คอร์ดเพลง Nothin' My Love Can't Fix Joey Lawrence (ใส่คอร์ดเอง โดย Zer Serenade)

ขอคอร์ด 56 ใส่คอร์ดของคุณเอง ( เพลงจากทางบ้าน โดย Zer Serenade )

เนื้อเพลง Nothin' My Love Can't Fix

Why is my baby blue  Can't see the colors  Of a sunny day
Stuck in that point of view  What can I do to take  your tears away
   I'm not denying  There's a time for crying   Just tell me why  you look so sad tonight
   I know its crazy Living in a world these days but   If you take me by the hand
 * Oh oh oh There's nothing my love can't fix  For you baby Oh oh oh I'm positive of this I tell you
   Oh oh oh There's nothing my love cant fix  For you baby 
( Aw girl Please look in my caring eyes )
I'll take you up so high   You'll start forgetting You were ever down
Kisses will dry your eyes  This is the way to Turn your world around
  We all get lonely  But if you just hold me  We both can go beyong the stars tonight
  Oh, once you have it  Love works like magic  Just open Open up your heart
  / * / 
Love is the glue that binds us When we get lost it finds us
You'll lose your blues soon  ( Cuz baby my love is true Break it )
1 2 3   Oh, once you have it Love works like magic Just open up your heart
     / * / * /
( Aw you know its true ) All I gotta say / is Baby baby / I love / you in e / very way / Cuz lady /
Ya gotta get away with me / Ya gotta get away with me today
Cuz our love has got to shine through / And baby you got to see it too
That we were meant girl / me and you / But lately you been acting / Like I smell like a zoo
Philly zoo to be exact / And hey Philly's my origin / As a matter of fact 
But lets get back to the subject at hand / Baby baby baby / Oh you is back in demand
When I look at you girl / My heart goes right into a whirl / And all I gotta say about the situation
Oh oh oh  yeah Theres nothin my love can't fix 
http://plengarai.com/s/3065AA012A