คอร์ดเพลง falling in love with you Gary Moore (ใส่คอร์ดเอง โดย Zer Serenade)

ใส่คอร์ดของคุณเอง ( เพลงจากทางบ้าน โดย Zer Serenade )

คอร์ดเพลง falling in love with you สามารถเปลี่ยนคีย์โดยการกดปุ่ม + - นะ
กดจนเจอคอร์ดที่เล่น/ร้องสะดวกสุดได้เลยจ้ะ เวลาพิมพ์ก็จะเป็นคีย์ที่เลือกด้วยนะ loading falling in love with you

เนื้อเพลง falling in love with you

When I'm close to you, I feel my heartbeat
telling me that you're the one for me.
Darling, I don't understand the reasons,
I just know that this was meant to be.
   And when I look into your eyes I see it,
   everything that I've been searchin' for.
   Darlin', I don't understand this feeling,
   I just know it's growing more and more.

 *    Because I'm falling in love with you.
     It's the easiest thing for me to do.
     Yes, I'm falling in love with you, ( it's true. )

 I lie awake at night and think about you.
I wake up to another lonely day.
I know you'll never feel this way about me,
no matter what I do ..... or.... say.

     ( * )
    You say you're not the one for me,   that I am just a dreamer.
     I've tried so hard to make you see that someone like you
  could make my dreams come true.


                        ( * )

  It's the easiest thing for me to do
  (falling) Yes, I'm falling.
  (falling) Mmm yes, I'm falling in love with you.
  (falling) Falling, I'm falling, I'm falling.
  (falling) Falling in love with you.
  (falling) Ooh, I'm falling in love.
http://plengarai.com/s/571E47216D