา
	นาไร่คือทรัพย์สิน
	จิตวิญญาณบรรพชน
	ลูกหลานเร่ไปขาย
	น่าละอายซื้อของโจร
	หวนกลับมาเลี้ยงดูตน
	เป็นกรรมกรจะกินอะไร
	
	(*,**)
	
	สหกรณ์เป็นการรวมหมู่
	กู่เศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง
	สหกรณ์รวมกันเป็นเมือง
	เมืองสหกรณ์เกษตรเพียงพอ
	
	สอดประสานเข้าในส่วนกลาง
	สร้างความเป็นธรรมผู้ผลิตบริโภค
	หากมีเหลือค่อยไปจำหน่าย
	ส่งออกไปขาย สร้างความมั่นคง
	
	(*,**,*)
	
	ตราบใดที่ยังมีแรง
	จงแปลงไร่นาเป็นผลิตผล
	หล่อเลี้ยงคนไทยทุกคน
	ให้พลเมืองพออยู่พอกิน
	พลเมืองพออยู่พอกิน
	พลเมือง…พออยู่พอกิน
	
	ไชโย สนุกจังเลย บ้านไร่นาเรา
	พลเมืองพออยู่พอกิน
	เป็นพลเมืองพออยู่พอกิน
	พลเมืองล่ะพออยู่พอกิน
	เป็นพลเมืองพออยู่พอกิน
	พลเมืองพออยู่พอกิน
	เป็นพลเมืองล่ะพออยู่พอกิน
	
http://plengarai.com/s/C866E6229C
thumb
พออยู่พอกิน คาราบาว
พออยู่พอกิน Carabao Vol. 20 พออยู่พอกิน (1998)
22,291 views
thumb
คาราบาว - พออยู่พอกิน
21,574 views
thumb
คาราบาว - 80ปีพ่ออยู่หัว (Carabao Official Music Video)
ลมพัดไกว พัดใบไม้หล่น ได้ยินเสียงบ่นของใบไม้ หยาดเหงื่อพ่อ ไหลรินท่วมกาย ด้วยจุดหมายชุ่มชโลมดิน กอหญ้าแฝกกลายเป็นผืนป่า ในน้ำมีปลา ในนามีสิน ทุกหย่อมเหย้าพออ...
8,198 views
thumb
อัลบั้ม พออยู่พอกิน ชุดที่ 20 พ.ศ. 2541 คาราบาว By BIRD FAN BAO
1.พออยู่พอกิน 2.นายร้อย 3.ลมพัดใจเพ 4.ช้าง ปตท. 5.เพลงปลดแอก 6.เช็คบิล 7.อยากไปลาว 8.ลาวแพน 9.ไม้ผลัดใบ 10.เกมแก้จน อัลบั้ม เซียมหล่อตือ ::https://www.youtub...
5,682 views
thumb
พออยู่ พอกิน
พออยู่พอกิน - คาราบาว.
2,024 views