คอร์ดเพลง หากันจนเจอ-mars-venus Mars & Venus (ใส่คอร์ดเอง โดย คุนชาย โลโซ)

ใส่คอร์ดของคุณเอง กลับไปเพลงต้นฉบับ ( เพลงจากทางบ้าน โดย คุนชาย โลโซ )

คอร์ดเพลง หากันจนเจอ-mars-venus สามารถเปลี่ยนคีย์โดยการกดปุ่ม + - นะ
กดจนเจอคอร์ดที่เล่น/ร้องสะดวกสุดได้เลยจ้ะ เวลาพิมพ์ก็จะเป็นคีย์ที่เลือกด้วยนะ loading หากันจนเจอ-mars-venus

เนื้อเพลง หากันจนเจอ-mars-venus

อี่ชีโซ ว่อบู๊ชู เล่วฉ่า    เหลียงชองเยน หลิวบู๊ชู โหลวห่า 
เฟงชวย เชา ยุนโลวเชีย นี่ชิน ริว เยหม่า เด่งเชีย    ชีกวน ชิง เด่ง อี่เชีย
เชน ฉี เช ฉุ่ย บู๊ ชาง หลิวชา หวั่น ชี เด ดี บู๊กวอ ชวอง ดา 
ฉุ่ยดี ฉือ โฟง ไซ กว่า ว่อชอง อี่ฉาหย่า ฟางชา ลงโว่ เจียงนี่ ฟางชา
 *เทียนดี เจียงหู่ ลี เย บู หลิว บู เหนี่ยน บู ชวอ ฮัว
 ฟางหว่อ ชินเจี่ย ลัว ฉู่ ซานเฉียง อี่ เปียว ซึ เชง ซา
  ** ฟ่างชุยเหลียง อี่เบียชา ฉี่หยางเปา ยิ่งเล เหลา หม่า 
  หุ่ย โทว คาน เชว่ หลั่น ไบ เชียง โทวฟ่า
  เฉ่า เนี่ยนเบี๊ย โฟง ซาย ด่า โหล่ง หย่าน เว เกี๊ย ชิน โย๊วบ่า
หว่อ อาย นี่ อาย ลัง ว่อ ฟาง เชี๊ย 
อี่ เก่ เย็น เซา บู๊ เดา เทียนหย่า เหลี่ยง ชาง เฉ ฟึง บู๊ ชู เน็นหย่า
ยู่ เชง ชี ยุน โลว ชา นี่ เชียว เยน โหล่ว หว่อ เดง ชา    ชี่กวาง ชิง เดง อี่เชีย
เชง กี ชี ฉู่ บู๊ ชู  ชิงหว่า หว่าง ฟู ชิน เช บู้ วาน เชง กว่า
ชาง โซ เยียน เฟง ซาย กว่า หว่อ ชิน ลวน หลู่ หม่า
ฟางชา   ลอง หว่อ เจียง นี่ ฟางชา    ( * . **.** )
http://plengarai.com/s/