คอร์ดเพลง แค่เธอเท่านั้น อู๋ นวพล ภูวดล (ใส่คอร์ดเอง โดย Gunjanachat Wisutpaet)

เนื้อเพลง แค่เธอเท่านั้น

    ชีวิต คิดว่ามีพร้อม
    ไม่เห็นต้องเติมอะไร ไปเกินกว่านี้
    ชีวิต เป็นอย่างได้คิดทุกที
    ทุกอย่างไม่เคยเรียกร้องอะไรเลย
    
    ก็พึ่งรู้ พึ่งรู้ตัว เมื่อได้พบเจอเธอแล้วใจ ฉันรู้สึก
    ว่ายังมีสิ่งหนึ่ง ที่ใจคนอย่างฉันยังขาดหาย
    
    ขอแค่เธอเท่านั้นเอง เธอเท่านั้นเองที่ใจ
    ของฉันมันยังต้องการ ขอมีเธอไว้ข้างกาย
    เติมหัวใจให้ฉัน สิ่งนั้นที่ฉันเองไม่เคยได้มี
    
    สิ่งไหน ดีสักแค่ไหน
    ไขว้คว้าเอามาเท่าไรก็แค่เท่านั้น
    ความรัก รักตั้งหากที่สำคัญ
    ที่สุดแหละฉันไม่ขออะไรเลย
    
    ก็พึ่งรู้ พึ่งรู้ตัว เมื่อได้พบเจอเธอแล้วใจ ฉันรู้สึก
    ว่ายัง มีสิ่งหนึ่ง ที่ใจคนอย่างฉันยังขาดหาย
    ยังเรียกร้อง
    
    ขอแค่เธอเท่านั้นเอง เธอเท่านั้นเองที่ใจ
    ของฉันมันยังต้องการ ขอมีเธอไว้ข้างกาย
    เติมหัวใจให้ฉัน สิ่งนั้นที่ฉันเองไม่เคยได้มี
    
    ขอแค่เธอเท่านั้นเอง เธอเท่านั้นเองที่ใจ
    ของฉันมันยังต้องการ ขอมีเธอไว้ข้างกาย
    เติมหัวใจให้ฉัน สิ่งนั้นที่ฉันเองไม่เคยได้
    
    ขอแค่เธอเท่านั้นเอง เธอเท่านั้นเองที่ใจ
    ของฉันมันยังต้องการ ขอมีเธอไว้ข้างกาย
    เติมหัวใจให้ฉัน สิ่งนั้นที่ฉันเองไม่เคยได้มี
    
http://plengarai.com/s/