คอร์ดเพลง สัจจะ 10 ประการ คาราบาว

เนื้อเพลง สัจจะ 10 ประการ

	บ้านเมืองอยู่ในยุคที่คนใฝ่หาประชาธิปไตย
	สังคมสุขสดใสคือกิจวัตรอันพึงกระทำ
	เขาได้เลือกคุณแล้ว ก็อย่าให้คนเลือกต้องชอกช้ำ
	นี้คือสัจธรรม เพียงสิบประการของนักการเมือง
	หนึ่ง ไม่พึงละเลยคำพูดที่เอ่ยคำมั่นสัญญา
	สอง ไม่ยุ่งการค้ามันอาจนำพา…กิเลสใส่ตน
	สาม มีจิตสำนึกเกษตรกรเจ้าของผลิตผล
	สี่ แก้ความยากจน
	มิเพียงหวังผลคะแนนการเมือง
	เมืองไทย พัฒนา สัจจะห้าเน้นการศึกษา
	ส่งเสริมภูมิปัญญา ชาวประชาสู่ความนิยม
	หก มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อธรรมชาติ
	ดินน้ำป่าอากาศ
	คือสมบัติอันควรหวงแหน…กว่าสิ่งใด
	บ้านเมืองอยู่ในยุคที่คนใฝ่หาประชาธิปไตย
	สังคมสุขสดใสคือกิจวัตรอันพึงกระทำ
	เขาได้เลือกคุณแล้ว ก็อย่าให้คนเลือกต้องชอกช้ำ
	นี้คือสัจธรรม เพียงสิบประการของนักการเมือง
	เจ็ด ไม่อยู่เบื้องหลังบ่อนการพนันค้าประเวณี
	แปด ศีลธรรมต้องมีสืบประเพณีวัฒนธรรม
	เก้า ก้าวเดินไปหน้า
	ไม่เห็นแก่ว่า ฝ่ายค้าน ฝ่ายนำ
	สิบ รักคุณธรรม กล้าสู้ต่ออำนาจเผด็จการ
	เมืองไทย พัฒนา
	ด้วยนักการเมืองที่มีสัจจะ
	สิบประการนี้คือภาระ
	ของผู้อาสารับใช้ปวงชน
	เมืองไทย พัฒนา
	ด้วยนักการเมืองที่มีสัจจะ
	สิบประการนี้คือภาระ
	ของผู้อาสารับใช้ปวงชน
	บ้านเมืองอยู่ในยุคที่คนใฝ่หาประชาธิปไตย
	สังคมสุขสดใสคือกิจวัตรอันพึงกระทำ
	ของส่งความมั่นใจจากประชาชนล่ะเป็นทุนหนุนนำ
	ผลที่ท่านกระทำให้นำสุขขีในปีใหม่เอย
	เมืองไทย พัฒนา
	ด้วยนักการเมืองที่มีสัจจะ
	สิบประการนี้คือภาระ
	ของผู้อาสารับใช้ปวงชน
	เมืองไทย พัฒนา
	ด้วยนักการเมืองที่มีสัจจะ
	สิบประการนี้คือภาระ
	ของผู้อาสารับใช้ปวงชน
http://plengarai.com/s/7EE2E1D9D4
thumb
สัจจะ 10 ประการ คาราบาว
สัจจะ 10 ประการ Carabao Vol. 12 สัจจะ 10 ประการ (1992)
94,952 views
thumb
อัลบั้ม วิชาแพะ ชุดที่ 11 พ.ศ. 2534 คาราบาว By BIRD FAN BAO
1.วิชาแพะ 2.นาย ก. 3.นรกคอรัปชั่น 4.ดงพญาใจเย็น 5.หนาวมั๊ยปู่ ? 6.พ่อหลี 7.เล็กเคียวร็อกอะโลน 8.ลุงหริ 9.บิ๊กสุ 10.หัวใจรำวง อัลบั้ม สัจจะ 10 ประการ ::https:...
33,239 views
thumb
อัลบั้ม สัจจะ 10 ประการ ชุดที่ 12 พ.ศ. 2535 คาราบาว By BIRD FAN BAO
1.สัจจะ ๑๐ ประการ 2.ชนะภัย 3.ธนาคารโลก 4.น้ำ 5.ช้าก่อน 6.สามช่าจงเจริญ 7.หนูเล็ก 8.ป๋าตี๋ 9.ชวนป๋วย 10.ตามดูผู้แทน อัลบั้ม ช้างไห้ ::https://www.youtube.com/...
15,693 views
thumb
สัจจะสิปประการ
5,373 views
thumb
สัจจะ 10 ประการ คาราบาว
135 views