คอร์ดเพลง ปาณาฯ คาราบาว

เนื้อเพลง ปาณาฯ

	ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทา
	สุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว
	ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทา
	สุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว
	กาเมสุมิจฉาจะรา เวระมณี
	แปลว่าทุกคนนั้นควรทําดี
	หัวใจของคนนั้นอยู่ที่คน
	ทุกข์สุขกังวลใจคนเป็นใหญ่
	ความดีความร้าย ถามใจตัวเรา
	พระพุทธเจ้ารู้หลุดพ้นตัวเอง
	ทําดีเถิดทําดี ทําชั่วไม่ดีหรอก
	ทําดีเถิดทําดี อย่าละอายต่อการทําดี
	หัวใจของธรรมะนั้นอยู่ไม่ไกลหรอก
	ล้วนอยู่ในใจเรา ใจคนทุกคน
	ความดีความร้าย ถามใจตัวเรา
	พระพุทธเจ้ารู้หลุดพ้นตัวเอง
	ทําใจเถิดทําใจ จงทำใจให้สงบ
	ทำใจเถิดทำใจ ให้จงมีแต่คุณธรรม
	พระพุทธเจ้า สอนเราทําดี
	ยากจนมั่งมี มิควรคํานึง
	สังคมเราอยู่ เป็นหมู่เป็นเหล่า
	มีหนักมีเบา เอ้าแบกรับกันไป
	อิติปิโสภัควา อะระหังสัมมา สัมพุทธธัสสะ
	พระพุทธเจ้า สอนเราทําดี
	ยากจนมั่งมี มิควรคํานึง
	สังคมเราอยู่ เป็นหมู่เป็นเหล่า
	มีหนักมีเบา เอ้าแบกรับกันไป
	ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทา
	สุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว
	กาเมสุมิจฉาจะรา เวระมณี
	ทําได้ทุกคนเป็นคนดี
	หัวใจของคน นั้นอยู่ที่คน
	ทุกข์สุขกังวล ใจคนเป็นใหญ่
	หัวใจของธรรมะ นั้นอยู่ไม่ไกลหรอก
	ล้วนอยู่ในใจเรา ใจคนทุกคน
	หัวใจของคน นั้นอยู่ที่คน
	ทุกข์สุขกังวล ใจคนเป็นใหญ่
	หัวใจของธรรมะ นั้นอยู่ไม่ไกลหรอก
	ล้วนอยู่ในใจเรา ใจคนทุกคน
	
http://plengarai.com/s/7F53992E72
thumb
ปาณาฯ คาราบาว
ปาณาฯ Carabao Vol. 9 ทับหลัง (1988)
20,917 views
thumb
รักทรหด คาราบาว
รักทรหด Carabao Vol. 9 ทับหลัง (1988)
1,198,358 views
thumb
คาราบาว - บ้า (Carabao Official Music Video)
มีบ้านเป็นหลังคาแดง อยู่มานมนาน ก็คือสถานพยาบาล อาการสมอง ยังมีความสุขทุกวัน กับการเหม่อมอง เกาะรั้วยองยอง รถราก่ายกอง ว่องไววกวน ทั้งถนนรถแคม ติดตามข่าวสาร ...
43,695 views
thumb
อัลบั้ม ทับหลัง ชุดที่ 9 พ.ศ. 2531 คาราบาว By BIRD FAN BAO
1.ทับหลัง 2.รักทรหด 3.ลูกบ้างเน้อ 4.มิสชาวนา 5.แม่สาย 6.ปาณาฯ 7.หนุ่มสุพรรณ (2) 8.พระอภัยมุณี 9.ถึกควายทุย ภาค 9 10.นิค 11.น้า อัลบั้ม ห้ามจอดควาย ::https://...
41,142 views
thumb
ข่าวดี คาราบาว
คาราบาว THAI OLD SONG LIST เพลงเก่าออนไลน์ http://thaioldsonglist.blogspot.com.
461 views