เนื้อเพลง I don't know

	ตั้งแต่ที่เขาได้ทำ สิ่งที่ฉันไม่จำ
	สิ่งที่เธอหวังไว้วันนั้นคงได้แ¬ต่เพียง ทุกสิ่ง
	ความจริงในวันนั้น วันที่ฉันไม่จำ
	สิ่งที่เธอหวังเอาไว้กับฉันคงได้แต่เปลี่ย¬นทุกสิ่ง เปลี่ยนไป
	
	แล้ววันนึงเธอหยุดถาม เรื่องที่เธอและฉัน
	สิ่งที่เราฝันเอาไว้วันนั้นคงได้แค่เพียงท¬ุกสิ่ง เปลี่ยนไป
	
	* แล้วทุกสิ่งมี แค่เพียงเธอนั้นไม่เคยได้รู้
	สุดท้ายเราคงได้แค่เพียง บอกลา
	จบแล้วทุกสิ่งที่ฉันมี เพียงเธอนั้นไม่เคยได้ถาม
	สุดท้ายเราคงได้แต่เพียง...
	
	* เราคงได้แต่เพียง เราคงได้แต่เพียง
	เราคงได้แต่เพียง บอกลา
http://plengarai.com/s/1011F0DF3C
thumb
YELLOW FANG - I don't know / Lyrics / Big Boombox aLive
https://www.facebook.com/indieSiam https://www.facebook.com/yellowfangloveyou‎ Artist : Yellow Fang Title Song : I don't know ตั้งแต่ที่เขาได้ทำ สิ่งที่ฉันไม...
225,914 views
thumb
I DON'T KNOW / Yellow Fang (Official Music Video)
Yellow Fang : The Greatest : I DON'T KNOW Directed by Koramit Vajrasthira Assistant to Director : Sittichok Pungkarutanan Director of Photography : {Third Ey...
111,647 views
thumb
Yellow Fang - I don't know / The world may never know # TAPE18
http://www.FB.com/indieSiam Artist : Yellow Fang Title Song : I don't know Vimeo by : Tokin T-kanun 28/12/2012 Yellow Fang Churairat Piano Factory, November ...
18,524 views
thumb
I Don't Know / Yellow Fang ( Original Audio : Sixteen Legs Version )
facebook.com/yellowfangloveyou.
18,428 views
thumb
Yellow Fang / I don't know / at Stone free music festival 3, 11 Jan 2014
Yf had turn audiences fire up in the middle of Rock field.
9,704 views