คอร์ดเพลง Desperado The Eagles (ใส่คอร์ดเอง โดย Zer Serenade)

ใส่คอร์ดของคุณเอง ( เพลงจากทางบ้าน โดย Zer Serenade )

คอร์ดเพลง Desperado สามารถเปลี่ยนคีย์โดยการกดปุ่ม + - นะ
กดจนเจอคอร์ดที่เล่น/ร้องสะดวกสุดได้เลยจ้ะ เวลาพิมพ์ก็จะเป็นคีย์ที่เลือกด้วยนะ loading Desperado

เนื้อเพลง Desperado

Desperado, why don't you come to your senses ?
You been out ridin' fences for so long now
Oh, you're a hard one, I know that you got your reasons, 
These things that are pleasin'   you can hurt you somehow
 
 Don't you draw the queen of diamonds boy,
 She'll beat you if she's able,
 You know the queen of hearts is always your best bet
 Now it seems to me some fine things have been laid upon your table
 But you only want the ones you can't get
 
Desperado, oh you ain't gettin' no younger,
Your pain and your hunger, they're drivin' you home
And freedom, oh freedom, well, that's just some people talkin'
Your prison is walkin' through this world all alone
 
Don't your feet get cold in the winter time ?
The sky won't snow and the sun won't shine
It's hard to tell the night time from the day
You're losin' all your highs and lows
Ain't it funny how the feelin' goes away
 
Desperado, why don't you come to your senses
Come down from your fences, open the gate
It may be rainin', but there's a rainbow above you
You better let somebody love you, ( let somebody love you )
You better let somebody love you before it's too late
http://plengarai.com/s/FBDA6B3108